EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

Language Rich Europe

(KA2 Languages: Multilateral Networks - 511780-LLP-1-2010-1-UK-KA2-KA2NW)
  http://languagerichblog.eu/

Language Rich Europe (LRE) este un proiect cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul căruia se regăsește o largă rețea de parteneri și specialiști din toate cele 19 țări participante, inclusiv EUNIC, Rețeaua Uniunii Europene a Institutelor Naționale ale Culturii.  

LRE va efectua activități de cercetare care vor avea ca rezultat un instrument de măsurare inovativ și interactiv numit „Indicele de politici și practici multilinge din Europa”. Acest indice va ajuta la vizualizarea rolului și suportului oferit multilingvismului în cadrul țărilor Europene și va evidenția în același timp și cazurile de bună practică.

Statele membre ale UE poate au răspuns fenomenului de migrație și creștere a mobilității populației prin prioritizarea incluziunii sociale și a dialogului intercultural, dar acest lucru nu este întotdeauna susținut de politici din domeniul lingvistic și practici care să promoveze diversitatea lingvistică și învățarea limbilor străine. Politica europeană privind multilingvismul a oferit un cadru de orientare dar modurile în care a fost implementat au fost diferite, cooperarea politică s-a dovedit a fi o provocare și astfel inițiativele de schimb de cunoștințe au rămas concentrate pe sectoare. LRE va răspunde acestor provocări prin crearea unei rețele durabile și interdisciplinare care să reunească 960 de factori de decizie din 14 state membre și 2 regiuni care prin intermediul atelierelor de lucru, conferințelor și discuțiilor on-line să împărtășească cazuri de bună practică din domeniul predării și învățării de limbi străine pentru incluziune socială și dialog intercultural.

Pentru a informa cu privire la activitatea lor, vom efectua o analiză comparativă a performanțelor țărilor raportată la politica europeană privind multilingvismul. Rezultatele vor fi prezentate în format atractiv de Indice al politicilor lingvistice și practicilor din Europa, disponibil în 18 limbi și publicat în formă imprimată și pe site.

Indicele cuprinde 120 de indicatori și reflectă utilizarea limbilor oficiale naționale, a imigranților și a limbilor străine din domeniul educației, serviciilor publice și a spațiilor de afaceri și mass-media.

Procesul de schimb de cunoștințe va permite rețelei să elaboreze planuri de acțiune la nivel național pentru a îmbunătăți politicile și practicile lingvistice.

Aceste planuri de acțiune vor fi sintetizate într-un raport pentru Comisia Europeană în vederea sprijinirii revizuirii politicii de multilingvism planificată pentru 2012.

Impact așteptat:

- O mai bună înțelegere a cazurilor de bună practică în domeniul predării și învățării de limbi străine pentru dialog intercultural și incluziune socială
- Consolidarea cooperării și angajamentul de a îmbunătăți practicile și politicile lingvistice
- Creșterea gradului de conștientizare a recomandărilor UE și a Consiliului Europei și modul în care țările le implementează
- Un instrument de evaluare comparativă durabilă la nivel European a politicilor și a practicilor

Parteneri:

- Austria: EDUCULT, Denken und Handeln im Kulturbereich
- Belgium: Migration Policy Group, EUNIC Brussels, Danish Cultural Institute and Universiteit Gent / Ghent University (Steunpunt Diversiteit en Leren / Director Centre for Diversity and Learning)
- Bulgaria: Sofia University, Faculty of Classical and Modern Philologies
- Estonia: National Examinations and Qualifications Centre
- Germany: University of Hamburg, LIMA – Linguistic Diversity Management in Urban Areas and Goethe-Institut
- Greece: South East European Research Centre
- Hungary: Research Institute for Linguistics, Research Centre for Multilingualism
- Italy: Università per Stranieri di Siena, LEND
- Lithuania: Lithuanian Social Research Centre, Institute of Labour and Social Research, State Commission on the Lithuanian Language
- Netherlands: Tilburg University - Babylon, Centre for Studies of the Multicultural Society, Fryske Akademy
- Poland: Institute for Quality in Education
- Portugal: ILTEC – Institute of Theoretical and Computational Linguistics, Instituto Camões
- Romania: Centre Education 2000+, EuroEd Foundation
- Spain: Instituto Cervantes
- Switzerland: University Of Fribourg, Institute of Multilingualism
- United Kingdom: CILT, National Centre for Languages, Welsh Language Board
- Associate partner: Council of Europe, European Centre for Modern Languages

Proiectul Language Rich Europe este cofinanţat de Comunitatea Europeană. Conţinutul acestui material nu reflectă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene şi nici nu implică vreo responsabilitate din partea acesteia.

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE