EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

Network of European Language Labelled Initiatives and Projects

Rețea de inițiative distinse cu certificatul
European Language Label
(519129-LLP-1-2011-1-IT-KA2-KA2NW)
Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii
Programul transversal – Activitate-cheie 2
http://nellip.pixel-online.org/index.php

Proiectul NELLIP, Rețea de inițiative distinse cu certificatul European Language Label este cofinanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții.
Proiectul NELLIP are drept obiectiv promovarea calității în învățarea limbilor străine prin aplicarea criteriilor de calitate folosite la acordarea certificatului European Language Label.

Proiectul NELLIP se va axa pe:

- Strategii pentru valorificarea și interconectarea inițiativelor din domeniul învățării limbilor străine care au primit certificatul European Language Label
- Metodologii pentru planificarea și implementarea eficientă a unor inițiative de calitate din domeniul învățării limbilor străine, în conformitate cu criteriile de calitate folosite la acordarea certificatului European Language Label.
- Analizarea beneficiilor și a impactului certificatului European Language Label asupra furnizorilor de programe de învățare a limbilor străine.

Grupurile țintă directe ale proiectului NELLIP fac parte din următoarele sectoare:

- Școli
- Universități
- Instituții pentru Educația Adulților
- Furnizori de educație și pregătire vocațională

Proiectul cuprinde următoarele activități principale:

- Identificarea și descrierea unor exemple de bune practici în planificarea și aplicarea inițiativelor din domeniul învățării limbilor străine care au fost distinse cu certificatul European Language Label.
- Elaborarea unui ghid privind planificarea, implementarea, managementul, valorificarea și ridicarea nivelului de conștientizare cu privire la inițiativele de calitate din domeniul învățării limbilor străine, având la bază exemple de bune practici ilustrate prin proiecte și inițiative care au primit certificatul European Language Label.

Rezultatele proiectului includ:

- Studii de caz privind inițiative din domeniul învățării limbilor străine care au primit certificatul European Language Label
- Exemple de inițiative din domeniul învățării limbilor străine care au primit certificatul European Language Label.
- Rapoarte naționale și transnaționale cu privire la impactul certificatului European Language Label asupra îmbunătățirii calității în domeniul învățării limbilor străine
- Îndrumări privind planificarea, implementarea, managementul, diseminarea ți valorificarea inițiativelor de calitate din domeniul învățării limbilor străine, cu referire la certificatul European Language Label
- Ateliere de lucru pentru testarea produselor realizate în cadrul proiectului
- Activități de networking și participarea la conferințe internaționale

Proictul NELLIP este cofinanțat de Comisia Europeană. Conţinutul acestui material nu reflectă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene şi nici nu implică vreo responsabilitate din partea acesteia.

Bun venit pe Portalul NELLIP!
http://nellip.pixel-online.org/

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE