EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

Achizitii in proiect 

www.languagesbysongs.eu

Languages & Integration through Singing

Ideea de ordin metodologic şi didactic de la care s-a plecat în elaborarea prezentului proiect o constituie importanţa pe care muzica şi cântecele o au în promovarea integrării imigranţilor prin dezvoltarea plurilingvismului atât în contextul formal al şcolii, cât şi în cadrul unor cursuri de învăţare pe tot parcursul vieţii. Această abordare sprijină învăţarea centrată pe elev.

Pentru a încuraja inovaţia în cadrul educaţiei şi pentru a facilita integrarea în vederea dezvoltării şi îmbunătaţirii comunicării, a interacţiunii interculturale şi înţelegerii, acest proiect îşi propune să producă, să testeze, să optimizeze şi să evalueze materialul didactic pentru limbile italiană, rusă şi română predate ca limbi străine folosind ca resurse cântece redate prin suport audio-vizual, multimedia şi comunicare electronică.

Materialul se adreseză: elevilor de peste 16 ani, profesorilor care predau limbile italiană, rusă şi româna ca a doua limbă, persoanelor care doresc să se angajeze în străinătate, şi acelor instituţii care oferă servicii de turism; aceste materiale vor putea fi accesate prin intermediul unui portal web.

Obiective:

· să dezvolte conţinuturi, tehnici şi practici inovatoare bazate pe tehnologia TIC pentru programul de învăţare pe tot parcursul vieţii;
· să transfere aceste idei metodologice din sfera educaţiei pentru adulţi spre alte contexte din Europa, contexte care au aceeaşi percepţie asupra muzicii;
· să îmbunătăţească calitatea şi cooperarea în cadrul organizaţiilor implicate în educarea adultului.
· să disemineze rezultatele obţinute prin conferinţe, site-uri ale partenerilor şi întâlniri în cadrul unor evenimente naţionale şi internaţionale desfăşurate chiar şi în afara ţărilor partenere;
· să informeze instituţiile şi autorităţile implicate în predarea limbilor despre coerenţa (validity) acestei metode şi despre modalităţile de a o integra în curriculum;
· să promoveze schimburi online între experţi din diferite ţări;
· să trimită o propunere de proiect în cadrul programului de învăţare continuă cu scopul de a realiza un portal menit să producă, să testeze, să optimizeze şi să evalueze materialul didactic şi pentru predarea altor limbi ca limbi străine cu ajutorul cântecelor;

PRINCIPALELE ACTIVITĂŢI

Având în vedere stabilirea cooperării între patru organizaţii care activează în cadrul educaţiei pentru adulţi, principalele activităţi ale acestui proiect de Parteneriat Educaţional desfăşurat pe perioada a doi ani (2008-2010) sunt:

* Întâlniri la nivel local, cu echipele de lucru ale fiecărui partener, cu scopul de a crea cadre metodologice şi de a dezvolta o abordare de introducere a metodei de lucru, precum şi întâlniri ale partenerilor, la nivel transnaţional, pentru a decide metodologia de lucru, pentru a împărtăşi experienţele şi pentru a analiza şi evalua procesul desfăşurat;
* Realizarea de repere şi recomandări pentru introducerea metodei de predare a limbilor străine cu ajutorul muzicii, traducerea lor în limbile utilizate şi publicarea pe portalul web;
* Elaborarea de mostre de material didactic – teme, vocabular, conţinuturi gramaticale, teste de limbă proiectate pentru autoevaluarea elevilor, repetiţii având ca suport sisteme karaoke – şi prezentarea lor pe portalul web;
* Proiectarea unui portal web în cele trei limbi conţinând materialul didactic amintit mai sus (scrierea, traducerea şi editarea lui);
* Pilotarea materialului didactic în cadrul şcolilor partenere în cooperare cu partenerii asociaţi alegând un public potrivit pentru pilotare (şcoli şi centre de educare a adulţilor), analizarea feedback-ului, evaluarea şi finalizarea produsului cu rezultatele experimentării;
* Particularizarea şi încărcarea platformei cu conţinutul modificat;
* Dezvoltarea şi implementarea strategiei de diseminare a ideilor cuprinse în proiect şi a rezultatelor obţinute prin intermediul publicaţiilor, al seminariilor şi al conferinţelor pentru a determina un număr mare de instituţii care pregătesc profesori, să adopte această metodă;

REZULTATE PRECONIZATE

Crearea unui portal în trei limbi (italiană, română şi rusă) care va folosi tehnici şi tehnologii interactive pentru administrarea secvenţei audio şi video. Portalul va cuprinde patru parţi:

a. Informaţii – generale despre proiect, obiective activităţi, parteneri, rezultate ale proiectului;
b. Zona dedicată profesorilor va conţine: 1) proceduri metodologice de utilizare a cântecelor pentru învăţarea limbilor străine şi indicaţii pentru producerea şi utilizarea materialului didactic; 2) mostre de exerciţii, activităţi şi fişe de lucru cu sugestii practice pentru profesorii de limbă; 3) fişe de lucru trimise de comunitatea profesorilor;
c. Zona dedicată elevilor: mostre online de cântece, karaoke, vesuri şi lecţii de dicţie pe baza cântecelor;
d. Zona de link-uri care conţine link-uri către site-urile relevante (resurse pentru învăţarea limbilor, predarea limbilor cu ajutorul cântecelor, al radioului şi al canalelor de televiziune)

Dezvoltarea conţinuturilor pentru procesul de predare-învăţare:

a. Cadrul metodologic, introducerea metodei, obiectivele formative şi cognitive;
b. Elaborarea de mostre de material didactic – teme, vocabular, conţinuturi gramaticale, teste de limbă proiectate pentru autoevaluarea elevilor, repetiţii având ca suport sisteme karaoke;
c. Traducerea conceptelor în limbile de referinţă;
d. Analiza tehnică a input-ului lingvistic şi definirea specificărilor tehnice şi a cerinţelor; dezvoltarea de software şi design grafic; dezvoltarea unei versiuni beta pentru unităţile de învăţare;

Un plan pentru diseminarea rezultatelor cu scopul de a determina un număr mare de şcoli şi instituţii care pregătesc profesori să adopte această metodă, o strategie de sustenabilitate precum şi activităţi ulterioare

Pilotarea în ţările partenere:

-Alegerea unei audienţe potrivite pentru pilotare (şcoli şi centre de pregătire a adulţilor);
-Dezvoltarea programului de pilotare;
-Pilotarea feedback-ului şi a evaluării;
- Îmbunătăţirea şi finalizarea produsului cu rezultatele experimentării.  

O acţiune de promovare a proiectului în cadrul unui liceu din Iaşi prin intermediul căreia să se disemineze ideile şi rezultatele proiectului.

Proiectul LIS este cofinanţat de Comunitatea Europeană. Conţinutul acestui material nu reflectă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene şi nici nu implică vreo responsabilitate din partea acesteia.

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE