EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

2019

Art Against Bullying
ART AGAINST BULLYING
Experience a Tale
EXPERIENCE A TALE
Open Badges
OPEN BADGES
Anthropocène
ANTHROPOCÈNE
Webs of Stories
WEBS OF STORIES
Proiectul are un dublu scop. Unul din obiectivele sale este îmbunătățirea competențelor de literație - și, implicit, stima de sine și realizările academice - ale elevilor ce riscă să rămână în urmă pe plan școlar. Celălalt obiectiv al proiectului este utilizarea acestei oportunități de dezvoltare pentru a insufla calități pozitive elevilor implicați în proiect. Astfel, proiectul Weaving Webs of Stories încearcă să promoveze o cultură a atitudinilor pozitive și incluzive prin dezvoltarea și / sau îmbunătățirea competențelor de literație atât de necesare elevilor.
EntreComp Certificate
ENTRECOMP CERTIFICATE

2018

MathE Improve Math Skills in Higher Education
MATHE IMPROVE MATH SKILLS IN HIGHER EDUCATION
VR@School
VR@SCHOOL
Proiectul VR@School are drept scop introducerea Realității Virtuale ca metodologie de predare care oferă elevilor accesul la o experiență imersivă, le captează imaginația și stimulează gândirea în moduri care nu sunt posibile cu cărți tradiționale, imagini sau clipuri video, și facilitează un nivel mult mai ridicat de retenție a cunoștințelor.
Parsifal
PARSIFAL
Scopul principal al proiectului este de a îmbunătăți realizările elevilor de gimnaziu în ceea ce privește literația și competențele digitale, făcând referire la moștenirea culturală la care au acces studenții. Aceasta va trebui să fie prezentată altor studenți europeni, făcând referire la povești și povești tradiționale care sunt legate de aceasta.
DEDICAT
DEDICAT
DEDICAT - Dascăli pentru Elevi Defavorizați – Intervenții pentru Combaterea Abandonului școlar Timpuriu Contract POCU/73/6/6/106266

2017

GNET
GNET
2017-ES01-KA204-038304
OFF- BOOK
OFF- BOOK
OFF- BOOK - Foster theatrical perFormance to comBat discrimination in schOOls & tacKle early leaving Erasmus +, Strategic Partnership Project Number: 2017-1-LT01-KA201-035235
TIK
TIK
TIK - Tradition & Innovation @ Kindergarden Erasmus + Key Action 2, Strategic Partnership – Schools
E-Classes
E-CLASSES
E-Classes - Flip your classes through multimedia enriched apprenticeship simulations and develop e-skills for VET teachers and students to enhance youth employability Erasmus + Strategic Partnerships for vocational education and training Ref. no.: 2017-1-RO01-KA202-037344
DC4JOBS
DC4JOBS
Scopul proiectului este de a se alătura eforturilor de a promova dezvoltarea abilităților digitale în rândul tinerilor și de a combate competențele necorespunzătoare și șomajul în rândul tinerilor. Proiectul își propune să introducă un proces transparent, multi-regulat și multi-evaluat, bazat pe o platformă interactivă și dinamică, pentru tinerii cu mai puține oportunități de a-și perfecționa competențele digitale pentru a răspunde cerințelor pieței forței de muncă și pentru a reduce diferența legată de nepotrivirile dintre competențe între educație și formare și lumea muncii.
GoScience
GOSCIENCE
GoScience - creativity and enhanced comprehension in science teaching and learning Erasmus + Strategic Partnerships 2017-1-BG01-KA201-036209
We Welcome Work
WE WELCOME WORK
We Welcome Work - Online apprenticeship simulator for introducing work strategies to teachers, students and companies Erasmus+ Strategic Partnerships for vocational education and training Ref. no.: 2016-1-RO01-KA202-02471
APT
APT
APT - Apprentice Preparation Training Bridging the gap between education and employment… Erasmus+ KA2 Strategic Partnership Cross Field with a focus on VET
ZOE
ZOE
ZOE - ZoonosesOnlineEducation Online courses with videos for the field of veterinary communication dealing with prevention, diagnosis and treatment of diseases transferable from animals to humans Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education Ref. no.: 2016-1-RO01-KA203-024732

2016

2IMINED
2IMINED
Improving the Initial Education of Adult Immigrants- 2016-1-LT01-KA204-023223
PRIMETECH
PRIMETECH
Promoting Technology Enhanced Teaching in PRIMARY SCHOOLS
Xeno-Tolerance
XENO-TOLERANCE
Proiectul Tolerance reunește 9 organizații din domeniul educațional și vocațional având ca obiectiv principal dezvoltarea de materiale și resurse pentru profesori și traineri care să-i ajute pe aceștia în combaterea radicalizării.

2015

LEAF- Învățarea în familie
LEAF- ÎNVĂȚAREA ÎN FAMILIE
Erasmus + KA2 Learning Families Project 2015 – 1-UK201-013815
SEED
SEED
SEED - Sectors united for fostering employability of young adults through e-work development Project reference: 2015-1-HU01-KA204-013503
E-learning from Nature
E-LEARNING FROM NATURE
E-learning from Nature Erasmus+ Programme Project Number: 2015-1-IT02-KA201-015133

2014

Dezvoltarea economiei sociale în Regiunile Nord Est și Centru
DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE ÎN REGIUNILE NORD EST ȘI CENTRU
Obiectivul principal al proiectului este facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile și promovarea incluziunii sociale prin înființarea a 6 structuri ale economiei sociale și crearea de locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile din Regiunile Nord-Est si Centru.
NON FOR LESL
NON FOR LESL
NON-FOR-LESL - Non-Formal Learning Can Prevent Early School Leaving
MedLang
MEDLANG
Massive open online courses with videos for palliative clinical field and intercultural and multilingual medical communication Ref. no.: 2014-1-RO01-KA203-002940
Digital Timelines
DIGITAL TIMELINES
Digital Timelines KA2 Adult Education Project Reference: 2014-1-UK01-KA204-000071
Not Only Fair Play
NOT ONLY FAIR PLAY
Not Only Fair Play Erasmus+ Programme – Sport - Collaborative Partnership Project Number: 557089 EPP1-2014-IT-SPO-SCP
Schools & Work
SCHOOLS & WORK
Schools & Work Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project Number: 2014-1-IT02-KA201-003985
Sanse egale pe piata muncii pentru femeile       din Regiunile N-E si Bucuresti-Ilfov prin calificare in turism
SANSE EGALE PE PIATA MUNCII PENTRU FEMEILE DIN REGIUNILE N-E SI BUCURESTI-ILFOV PRIN CALIFICARE IN TURISM
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 AXA PRIORITARĂ 6, „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de interventie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”
Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est
ACCES LA FORMARE PROFESIONALA CONTINUA PENTRU ANGAJATII DIN DOMENIUL TURISMULUI DIN REGIUNEA NORD-EST
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice in Regiunea N-E prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii preponderent in domeniul turismului din Judetul Iasi

2013

Goerudio
GOERUDIO
Sistemele educaționale europene se confruntă cu două provocări comune: - Elevii din învățământul secundar și vocațional manifestă o lipsă de motivație atunci când studiază discipline științifice - Profesorilor li se cere șă utilizeze metode de predare inovatoare, cu scopul de a stimula interesul elevilor față de aspectele științifice

2012

O șansă mai bună pe piața muncii pentru angajații din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism
O ȘANSĂ MAI BUNĂ PE PIAȚA MUNCII PENTRU ANGAJAȚII DIN REGIUNEA NORD-EST PRIN CALIFICARE ÎN TURISM
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice in Regiunea N-E prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, preponderent in domeniul turismului din Judetul Iasi.
Glottodrama
GLOTTODRAMA
Proiectul este coordonat de Laboratorul de Cercetare Lingvistică al editurii Culturiana şi îşi propune să formuleze şi să experimenteze o metodologie inovatoare pentru predarea limbilor străine, care să integreze glotodidactica comunicativă cu dinamica şi tehnicile laboratorului teatral.

2011

FIESTA
FIESTA
Facilitating Inclusive Education and Supporting the Transition Agenda
NELLIP
NELLIP
Proiectul NELLIP, Rețea de inițiative distinse cu certificatul European Language Label este cofinanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții.
CVE- Voluntariat Corporatist
CVE- VOLUNTARIAT CORPORATIST
CVE este un proiect Comenius coordonat de către Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji Spółka z o.o. Scopul proiectului este acela de a conștientiza reprezentanții școlilor și a cadrelor didactice asupra oportunităților de colaborare cu companiile prin intermediul sistemului de voluntariat corporatist.
Going Places
GOING PLACES
Calea spre succes în Europa prin învăţarea limbilor străne
De la Debut la Succes
DE LA DEBUT LA SUCCES
„DE LA DEBUT LA SUCCES – PROGRAM NAȚIONAL DE MENTORAT DE INSERȚIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE”
UEmploy
UEMPLOY
Deși în Europa incluziunea pe piața muncii este un obiectiv important nu există niciun sistem standardizat comun. Proiectul UEmploy, cu o durată de doi ani (șapte parteneri din Bulgaria, Ungaria, Finlanda, Irlanda și România), se adresează acestei nevoi.
Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare în Regiunea Nord-Est
ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII DE OCUPARE ÎN REGIUNEA NORD-EST
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
 MyStory
MYSTORY
Evenimentul va fi organizat în perioada 10-12 octombrie 2012 la Iași, în scopul conștientizării populației asupra valorilor pe care le reprezintă deopotrivă generația seniorilor și tânăra generație, precum și rolul pozitiv al interacțiunii dintre aceste două categorii.

2010

ISPY
ISPY
Online Networking Platform for Language learning ISPY
In-CLASS: Comunicare Internaţională şi Evaluarea Competenţelor Lingvistice
IN-CLASS: COMUNICARE INTERNAŢIONALĂ ŞI EVALUAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE
Sectorul IMM-urilor (SMEs) este, în mod tradiţional, sectorul care s-a confruntat cu cele mai multe dificultăţi în ceea ce priveşte barierele lingvistice (vezi raportul Elan 2007), dificultăţi care au condus la scăderea cu până la 11% a procentului de tranzacţii din cadrul SME-urilor Europene.
LeTS Go
LETS GO
Noile tehnologii au condus la schimbări ale metodologiile de predare/învăţare şi au adus elemente de inovaţie care au redefinit rolul profesorilor şi formatorilor de limbi străine.
INTEGRA
INTEGRA
Pachet de instrumente pentru integrarea imigranţilor
ESEDI
ESEDI
ESCENARIO EUROPEO DE IDIOMAS
Sanse egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru - POSDRU
SANSE EGALE SI RESPECT PENTRU FEMEILE DIN REGIUNILE NORD EST SI CENTRU - POSDRU
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
 I am not scared
I AM NOT SCARED
Language Rich Europe
LANGUAGE RICH EUROPE
Language Rich Europe (LRE) este un proiect cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul căruia se regăsește o largă rețea de parteneri și specialiști din toate cele 19 țări participante, inclusiv EUNIC, Rețeaua Uniunii Europene a Institutelor Naționale ale Culturii.

2009

aPLaNet
APLANET
Autonomous “Personal Learning Networks” for Language Teachers
TOOL TIPLS
TOOL TIPLS
Scopul proiectului este acela de a dezvolta un instrument pentru îmbunătăţirea transparenţei competenţelor profesionale de limba engleză (ca lingua franca), în cadrul grupurilor ţintă selectate din sectorul industriei serviciilor de turism şi alimentaţie publică.
Ligu@net Worldwide
LIGU@NET WORLDWIDE
Proiectul Lingu@net Worldwide este continuarea proiectului Lingu@net EU.
Art Common Language
ART COMMON LANGUAGE
Arta privită ca identitatea unei ţări şi ca un model universal, pe care toate ţările europene îl pot împărtăşi

2008

LIS
LIS
LIS: “Languages & Integration through Singing”
LaProf
LAPROF
Language Learning for Professionals in ICT and Agriculture
Office InterActors
OFFICE INTERACTORS
Office InterActors este un proiect Leonardo da Vinci Transfer de Inovaţie coordonat de Fundaţia EuroEd, cu parteneri şi colaboratori din Spania, Franţa, Lituania, Bulgaria, Marea Britanie, Norvegia şi România, în intervalul 2008-2010.

2007

No Child Left Behind
NO CHILD LEFT BEHIND
No Child Left Behind investighează furnizarea şi abordarea studiilor de sprijin şi evaluează avantajele şi dezavantajele pentru a stabili o serie de practici care să poată fi împărtăşite la nivel internaţional.
Eating Abroad Together
EATING ABROAD TOGETHER
EAT este un proiect european nou care a început în noiembrie 2007 şi durează timp de 2 ani. Proiectul implică 20 de şcoli primare din 5 țări europene – România, Bulgaria, Olanda, Italia şi Marea Britanie.
CCN / CLIL Cascade Network
CCN / CLIL CASCADE NETWORK
CCN este o reţea internaţională şi o resursă gratuită pentru toţi profesorii interesaţi sau implicaţi în folosirea metodologiei CLIL – Content and Language Integrated Learning la diferite nivele ale sistemului de educaţie şi în predarea diferitelor limbi.
Aventurile lui Hocus şi Lotus
AVENTURILE LUI HOCUS ŞI LOTUS
Proiectul vine să întâmpine următoarea problemă: Cum învaţă copiii să comunice eficient într-o limbă străină?

2006

ALL
ALL
Proiectul ALL (Autonomous Language Learning) a creat cursuri pentru învățarea a patru limbi străine de circulație restrânsă: română, turcă, lituaniană și bulgară. Cursurile sunt create la nivelul A2 conform Cadrului European Comun de Referință (CEFR).
TOOL – Instrumente online şi offline pentru învăţarea limbilor
TOOL – INSTRUMENTE ONLINE ŞI OFFLINE PENTRU ÎNVĂŢAREA LIMBILOR
Proiectul TOOL ( nr. ref. 230285-CP-1-2006-1-RO-LINGUA-L2), finanţat de Uniunea Europeană, elaborează cursuri in format mixt (online combinat cu activităţi în clasă) pentru învăţarea a cinci limbi europene: estoniană, maghiară, malteză, olandeză şi slovenă.
European Family Learning Network
EUROPEAN FAMILY LEARNING NETWORK
Acest proiect este co-finanţat de Uniunea Europeană şi este implementat de instituţii cu profil educaţional din 11 ţări europene.
Chainstories
CHAINSTORIES
Acest proiect dezvolta un cadru international in care copii pot sa afle ce anume inseamna multilingvismul, ce inseamna pentru contextul lor si cum anume il pot utiliza pentru a-si atinge obiectivele.
VIVACE
VIVACE
VIVACE este un proiect din categoria Socrates – Lingua 1 al cărui scop este să ajute pesoanele dezavantajate în procesul de învăţare a unei limbi străine.
FACE IT!
FACE IT!
FACE IT! oferă o abordare practică şi resurse didactice pentru a stimula cetăţenia activă în familii şi comunităţi prin educaţie non-formală şi informală intergeneraţională.

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE