EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

UEmploy: Consultancy for Employment Inclusion

(LEONARDO DA VINCI, Multilateral projects for Development of innovation -
510784-LLP-1-2010-1-RO-LEONARDO-LMP)
www.uemploy.eu

Deși în Europa incluziunea pe piața muncii este un obiectiv important nu există niciun sistem standardizat comun. Proiectul UEmploy, cu o durată de doi ani (șapte parteneri din Bulgaria, Ungaria, Finlanda, Irlanda și România), se adresează acestei nevoi.

Accesul se pune pe reabilitarea modernă, o gamă de servicii și procese construite pentru a permite tuturor persoanelor cu dizabilități să-și trăiască viețile cât mai complet posibil. Pentru organizații, IMM-uri și profesioniști proiectul oferă o oportunitate de a introduce/pregăti o abordare inovativă care să contribuie la incluziunea persoanelor cu dizabilități în câmpul muncii.

În ciuda progreselor realizate de UE în ultimul deceniu înspre egalitatea de șanse pe piața muncii, rata de ocupare în rândul persoanelor cu handicap în multe țări europene rămâne foarte scăzută. De foarte multe ori persoanele cu handicap încă se găsesc excluse de oportunitatea de a beneficia de un loc de muncă care ar putea sprijini un stil de viață independent și să le permit să contribuie în comunitate.

Multe companii își dau seama că egalitatea de șanse pe piața muncii este o strategie eficientă pentru a contribui la imaginea responsabilității sociale a firmei, dar majoritatea angajatorilor nu au nicio experiență reală de angajare a unei personae cu dizabilități. Este nevoie de cooperare proactivă cu angajatorii pentru a contracara stereotipurile și a-i ajuta să înțeleagă capacitățile și abilitățile pe care le au persoanele cu dizabilități.

Proiectul UEmploy abordează această nevoie și reunește expertiza a șapte organizații din România, Ungaria, Bulgaria, Finlanda și Irlanda pentru a crea un model de servicii de consultanță care să sprijine egalitatea de șanse pe piața muncii. Un aspect important al procesului de consultanță este accentul pus pe sprijinul acordat atât angajatorilor cât și persoanelor cu dizabilități.

Egalitatea de șanse pe piața muncii înseamnă:

- Reconcilierea perspectivelor și intereselor diferite ale angajatorilor și angajaților
- Găsirea unei varietăți de locuri de muncă pentru persoanele cu dizabilități care să se concentreze mai mult pe abilitățile și competențele care le au și nu pe felul de dizabilitate și dificultățile pe care le presupune
- Potrivirea abilităților și preferințelor individuale cu cerințele postului
- Servicii de consultanță pentru angajatori și îndrumări practice privind îmbunătățirea mediului de lucru

Pentru a atinge obiectivele proiectului UEmploy partenerii:

- Efectuează o cercetare practică pentru a identifica dispozițiile legale, serviciile oferite, experiențele și cele mai bune practici în ceea ce privește încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap
- Dezvoltă instrumente de consultanță (liste de verificare și instrumente pentru a descrie competențele specific unui anumit loc de muncă, sprijină procesul de găsire a unui loc de muncă potrivit, identifică eventuale probleme, analizează obstacolele legate de mediu și oferă recomandări pentru angajatori)
- Pregătesc consultanți
- Pilotează procesele de consultanță
- Dezvoltă o rețea de consultanță și iau măsurile necesare pentru formarea continuă a consultanților
- Lansează o companie de sensibilizare pentru a promova importanța egalității de șanse pe piața muncii și contribuția de valoare pe care oamenii cu dizabilități o pot adduce
- Stabilesc legături cu agenții economici și sociali pentru a asigura sustenabilitatea serviciilor de consultanță

Parteneri:

- Context Learning, Finland
- Enable Ireland Disability Services, Ireland
- Euroinform Ltd., Bulgaria
- Tudásklaszter Társadalom- és Vidékfejlesztési Nonprofit Kft, Hungary
- Universal Learning Systems, Ireland
- VATES- SAATIO FOUNDATION, Finland
- EuroEd Foundation, Romania
 

Proiectul UEmploy este cofinanţat de Comunitatea Europeană. Conţinutul acestui material nu reflectă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene şi nici nu implică vreo responsabilitate din partea acesteia.

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE