EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

2023

RoboSTEAMSEN - SEN teachers to use robotics for fostering STEAM and develop computational thinking
ROBOSTEAMSEN - SEN TEACHERS TO USE ROBOTICS FOR FOSTERING STEAM AND DEVELOP COMPUTATIONAL THINKING
Profesori SEN - utilizarea roboticii pentru promovarea STEAM și pentru dezvoltarea gândirii computaționale
EduMat+
EDUMAT+
Augmented Educational Mat: an infographic puzzle MATS for learning STEAM by coding for primary schools.
POEMS
POEMS
Promovarea dezvoltarii inteligenței emoționale în școală

2022

Storias
STORIAS
Scopul proiectului Storias este de a dezvolta competențele de bază de literație la elevii cu vârsta cuprinsă între 5 și 10 ani folosind scrisul, povestirea și creativitatea într-un mod incluziv și inovator. Mai exact, prin dezvoltarea resurselor pedagogice centrate pe literație, povestire și incluziune, precum și instrumente practice înrădăcinate în creativitate. Componenta de creativitate își va avea locul în cadrul diferitelor activități organizate în proiect, de la povești participative până la cutiuțe cu povești care implică mai multe experiențe de povestire multisenzorială, care le vor permite copiilor să învețe prin practici vizuale, kinestezice și auditive.
I-YES
I-YES
I-YES: Inclusive Youth Engagement for Sustainability - Tools for Youth Leaders Pe termen lung, proiectul I YES Implicarea incluzivă a tinerilor pentru sustenabilitate – Instrumente pentru liderii de tineret contribuie la promovarea subiectului de justiție climatică și durabilitate în rândul tinerilor din toate mediile sociale și la incurajarea acestora să devină agenţi de schimbare.
Go-Green - Abordări Transdisciplinare pentru Predarea Sustenabilității Mediului în Școli
GO-GREEN - ABORDĂRI TRANSDISCIPLINARE PENTRU PREDAREA SUSTENABILITĂȚII MEDIULUI ÎN ȘCOLI
Scopul proiectului este acela de a promova o schimbare de perspectivă a rolului sistemelor școlare în ceea ce privește problemele de mediu și modului în care școlile vor gestiona provocările de mediu.
EYDP - Early Years Digital Portofolio
EYDP - EARLY YEARS DIGITAL PORTOFOLIO
Scopul principal al proiectului este crearea unui model de comunicare mai transparent și mai eficient între sistemul de educație și îngrijire al copiilor și familiile acestora, în vederea documentării, evaluării și aprecierii progresului fiecărui elev, conform unei viziuni holistice privind dezvoltarea și procesul de învățare al copilului.
Teachers' Action for Health - TA4H
TEACHERS' ACTION FOR HEALTH - TA4H
Îmbunătățirea cunoștințelor și creșterea conștientizării privind situațiile în care elevii ar putea avea nevoie de intervenție de prim ajutor sau de răspuns de urgență
CAMPS – CLIL for Arts and Music Teaching in Primary Schools
CAMPS – CLIL FOR ARTS AND MUSIC TEACHING IN PRIMARY SCHOOLS
CLIL pentru predarea artelor și muzicii în școlile primare

2021

ACDC4YOU
ACDC4YOU
Scopul principal al proiectului este de a le oferi profesorilor pentru adulți, muzicienilor și altor lucrători din domeniul cultural, abilitățile și cunoștințele necesare pentru a deveni facilitatori de succes în traininguri creative bazate pe muzică și inovație, și în același timp, să-și dezvolte încrederea în sine și capacitățile cretive.
InCrea+
INCREA+
Scopul principal al proiectului este de a oferi o metodă inovatoare în educația incluzivă și a promova bunăstarea, prin implementarea de conținut și practici educaționale artistice.
TECPC
TECPC
Scopul principal al proiectului este de a utiliza prevenirea, recunoașterea și intervenția în cazurile de bully-ing online, pentru a limita impactul social și psihologic asupra copiilor.
Di2Learn
DI2LEARN
Scopul principal al proiectului este de a oferi sprijin educatorilor / profesorilor care lucrează cu grupuri vulnerabile de elevi, pentru a face față cerințelor de a preda lecțiile online prin diferite canale și mijloace, asigurând în același timp calitatea învățării formale, sustenabilitatea implicării elevilor și utilizarea tipurilor contemporane de învățare.
CAVE
CAVE
Scopul principal al proiectului este de a le oferi profesorilor abilități digitale de bază și transversale, pentru a transforma metodologiile de predare, subliniind oportunitățile de relaționare și participare pe care le oferă platformele online.
BIG GAME: Învățare STEM imersivă și multidisciplinară printr-un joc cooperativ bazat pe poveste
BIG GAME: ÎNVĂȚARE STEM IMERSIVĂ ȘI MULTIDISCIPLINARĂ PRINTR-UN JOC COOPERATIV BAZAT PE POVESTE
Proiectul BIG GAME: Immersive and Multidisciplinary STEM Learning through a Cooperative Story-Driven Game a fost scris și coordonat de Universitatea din Turku (Finlanda) în cooperare cu Pixel. Proiectul a fost finanțat de Comisia Europeană în cadrul programului Erasmus+, KA2 - Parteneriate de cooperare în educația școlară.
STEAMERs
STEAMERS
Scopul principal al proiectului este de a construi un program de formare STEAM pentru profesorii de preșcolar concentrat pe abilitățile și competențele cheie necesare pentru a dezvolta atitudini pozitive față de STEAM, pentru a-și depăși temerile și pentru a le crește autoeficacitatea și încrederea pentru a aduce predare STEAM inovatoare. cu preșcolarii lor
PreEdTech
PREEDTECH
Improving the Pedagogical and ICT skills of Pre-School Teachers and Educators in the Digital Era

2020

VOICE
VOICE
Scopul principal al proiectului este de a oferi educație și formare profesională terapeuților în logopedie și părinților, pentru a învăța copiii cu implanturi cohleare cum să vorbească.
Key-code
KEY-CODE
Scopul principal al proiectului este extinderea programelor din școlile secundare, astfel încât să cuprindă experiențe educaționale care să îmbunătățească anumite competențe ale elevilor, bazate pe empatie, implicare activă în societate și valori ale UE.
SCHOOLS GO GREEN
SCHOOLS GO GREEN
Scopul principal al proiectului este de a sprijini liderii școlii în dezvoltarea unei abordări ecologice pentru școlile lor și promovarea dezvoltării unei mentalități ecologice în rândul elevilor, de la o vârstă fragedă, explorând și înțelegând diverse probleme, cum ar fi reciclarea, risipa de alimente, dezvoltarea durabilă, economisirea energiei, amprenta ecologică, schimbări climatice etc.
Golden Ratio Teaching
GOLDEN RATIO TEACHING
Scopul principal al proiectului este de a sprijini profesorii în adoptarea unei abordări didactice care presupune utilizarea unor tehnici de predare și atitudini pozitive, la fiecare clasă la care predau, cu scopul îmbunătățirii atenției elevilor, înțelegerii și păstrării cunoștințelor.
REFE
REFE
Scopul principal al proiectului este să contribuie și să ajute la atingerea mai multor obiective din Agenda 2030 din România: 6. Apă curată și canalizare; 12. Consum și producție responsabilă; 13. Acțiune climatică; 15. Viața pe uscat. La nivel regional, activitățile REFE se vor conecta la obiectivul EcoMaramures, care este de a dezvolta, împreună cu localnicii și turiștii, un turism responsabil bazat pe respectarea valorilor naturale și culturale, pentru a-și păstra și proteja valorile patrimoniale.
BiMo
BIMO
Scopul principal al proiectului este de a dezvolta punctele de vedere, impresiile și nevoile părinților în societățile monolingve prin implementare unor programe de educație bilingve.

2019

Experience a Tale
EXPERIENCE A TALE
Scopul principal al proiectului este de a dezvălui valoarea poveștilor, basmelor și teatrului în dezvoltarea ulterioară a individualității și creativității copiilor și, de asemenea, încurajarea educatorilor să creeze și să integreze basme și povești care favorizează procesul de dezvoltare corectă a individualității copilului în educația de zi cu zi.
Open Badges
OPEN BADGES
Scopul principal al proiectului este de a evalua, dezvolta și promova platforma comună a UE pentru ecusoane digitale, care vizează educația adulților. Este un fișier sub forma unei pictograme sau medalii, emise pentru a demonstra abilitățile sau realizările oamenilor. Fișierul conține metadate: numele emitentului, criteriile pentru care a fost emis, dovezi care verifică acreditarea și data expirării. Principalul avantaj al acestor ecusoane digitale este disponibilitatea și oportunitățile lor de reprezentare.
INCrEAsE
INCREASE
Scopul principal al proiectului este consolidarea competențelor de comunicare interculturală a profesorilor care lucrează în diverse medii educaționale formale și non-formale, pentru a-i ajuta să depășească provocările care decurg din munca lor de zi cu zi cu studenți / cursanți adulți multiculturali și multilingvi.
Anthropocène
ANTHROPOCÈNE
Scopul principal al proiectului este de a dezvolta o platformă digitală în care elevii își pot consolida cunoștințele despre mediu, iar profesorii pot învăța cum să-i învețe pe elevi despre aceste subiecte.
Tiramisu
TIRAMISU
Scopul proiectului este de a îmbunătăți aptitudinile şi competenţele profesorilor în ceea ce priveşte acordarea primului ajutor şi protecţia muncii în instituţiile de învăţământ; de asemenea, testarea, la nivel european, a unui curs transnațional, inovator, de instruire privind acordarea primului ajutor şi protecţia muncii în instituţiile de învăţământ.
Webs of Stories
WEBS OF STORIES
Proiectul are un dublu scop. Unul din obiectivele sale este îmbunătățirea competențelor de literație - și, implicit, stima de sine și realizările academice - ale elevilor ce riscă să rămână în urmă pe plan școlar. Celălalt obiectiv al proiectului este utilizarea acestei oportunități de dezvoltare pentru a insufla calități pozitive elevilor implicați în proiect. Astfel, proiectul Weaving Webs of Stories încearcă să promoveze o cultură a atitudinilor pozitive și incluzive prin dezvoltarea și / sau îmbunătățirea competențelor de literație atât de necesare elevilor.
CLIL4STEAM
CLIL4STEAM
Scopul principal al proiectului este de a unifica și integra metodologia CLIL în cadrul educației STEAM.
SoftMob
SOFTMOB
Scopul principal al proiectului este de a răspunde nevoilor tuturor participanților în proiecte de mobilitate transnațională, oferindu-le un software complet, ajutându-i să gestioneze mai bine sarcina administrativă și diferitele activități, pentru a se concentra mai bine pe calitatea conținutului.
EntreComp Certificate
ENTRECOMP CERTIFICATE
Scopul principal al proiectului este de a crea o platformă online ușor de navigat, care utilizează cadrul EntreComp ca un curriculum accesibil pentru elevii și studenții din școli / universități, cu scopul de a-i ajuta să lucreze în mod experiențial și autonom, dobândind un certificat recunoscut și aprobat de Universitatea Lancaster.
Art Against Bullying
ART AGAINST BULLYING
Scopul principal al proiectului este de a reduce părăsirea timpurie a școlii, dorind să abordeze barierele în calea realizării, cu care se confruntă țintele și autorii agresiunii; aceste grupuri pot ajunge ulterior la părăsirea timpurie a școlii. Elevii au dreptul să se bucure de viața școlară și să dobândească cunoștințe și abilități care îi vor conduce pe calea succesului.

2018

DEDICAT
DEDICAT
DEDICAT - Dascăli pentru Elevi Defavorizați – Intervenții pentru Combaterea Abandonului școlar Timpuriu Contract POCU/73/6/6/106266
Parsifal
PARSIFAL
Scopul principal al proiectului este de a îmbunătăți realizările elevilor de gimnaziu în ceea ce privește literația și competențele digitale, făcând referire la moștenirea culturală la care au acces studenții. Aceasta va trebui să fie prezentată altor studenți europeni, făcând referire la povești și povești tradiționale care sunt legate de aceasta.
Alcmaeon
ALCMAEON
Scopul principal al proiectului este să inoveze predarea istoriei medicinei printr-o abordare educațională nouă, focalizată pe învățarea pe obiect, și să dezvolte o integrare mai bună a componentelor istorice, etice și psihosociale in disciplinele umaniste din studiul medicinei.
MathE
MATHE
Scopul principal al proiectului este promovarea unor instrumente care să permită studenților să învețe și să exerseze matematica în afara sau în interiorul sălii de curs, ori de câte ori doresc și în ritmul lor propriu.
HOPE
HOPE
Scopul principal al proiectului este de a crește gradul de conștientizare cu privire la importanța existenței și extinderii oncogeneticii, ca disciplină, în funcție de progresele în înțelegerea genelor asociate cu susceptibilitatea moștenită la malignități comune la adulți. Prin decizii profesionale ghidate, implementarea strategiilor de prevenire bazate pe dovezi va duce la îmbunătățiri considerabile ale deciziilor și rezultatelor clinice.
Telespa
TELESPA
Scopul principal al proiectului este creșterea calității și relevanței formării profesorilor în educația timpurie a copiilor și a învățământului primar, prin dezvoltarea, testarea și implementarea practicilor educaționale inovatoare legate de spațiile de învățare.
VR@School
VR@SCHOOL
Proiectul VR@School are drept scop introducerea Realității Virtuale ca metodologie de predare care oferă elevilor accesul la o experiență imersivă, le captează imaginația și stimulează gândirea în moduri care nu sunt posibile cu cărți tradiționale, imagini sau clipuri video, și facilitează un nivel mult mai ridicat de retenție a cunoștințelor.
SMILE
SMILE
Scopul proiectului SMILE este de a sprijini profesorii și liderii instituțiilor de învățământ pentru a răspunde diverselor nevoi ale tuturor elevilor, prin introducerea schimbării sistemice la nivel de școală în parteneriat cu ONG-uri locale informate – multiplicatori locali care au experiență în sfera educațională.

2017

OFF- BOOK
OFF- BOOK
OFF- BOOK - Foster theatrical perFormance to comBat discrimination in schOOls & tacKle early leaving Erasmus +, Strategic Partnership Project Number: 2017-1-LT01-KA201-035235
TIK
TIK
TIK - Tradition & Innovation @ Kindergarden Erasmus + Key Action 2, Strategic Partnership – Schools
E-Classes
E-CLASSES
E-Classes - Flip your classes through multimedia enriched apprenticeship simulations and develop e-skills for VET teachers and students to enhance youth employability Erasmus + Strategic Partnerships for vocational education and training Ref. no.: 2017-1-RO01-KA202-037344
DC4JOBS
DC4JOBS
Scopul proiectului este de a se alătura eforturilor de a promova dezvoltarea abilităților digitale în rândul tinerilor și de a combate competențele necorespunzătoare și șomajul în rândul tinerilor. Proiectul își propune să introducă un proces transparent, multi-regulat și multi-evaluat, bazat pe o platformă interactivă și dinamică, pentru tinerii cu mai puține oportunități de a-și perfecționa competențele digitale pentru a răspunde cerințelor pieței forței de muncă și pentru a reduce diferența legată de nepotrivirile dintre competențe între educație și formare și lumea muncii.
GoScience
GOSCIENCE
GoScience - creativity and enhanced comprehension in science teaching and learning Erasmus + Strategic Partnerships 2017-1-BG01-KA201-036209
We Welcome Work
WE WELCOME WORK
We Welcome Work - Online apprenticeship simulator for introducing work strategies to teachers, students and companies Erasmus+ Strategic Partnerships for vocational education and training Ref. no.: 2016-1-RO01-KA202-02471
APT
APT
APT - Apprentice Preparation Training Bridging the gap between education and employment… Erasmus+ KA2 Strategic Partnership Cross Field with a focus on VET
ZOE
ZOE
ZOE - ZoonosesOnlineEducation Online courses with videos for the field of veterinary communication dealing with prevention, diagnosis and treatment of diseases transferable from animals to humans Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education Ref. no.: 2016-1-RO01-KA203-024732
GNET
GNET
2017-ES01-KA204-038304

2016

Xeno-Tolerance
XENO-TOLERANCE
Proiectul Tolerance reunește 9 organizații din domeniul educațional și vocațional având ca obiectiv principal dezvoltarea de materiale și resurse pentru profesori și traineri care să-i ajute pe aceștia în combaterea radicalizării.
PRIMETECH
PRIMETECH
Promoting Technology Enhanced Teaching in PRIMARY SCHOOLS
2IMINED
2IMINED
Improving the Initial Education of Adult Immigrants- 2016-1-LT01-KA204-023223

2015

E-learning from Nature
E-LEARNING FROM NATURE
E-learning from Nature Erasmus+ Programme Project Number: 2015-1-IT02-KA201-015133
SEED
SEED
SEED - Sectors united for fostering employability of young adults through e-work development Project reference: 2015-1-HU01-KA204-013503
LEAF- Învățarea în familie
LEAF- ÎNVĂȚAREA ÎN FAMILIE
Erasmus + KA2 Learning Families Project 2015 – 1-UK201-013815

2014

Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est
ACCES LA FORMARE PROFESIONALA CONTINUA PENTRU ANGAJATII DIN DOMENIUL TURISMULUI DIN REGIUNEA NORD-EST
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice in Regiunea N-E prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii preponderent in domeniul turismului din Judetul Iasi
Sanse egale pe piata muncii pentru femeile       din Regiunile N-E si Bucuresti-Ilfov prin calificare in turism
SANSE EGALE PE PIATA MUNCII PENTRU FEMEILE DIN REGIUNILE N-E SI BUCURESTI-ILFOV PRIN CALIFICARE IN TURISM
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 AXA PRIORITARĂ 6, „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de interventie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Dezvoltarea economiei sociale în Regiunile Nord Est și Centru
DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE ÎN REGIUNILE NORD EST ȘI CENTRU
Obiectivul principal al proiectului este facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile și promovarea incluziunii sociale prin înființarea a 6 structuri ale economiei sociale și crearea de locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile din Regiunile Nord-Est si Centru.
Schools & Work
SCHOOLS & WORK
Schools & Work Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project Number: 2014-1-IT02-KA201-003985
Not Only Fair Play
NOT ONLY FAIR PLAY
Not Only Fair Play Erasmus+ Programme – Sport - Collaborative Partnership Project Number: 557089 EPP1-2014-IT-SPO-SCP
Digital Timelines
DIGITAL TIMELINES
Digital Timelines KA2 Adult Education Project Reference: 2014-1-UK01-KA204-000071
MedLang
MEDLANG
Massive open online courses with videos for palliative clinical field and intercultural and multilingual medical communication Ref. no.: 2014-1-RO01-KA203-002940
NON FOR LESL
NON FOR LESL
NON-FOR-LESL - Non-Formal Learning Can Prevent Early School Leaving

2013

Goerudio
GOERUDIO
Sistemele educaționale europene se confruntă cu două provocări comune: - Elevii din învățământul secundar și vocațional manifestă o lipsă de motivație atunci când studiază discipline științifice - Profesorilor li se cere șă utilizeze metode de predare inovatoare, cu scopul de a stimula interesul elevilor față de aspectele științifice

2012

O șansă mai bună pe piața muncii pentru angajații din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism
O ȘANSĂ MAI BUNĂ PE PIAȚA MUNCII PENTRU ANGAJAȚII DIN REGIUNEA NORD-EST PRIN CALIFICARE ÎN TURISM
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice in Regiunea N-E prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, preponderent in domeniul turismului din Judetul Iasi.
Glottodrama
GLOTTODRAMA
Proiectul este coordonat de Laboratorul de Cercetare Lingvistică al editurii Culturiana şi îşi propune să formuleze şi să experimenteze o metodologie inovatoare pentru predarea limbilor străine, care să integreze glotodidactica comunicativă cu dinamica şi tehnicile laboratorului teatral.

2011

 MyStory
MYSTORY
Evenimentul va fi organizat în perioada 10-12 octombrie 2012 la Iași, în scopul conștientizării populației asupra valorilor pe care le reprezintă deopotrivă generația seniorilor și tânăra generație, precum și rolul pozitiv al interacțiunii dintre aceste două categorii.
Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare în Regiunea Nord-Est
ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII DE OCUPARE ÎN REGIUNEA NORD-EST
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
UEmploy
UEMPLOY
Deși în Europa incluziunea pe piața muncii este un obiectiv important nu există niciun sistem standardizat comun. Proiectul UEmploy, cu o durată de doi ani (șapte parteneri din Bulgaria, Ungaria, Finlanda, Irlanda și România), se adresează acestei nevoi.
De la Debut la Succes
DE LA DEBUT LA SUCCES
„DE LA DEBUT LA SUCCES – PROGRAM NAȚIONAL DE MENTORAT DE INSERȚIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE”
Going Places
GOING PLACES
Calea spre succes în Europa prin învăţarea limbilor străne
CVE- Voluntariat Corporatist
CVE- VOLUNTARIAT CORPORATIST
CVE este un proiect Comenius coordonat de către Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji Spółka z o.o. Scopul proiectului este acela de a conștientiza reprezentanții școlilor și a cadrelor didactice asupra oportunităților de colaborare cu companiile prin intermediul sistemului de voluntariat corporatist.
NELLIP
NELLIP
Proiectul NELLIP, Rețea de inițiative distinse cu certificatul European Language Label este cofinanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții.
FIESTA
FIESTA
Facilitating Inclusive Education and Supporting the Transition Agenda

2010

In-CLASS: Comunicare Internaţională şi Evaluarea Competenţelor Lingvistice
IN-CLASS: COMUNICARE INTERNAŢIONALĂ ŞI EVALUAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE
Sectorul IMM-urilor (SMEs) este, în mod tradiţional, sectorul care s-a confruntat cu cele mai multe dificultăţi în ceea ce priveşte barierele lingvistice (vezi raportul Elan 2007), dificultăţi care au condus la scăderea cu până la 11% a procentului de tranzacţii din cadrul SME-urilor Europene.
LeTS Go
LETS GO
Noile tehnologii au condus la schimbări ale metodologiile de predare/învăţare şi au adus elemente de inovaţie care au redefinit rolul profesorilor şi formatorilor de limbi străine.
ISPY
ISPY
Online Networking Platform for Language learning ISPY
INTEGRA
INTEGRA
Pachet de instrumente pentru integrarea imigranţilor
Sanse egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru - POSDRU
SANSE EGALE SI RESPECT PENTRU FEMEILE DIN REGIUNILE NORD EST SI CENTRU - POSDRU
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
ESEDI
ESEDI
ESCENARIO EUROPEO DE IDIOMAS
 I am not scared
I AM NOT SCARED
Language Rich Europe
LANGUAGE RICH EUROPE
Language Rich Europe (LRE) este un proiect cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul căruia se regăsește o largă rețea de parteneri și specialiști din toate cele 19 țări participante, inclusiv EUNIC, Rețeaua Uniunii Europene a Institutelor Naționale ale Culturii.

2009

TOOL TIPLS
TOOL TIPLS
Scopul proiectului este acela de a dezvolta un instrument pentru îmbunătăţirea transparenţei competenţelor profesionale de limba engleză (ca lingua franca), în cadrul grupurilor ţintă selectate din sectorul industriei serviciilor de turism şi alimentaţie publică.
Ligu@net Worldwide
LIGU@NET WORLDWIDE
Proiectul Lingu@net Worldwide este continuarea proiectului Lingu@net EU.
Art Common Language
ART COMMON LANGUAGE
Arta privită ca identitatea unei ţări şi ca un model universal, pe care toate ţările europene îl pot împărtăşi
aPLaNet
APLANET
Autonomous “Personal Learning Networks” for Language Teachers

2008

Office InterActors
OFFICE INTERACTORS
Office InterActors este un proiect Leonardo da Vinci Transfer de Inovaţie coordonat de Fundaţia EuroEd, cu parteneri şi colaboratori din Spania, Franţa, Lituania, Bulgaria, Marea Britanie, Norvegia şi România, în intervalul 2008-2010.
LaProf
LAPROF
Language Learning for Professionals in ICT and Agriculture
LIS
LIS
LIS: “Languages & Integration through Singing”

2007

CCN / CLIL Cascade Network
CCN / CLIL CASCADE NETWORK
CCN este o reţea internaţională şi o resursă gratuită pentru toţi profesorii interesaţi sau implicaţi în folosirea metodologiei CLIL – Content and Language Integrated Learning la diferite nivele ale sistemului de educaţie şi în predarea diferitelor limbi.
Aventurile lui Hocus şi Lotus
AVENTURILE LUI HOCUS ŞI LOTUS
Proiectul vine să întâmpine următoarea problemă: Cum învaţă copiii să comunice eficient într-o limbă străină?
Eating Abroad Together
EATING ABROAD TOGETHER
EAT este un proiect european nou care a început în noiembrie 2007 şi durează timp de 2 ani. Proiectul implică 20 de şcoli primare din 5 țări europene – România, Bulgaria, Olanda, Italia şi Marea Britanie.
No Child Left Behind
NO CHILD LEFT BEHIND
No Child Left Behind investighează furnizarea şi abordarea studiilor de sprijin şi evaluează avantajele şi dezavantajele pentru a stabili o serie de practici care să poată fi împărtăşite la nivel internaţional.

2006

ALL
ALL
Proiectul ALL (Autonomous Language Learning) a creat cursuri pentru învățarea a patru limbi străine de circulație restrânsă: română, turcă, lituaniană și bulgară. Cursurile sunt create la nivelul A2 conform Cadrului European Comun de Referință (CEFR).
TOOL – Instrumente online şi offline pentru învăţarea limbilor
TOOL – INSTRUMENTE ONLINE ŞI OFFLINE PENTRU ÎNVĂŢAREA LIMBILOR
Proiectul TOOL ( nr. ref. 230285-CP-1-2006-1-RO-LINGUA-L2), finanţat de Uniunea Europeană, elaborează cursuri in format mixt (online combinat cu activităţi în clasă) pentru învăţarea a cinci limbi europene: estoniană, maghiară, malteză, olandeză şi slovenă.
European Family Learning Network
EUROPEAN FAMILY LEARNING NETWORK
Acest proiect este co-finanţat de Uniunea Europeană şi este implementat de instituţii cu profil educaţional din 11 ţări europene.
Chainstories
CHAINSTORIES
Acest proiect dezvolta un cadru international in care copii pot sa afle ce anume inseamna multilingvismul, ce inseamna pentru contextul lor si cum anume il pot utiliza pentru a-si atinge obiectivele.
VIVACE
VIVACE
VIVACE este un proiect din categoria Socrates – Lingua 1 al cărui scop este să ajute pesoanele dezavantajate în procesul de învăţare a unei limbi străine.
FACE IT!
FACE IT!
FACE IT! oferă o abordare practică şi resurse didactice pentru a stimula cetăţenia activă în familii şi comunităţi prin educaţie non-formală şi informală intergeneraţională.
Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE