EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului:
 
Îmbunatatirea competentelor a 120 de cadre didactice si personal de sprijin din învatamântul preuniversitar în vederea cresterii calitatii serviciilor educationale în 5 unitati scolare defavorizate din Judetul Suceava, prin activitati orientate pe nevoile elevilor si sprijinirea managerilor acestor scoli pentru cresterea calitatii în educatie.
 
Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung, la nivel local ,regional prin activitatile derulate, fiind conceput ca o interventie integrata si multilaterala care contribuie la îmbunatatirea situatiei celor 120 de cadre didactice, personal de sprijin si manageri scolari din 5 unitati scolare defavorizate din Judetul Suceava care vor participa la programe de fomare continua si de dezvoltare de competente transversale, la activitati de sprijin intercolegial si schimburi de bune practici. Toate acestea vor contribui la adaptarea proceselor de predare si învatare, la dobândirea de abilitati si metode de predare corelate cu nevoile grupurilor aflate în situatie de risc.
 
Obiectivul proiectului vizeaza în primul rând îmbunatatirea competentelor cadrelor didactice prin programe de formare continua, desfasurarea unui program de mentorat pentru prevenirea si reducerea abandonului scolar si dezvoltarea capacitatii institutionale prin îmbunatatirea competentelor echipei de management din scolile þinta. Obiectivele specifice urmarite de prezentul proiect se refera, în egala masura, la îmbunatatirea competentelor personalului didactic si personalului de sprijin din scolile tinta din Judetul Suceava în vederea adaptarii serviciilor educationale la specificul elevilor, dar si pe actiuni de capacitare a scolilor tinta, prin echipele de management ale acestora, de creare, dezvoltare si implementare a unor masuri de sustinere a atitudinilor pro-educatie la nivelul mediului scolar si al comunitatilor defavorizate. Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului OS 6.6 POCU
 
Obiective proiect
Îmbunataþirea competenþelor a 120 de cadre didactice si personal de sprijin din învatamântul preuniversitar în vederea cresterii calitaþii
serviciilor educaþionale în 5 unitaþi scolare defavorizate din Judeþul Suceava, prin activitaþi orientate pe nevoile elevilor si sprijinirea
managerilor acestor scoli pentru cresterea calitaþii în educaþie.
Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung, la nivel local ,regional prin activitatile derulate, fiind conceput ca o intervenþie
integrata si multilaterala care contribuie la îmbunataþirea situaþiei celor 120 de cadre didactice,personal de sprijin si manageri scolari din 5
unitaþi scolare defavorizate din Judeþul Suceava care vor participa la programe de fomare continua si de dezvoltare de competenþe
transversale, la activitaþi de sprijin intercolegial si schimburi de bune practici. Toate acestea vor contribui la adaptarea proceselor de
predare si învaþare, la dobândirea de abilitaþi si metode de predare corelate cu nevoile grupurilor aflate în situaþie de risc.
Obiectivul proiectului vizeaza în primul rând îmbunataþirea competenþelor cadrelor didactice prin programe de formare continua,
desfasurarea unui program de mentorat pentru prevenirea si reducerea abandonului scolar si dezvoltarea capacitaþii instituþionale prin
îmbunataþirea competenþelor echipei de management din scolile þinta. Obiectivele specicife urmarite de prezentul proiect se refera, în
egala masura, la îmbunataþirea competenþelor personalului didactic si personalului de sprijin din scolile þinta din Judeþul Suceava în
vederea adaptarii serviciilor educaþionale la specificul elevilor, dar si pe acþiuni de capacitare a scolilor þinta, prin echipele de management
ale acestora, de creare, dezvoltare si implementare a unor masuri de sustinere a atitudinilor pro-educaþie la nivelul mediului scolar si al
comunitaþilor defavorizate. Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului OS 6.6 POCU.Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect
Îmbunataþirea competenþelor a 120 de cadre didactice si personal de sprijin din învatamântul preuniversitar în vederea cresterii calitaþii
serviciilor educaþionale în 5 unitaþi scolare defavorizate din Judeþul Suceava, prin activitaþi orientate pe nevoile elevilor si sprijinirea
managerilor acestor scoli pentru cresterea calitaþii în educaþie.
Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung, la nivel local ,regional prin activitatile derulate, fiind conceput ca o intervenþie
integrata si multilaterala care contribuie la îmbunataþirea situaþiei celor 120 de cadre didactice,personal de sprijin si manageri scolari din 5
unitaþi scolare defavorizate din Judeþul Suceava care vor participa la programe de fomare continua si de dezvoltare de competenþe
transversale, la activitaþi de sprijin intercolegial si schimburi de bune practici. Toate acestea vor contribui la adaptarea proceselor de
predare si învaþare, la dobândirea de abilitaþi si metode de predare corelate cu nevoile grupurilor aflate în situaþie de risc.
Obiectivul proiectului vizeaza în primul rând îmbunataþirea competenþelor cadrelor didactice prin programe de formare continua,
desfasurarea unui program de mentorat pentru prevenirea si reducerea abandonului scolar si dezvoltarea capacitaþii instituþionale prin
îmbunataþirea competenþelor echipei de management din scolile þinta. Obiectivele specicife urmarite de prezentul proiect se refera, în
egala masura, la îmbunataþirea competenþelor personalului didactic si personalului de sprijin din scolile þinta din Judeþul Suceava în
vederea adaptarii serviciilor educaþionale la specificul elevilor, dar si pe acþiuni de capacitare a scolilor þinta, prin echipele de management
ale acestora, de creare, dezvoltare si implementare a unor masuri de sustinere a atitudinilor pro-educaþie la nivelul mediului scolar si al
comunitaþilor defavorizate. Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului OS 6.6 POCU.Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect
Îmbunataþirea competenþelor a 120 de cadre didactice si personal de sprijin din învatamântul preuniversitar în vederea cresterii calitaþii
serviciilor educaþionale în 5 unitaþi scolare defavorizate din Judeþul Suceava, prin activitaþi orientate pe nevoile elevilor si sprijinirea
managerilor acestor scoli pentru cresterea calitaþii în educaþie.
Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung, la nivel local ,regional prin activitatile derulate, fiind conceput ca o intervenþie
integrata si multilaterala care contribuie la îmbunataþirea situaþiei celor 120 de cadre didactice,personal de sprijin si manageri scolari din 5
unitaþi scolare defavorizate din Judeþul Suceava care vor participa la programe de fomare continua si de dezvoltare de competenþe
transversale, la activitaþi de sprijin intercolegial si schimburi de bune practici. Toate acestea vor contribui la adaptarea proceselor de
predare si învaþare, la dobândirea de abilitaþi si metode de predare corelate cu nevoile grupurilor aflate în situaþie de risc.
Obiectivul proiectului vizeaza în primul rând îmbunataþirea competenþelor cadrelor didactice prin programe de formare continua,
desfasurarea unui program de mentorat pentru prevenirea si reducerea abandonului scolar si dezvoltarea capacitaþii instituþionale prin
îmbunataþirea competenþelor echipei de management din scolile þinta. Obiectivele specicife urmarite de prezentul proiect se refera, în
egala masura, la îmbunataþirea competenþelor personalului didactic si personalului de sprijin din scolile þinta din Judeþul Suceava în
vederea adaptarii serviciilor educaþionale la specificul elevilor, dar si pe acþiuni de capacitare a scolilor þinta, prin echipele de management
ale acestora, de creare, dezvoltare si implementare a unor masuri de sustinere a atitudinilor pro-educaþie la nivelul mediului scolar si al
comunitaþilor defavorizate. Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului OS 6.6 POCU.Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect
Îmbunataþirea competenþelor a 120 de cadre didactice si personal de sprijin din învatamântul preuniversitar în vederea cresterii calitaþii
serviciilor educaþionale în 5 unitaþi scolare defavorizate din Judeþul Suceava, prin activitaþi orientate pe nevoile elevilor si sprijinirea
managerilor acestor scoli pentru cresterea calitaþii în educaþie.
Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung, la nivel local ,regional prin activitatile derulate, fiind conceput ca o intervenþie
integrata si multilaterala care contribuie la îmbunataþirea situaþiei celor 120 de cadre didactice,personal de sprijin si manageri scolari din 5
unitaþi scolare defavorizate din Judeþul Suceava care vor participa la programe de fomare continua si de dezvoltare de competenþe
transversale, la activitaþi de sprijin intercolegial si schimburi de bune practici. Toate acestea vor contribui la adaptarea proceselor de
predare si învaþare, la dobândirea de abilitaþi si metode de predare corelate cu nevoile grupurilor aflate în situaþie de risc.
Obiectivul proiectului vizeaza în primul rând îmbunataþirea competenþelor cadrelor didactice prin programe de formare continua,
desfasurarea unui program de mentorat pentru prevenirea si reducerea abandonului scolar si dezvoltarea capacitaþii instituþionale prin
îmbunataþirea competenþelor echipei de management din scolile þinta. Obiectivele specicife urmarite de prezentul proiect se refera, în
egala masura, la îmbunataþirea competenþelor personalului didactic si personalului de sprijin din scolile þinta din Judeþul Suceava în
vederea adaptarii serviciilor educaþionale la specificul elevilor, dar si pe acþiuni de capacitare a scolilor þinta, prin echipele de management
ale acestora, de creare, dezvoltare si implementare a unor masuri de sustinere a atitudinilor pro-educaþie la nivelul mediului scolar si al
comunitaþilor defavorizate. Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului OS 6.6 POCU.Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect
Îmbunataþirea competenþelor a 120 de cadre didactice si personal de sprijin din învatamântul preuniversitar în vederea cresterii calitaþii
serviciilor educaþionale în 5 unitaþi scolare defavorizate din Judeþul Suceava, prin activitaþi orientate pe nevoile elevilor si sprijinirea
managerilor acestor scoli pentru cresterea calitaþii în educaþie.
Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung, la nivel local ,regional prin activitatile derulate, fiind conceput ca o intervenþie
integrata si multilaterala care contribuie la îmbunataþirea situaþiei celor 120 de cadre didactice,personal de sprijin si manageri scolari din 5
unitaþi scolare defavorizate din Judeþul Suceava care vor participa la programe de fomare continua si de dezvoltare de competenþe
transversale, la activitaþi de sprijin intercolegial si schimburi de bune practici. Toate acestea vor contribui la adaptarea proceselor de
predare si învaþare, la dobândirea de abilitaþi si metode de predare corelate cu nevoile grupurilor aflate în situaþie de risc.
Obiectivul proiectului vizeaza în primul rând îmbunataþirea competenþelor cadrelor didactice prin programe de formare continua,
desfasurarea unui program de mentorat pentru prevenirea si reducerea abandonului scolar si dezvoltarea capacitaþii instituþionale prin
îmbunataþirea competenþelor echipei de management din scolile þinta. Obiectivele specicife urmarite de prezentul proiect se refera, în
egala masura, la îmbunataþirea competenþelor personalului didactic si personalului de sprijin din scolile þinta din Judeþul Suceava în
vederea adaptarii serviciilor educaþionale la specificul elevilor, dar si pe acþiuni de capacitare a scolilor þinta, prin echipele de management
ale acestora, de creare, dezvoltare si implementare a unor masuri de sustinere a atitudinilor pro-educaþie la nivelul mediului scolar si al
comunitaþilor defavorizate. Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului OS 6.6 POCU.Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului
Obiective proiect
Îmbunataþirea competenþelor a 120 de cadre didactice si personal de sprijin din învatamântul preuniversitar în vederea cresterii calitaþii
serviciilor educaþionale în 5 unitaþi scolare defavorizate din Judeþul Suceava, prin activitaþi orientate pe nevoile elevilor si sprijinirea
managerilor acestor scoli pentru cresterea calitaþii în educaþie.
Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung, la nivel local ,regional prin activitatile derulate, fiind conceput ca o intervenþie
integrata si multilaterala care contribuie la îmbunataþirea situaþiei celor 120 de cadre didactice,personal de sprijin si manageri scolari din 5
unitaþi scolare defavorizate din Judeþul Suceava care vor participa la programe de fomare continua si de dezvoltare de competenþe
transversale, la activitaþi de sprijin intercolegial si schimburi de bune practici. Toate acestea vor contribui la adaptarea proceselor de
predare si învaþare, la dobândirea de abilitaþi si metode de predare corelate cu nevoile grupurilor aflate în situaþie de risc.
Obiectivul proiectului vizeaza în primul rând îmbunataþirea competenþelor cadrelor didactice prin programe de formare continua,
desfasurarea unui program de mentorat pentru prevenirea si reducerea abandonului scolar si dezvoltarea capacitaþii instituþionale prin
îmbunataþirea competenþelor echipei de management din scolile þinta. Obiectivele specicife urmarite de prezentul proiect se refera, în
egala masura, la îmbunataþirea competenþelor personalului didactic si personalului de sprijin din scolile þinta din Judeþul Suceava în
vederea adaptarii serviciilor educaþionale la specificul elevilor, dar si pe acþiuni de capacitare a scolilor þinta, prin echipele de management
ale acestora, de creare, dezvoltare si implementare a unor masuri de sustinere a atitudinilor pro-educaþie la nivelul mediului scolar si al
comunitaþilor defavorizate. Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului OS 6.6 POCU.Obiective proiect
Îmbunataþirea competenþelor a 120 de cadre didactice si personal de sprijin din învatamântul preuniversitar în vederea cresterii calitaþii
serviciilor educaþionale în 5 unitaþi scolare defavorizate din Judeþul Suceava, prin activitaþi orientate pe nevoile elevilor si sprijinirea
managerilor acestor scoli pentru cresterea calitaþii în educaþie.
Proiectul va genera un efect pozitiv pe termen lung, la nivel local ,regional prin activitatile derulate, fiind conceput ca o intervenþie
integrata si multilaterala care contribuie la îmbunataþirea situaþiei celor 120 de cadre didactice,personal de sprijin si manageri scolari din 5
unitaþi scolare defavorizate din Judeþul Suceava care vor participa la programe de fomare continua si de dezvoltare de competenþe
transversale, la activitaþi de sprijin intercolegial si schimburi de bune practici. Toate acestea vor contribui la adaptarea proceselor de
predare si învaþare, la dobândirea de abilitaþi si metode de predare corelate cu nevoile grupurilor aflate în situaþie de risc.
Obiectivul proiectului vizeaza în primul rând îmbunataþirea competenþelor cadrelor didactice prin programe de formare continua,
desfasurarea unui program de mentorat pentru prevenirea si reducerea abandonului scolar si dezvoltarea capacitaþii instituþionale prin
îmbunataþirea competenþelor echipei de management din scolile þinta. Obiectivele specicife urmarite de prezentul proiect se refera, în
egala masura, la îmbunataþirea competenþelor personalului didactic si personalului de sprijin din scolile þinta din Judeþul Suceava în
vederea adaptarii serviciilor educaþionale la specificul elevilor, dar si pe acþiuni de capacitare a scolilor þinta, prin echipele de management
ale acestora, de creare, dezvoltare si implementare a unor masuri de sustinere a atitudinilor pro-educaþie la nivelul mediului scolar si al
comunitaþilor defavorizate. Obiectivul general al proiectului contribuie la atingerea obiectivului OS 6.6 POCU.
Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE