EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

Achizitii in proiectwww.laprof.eu

Language Learning for Professionals in ICT and Agriculture

LaProf este un proiect multilateral care are ca scop promovarea învăţării de limbi străine în cadrul forţei de muncă imigrantă, mai ales în sectoarele ICT şi agricultură. Principalul obiectiv este de a se facilita accesul la resursele de învăţare, fapt care îi va ajuta pe imigranţi să se familiarizeze cu terminologia şi problemele culturale din domeniile lor de activitate, prin intermediul dezvoltării unor exerciţii de învăţare a limbilor străine.  Grupurile ţintă cărora li se adresează programul sunt profesori ICT şi specialişti în agricultură.

LaProf este un proiect multilateral care are ca scop promovarea învăţării de limbi străine în cadrul forţei de muncă imigrantă, mai ales în sectoarele ICT şi agricultură. Principalul obiectiv este de a se facilita accesul la resursele de învăţare, fapt care îi va ajuta pe imigranţi să se familiarizeze cu terminologia şi problemele culturale din domeniile lor de activitate, prin intermediul dezvoltării unor exerciţii de învăţare a limbilor străine. Grupurile ţintă cărora li se adresează programul sunt: (a) profesori ICT care locuiesc în Estonia (şi în ţările baltice în general) care doresc să se mute şi să lucreze în Finlanda şi (b) specialişti în agricultură care locuiesc în România şi care doresc să se mute şi să lucreze în Grecia.

Se acordă o atenţie deosebită încurajării procesului de învăţare a limbilor europene oficiale (cum ar fi engleza, franceza, finlandeza şi limba greacă) ca limbi străine, astfel încât cetăţenii europeni din Estonia şi România să poată înţelege mai bine mediul de lucru şi cel cultural specific ţărilor-ţintă (cum ar fi Finlanda sau Grecia), ale căror limbi sunt mult mai puţin răspândite, folosite şi învăţate. Se vor derula atât acţiuni de atragere a atenţiei asupra acestor aspecte, cât şi dezvoltarea şi diseminarea materialelor de învăţare a acestor limbi. Pentru a facilita acumularea de competenţe lingvistice şi culturale de către grupurile-ţintă şi pentru a susţine învăţarea limbilor avute în vedre, LaProf va dezvolta şi va promova resurse şi metodologii motivante pentru categoriile specifice de studenţi, astfel încât să îmbunătăţească capacitatea lor de a învăţa aceste limbi.

Ca rezultat principal, LaProf va dezvolta o serie variată de exerciţii de învăţare a limbilor străine destinate în mod clar grupurilor de utilizatori definite mai sus. Resursele de învăţare se vor centra pe de o parte pe învăţarea propriu-zisă, dar vor reflecta în acelaşi timp şi contextul cultural al ţărilor de destinaţie şi al sectoarelor specifice de activitate. Pentru a rezuma rezultatele LaProf, se vor produce următoarele:
• o reţea de învăţare a limbilor străine care va include elemente de cultură, teme, tradiţie în domeniul muncii şi terminologii relevante specifice sectoarelor de activitate şi ţărilor-ţintă;
• o varietate de exerciţii de învăţare a limbilor străine (cel puţin 20 care vor fi traduse şi adaptate în engleză, franceză, română, ungară, estoniană şi rusă) şi care vor putea fi accesate on-line;
• resurse adiţionale de învăţare cum ar fi Ghidul studentului care va conţine informaţii contextuale pe care studenţii ar trebui să le ştie înainte de a începe să înveţe limba respectivă prin exercţii, resurse de familiarizare cu mediul cultural ce vor facilita pregătirea celor care învaţă pentru imigrarea în ţările de destinaţie, dar şi sugestii şi sfaturi pedagogice pentru profesorii de limbi străine;
• un spaţiu online (portalul LaProf Web) unde vor putea fi accesate resursele şi metodologiile menţionate anterior.

Unul dintre aspectele asupra cărora se aşteaptă ca LaProf să aibă un mare impact este încurajarea inovaţiei în dezvoltarea unui set de instrumente şi a unui proces eficient de învăţare a limbilor străine, destinate celor două grupuri ţintă: formarea profesorilor şi formarea (vocaţională) a agricultorilor. LaProf îşi propune să faciliteze procesul de transmutare prin intermediul materialelor de învăţare şi a modului de abordare dezvoltate în acest sens.

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE