EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

BiMo

 

Website: https://bimo.pixel-online.org/index.php

 

Proiectul este dezvoltat sub egida programului Erasmus+ (KA2 - Parteneriate strategice pentru educație școlară)

 

Numele proiectului: BiMo – Bilingualism in monolingual contexts

 

Durata proiectului: 01.10.2020 - 30.09.2022

 

Numărul de referință: 2020-1-ES01-KA201-081917

 

Parteneri în cadrul proiectului:

 1. ISIS Leonardo da Vinci (Italia)
 2. Pixel Associazione (Italia) 
 3. Kaunas Jonas and Petras Vileišiai school (Lituania)
 4. Fundația EuroEd (România)
 5. IES Juan Sebastián Elcano (Spania)
 6. IES Marqués de Santillana (Spania)
 7. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) (Spania)

 

Scopul principal al proiectului este de a dezvolta punctele de vedere, impresiile și nevoile părinților în societățile monolingve prin implementare unor programe de educație bilingve.

 

Grup țintă:

 • • Părinți
 • • Echipe de conducere a școlii
 • • Coordonatori de programe școlare bilingve
 • • Profesori CLIL

 

Rezultate:

 • • 3 cursuri online adresate familiilor, profesorilor CLIL și echipelor de conducere a școlii.
 • • O carte cu politici educaționale recomandate.
 • • O colecție de studii de caz cu practici exemplare în educația bilingvă, pentru a ajuta părțile interesate în contexte monolingve.

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE