Cursuri Iasi

Cursurile EuroEd Sunt cursuri adaptate cerințelor crescânde ale pieței muncii din România și străinătate.

Cursuri Calificare Iasi

Cursurile EuroEd Reprezintă standardul de calitate după care s-au orientat ulterior toate celelalte instituţii din domeniu.

Cursuri Lb straine Iasi

Cursurile EuroEd Cuprind cursuri de limbi străine, comunicare, competențe informatice, perfecționarea cadrelor didactice.

CURSURI DE LIMBĂ ROMÂNĂ PENTRU STRĂINI

Cursurile de limba română pentru străini sunt organizate la cerere și se desfășoară după o programă adaptată cerinţelor şi necesităţilor cursanţilor, combinând lecţii de gramatică şi vocabular cu activităţi şi aplicaţii practice, individuale şi de grup, pentru dezvoltarea competențelor de comunicare şi pentru consolidarea structurilor gramaticale învăţate. Suportul de curs include manuale şi texte de literatură, istorie, folclor, articole din presa cotidiană şi mijloace de comunicare audio-video.

Fundația EuroEd are o lungă experiență în organizarea de programe de învățare a limbii române ca limbă străină atât pentru studenți, cât și pentru diplomați și oameni de afaceri străini. Până în prezent, am beneficiat de încrederea Ambasadei Marii Britanii, Casei Regale a României, precum și a altor instituții și corpuri diplomatice pentru pregătirea ambasadorilor, diplomaților în vederea formării de competențe de comunicare în limba română și asimilării de elemente de cultură și civilizație românească atât de necesare pentru îndeplinirea misiunii acestora în România.
 

Donate
Fundatia EuroEd Iasi

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE