EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

Achizitii in proiect 

www.officeinteractors.eu
www.euroed.ro/online - Moodle platform
LLP-LdV/ToI/2008/RO/017 )
Programul de învăţare pe tot parcursul vieţii
Leonardo Da Vinci – Transfer de inovaţie

OfficeInterActors

Office InterActors este un proiect Leonardo da Vinci Transfer de Inovaţie coordonat de Fundaţia EuroEd, cu parteneri şi colaboratori din Spania, Franţa, Lituania, Bulgaria, Marea Britanie, Norvegia şi România, în intervalul 2008-2010. Proiectul propune un model didactic, cursuri cu o dublă stratificare (naţional-internaţional, clasă-online), formare de formatori şi o conferinţă internaţională urmărind dezvoltarea de competenţe transferabile: limbi străine, IT, lucru în echipă, negociere, spirit antreprenorial, interculturalitate în afaceri, dezvoltare personală. 

DESCRIEREA PROIECTULUI

Proiectul Leonardo da Vinci Transfer de Inovaţie Office InterActors răspunde nevoii de interculturalitate, competenţe şi strategii de învăţare transferabile în scop profesional. Proiectul propune un model educaţional vocaţional şi oportunităţi de formare pentru dezvoltarea următoarelor competenţe de bază şi profesionale în domeniul Afacerilor şi Administraţiei, transferabile din zona studiului către viaţa profesională şi de la un loc de muncă la altul: limbi străine (engleza şi franceza ca limbi de largă circulaţie, alături de lituaniană, bulgară, română şi bască), IT (inclusiv utilizarea Internetului şi a tehnologiilor Web 2.0), lucru în echipă şi negociere (inclusiv în formule internaţionale prin colaborări online), cunoaşterea mediului şi culturii profesionale specifice în alte ţări, spirit antreprenorial, alte competenţe de management personal şi motivaţie pentru învăţarea pe tot parcursul vieţii.

Grupurile ţintă ale proiectului sunt: 1. Instituţii/profesionişti din domeniul educaţiei vocaţionale interesaţi să includă modelul Office InterActors în oferta educaţională, 2. Angajatori/organisme umbrelă reprezentând angajatorii, interesaţi să investească în pregătirea profesională a angajaţilor sau proaspeţilor recruţi, 3. Studenţi/proaspeţi absolvenţi/angajaţi/persoane care doresc să se angajeze în domeniul Afacerilor şi Administraţiei.

Proiectul adaptează un modelul didactic InterAct, rezultatul unui proiect Leonardo da Vinci premiat cu European Label 2007. Două runde de formări de formatori şi două runde de cursuri sunt principalele evenimente ale proiectului. In cadrul cursurilor, beneficiari finali din Spania, Franţa, Lituania, Bulgaria şi România formează grupuri naţionale ce se întâlnesc pe o platformă de învăţare online pentru a rezolva împreună probleme specifice în cadrul unui scenariu fictiv dar relevant şi realist pentru domeniul lor. In cadrul formărilor de formatori, practicieni din sfera educaţiei şi educaţiei vocaţionale devin capabili să adapteze şi să utilizeze modelul Office InterActors cu propriile grupuri ţintă. Al doilea training va fi oferit ca un curs de formare şi conferinţă internaţională în iarna 2010 şi va fi urmat de cea de-a doua rundă de cursuri. Astfel, cei care vor dori să participe la training şi apoi să se implice cu grupuri de beneficiari direcţi în cursuri vor putea să o faca. De asemenea, toate materialele relevante vor fi făcute disponibile prin site-ul proiectului şi kit-ul Office InterActors.

Proiectul Office InterActors este cofinanţat de Comunitatea Europeană. Conţinutul acestui material nu reflectă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene şi nici nu implică vreo responsabilitate din partea acesteia.

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE