Scoala Primara Iasi

Școala Primară EuroEd Este instituția educațională care adaugă valoare și inovație sistemului clasic de educație.

Gradinita Iasi

Grădiniţa EuroEd Iași Este mediul ideal de dezvoltare pentru copii fericiţi, independenţi, creativi, inteligenţi cognitiv și emoțional. Educația copilului tău contează!

EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

FUNDAȚIA EUROED IAȘI

Fundaţia EuroEd Iași este o asociaţie non - guvernamentală, non - profit, înfiinţată în 1992 cu sprijinul Consiliului Britanic şi al Fundaţiei Soros, care activează în domenii precum: programe de educaţie, formare continuă, societatea civilă,  drepturile omului, politici publice, tineret, legislaţie, cultură şi dezvoltare durabilă.

Fundaţia EuroEd – prin vocaţia sa educaţională - promovează educaţia şi formarea profesională a copiilor, a tinerilor şi a adulţilor pe tot parcursul vieţii, având ca finalitate principală valorificarea potenţialului uman, înţeles ca resursă multilaterală de cunoştinţe, deprinderi/abilităţi, aptitudini şi idei pentru dezvolarea durabilă.

Misiune Fundația EuroEd

De peste 20 de ani, misiunea Fundaţiei EuroEd este aceea de a susţine dezvoltarea societăţii civile prin promovarea unor standarde de înaltă calitate  în domeniile educaţiei,  formării profesionale continue, culturii, dezvoltării durabile.

Dezvoltăm programe sustenabile menite să contribuie la îmbunătăţirea  practicilor şi politicilor publice pentru:

  • dezvoltare personală și profesională, în acord cu aptitudinile, competenţele şi interesele fiecăruia, într-un mediu competitiv;
  • valorificarea optimă şi creativă a potenţialului uman pentru o viaţă socială şi economică activă;
  • dezvoltare durabilă, prin intervenţii specifice de conservare şi gestionare responsabilă a resurselor economice, ale mediului şi cele culturale;
  • accesul egal la tehnologiile moderne ca și componentă a dezvoltării personale și profesionale a individului în societatea informațională actuală;
  • creşterea standardelor de viaţă ale fiecărui individ;
  • sprijinul categoriilor sociale supuse riscului sau dezavantajate;

Prin intermediul iniţiativelor sale, Fundaţia EuroEd şi-a impus rolul de catalizator în ceea ce priveşte dezbaterea şi dezvoltarea proiectelor regionale şi internaţionale, care, la rândul lor, facilitează schimbul de idei şi experienţă în domeniul democraţiei şi al dezvoltării societăţii civile.

Istoric Fundația EuroEd

Fundaţia EuroEd a fost înfiinţată în 1992, cu ajutorul Consiliului Britanic și al Fundației Soros.

Până în 1995, ne numeam International House, iar eforturile noastre se concentrau asupra livrării de cursuri de limbi străine. În 1995 am devenit Centrul Internaţional de Limbi Străine şi ne-am extins aria de activitate prin înfiinţarea grădiniţei (1995) şi a şcolii primare (1997). În 1998, tot ca rezultat al continuei creşteri a gamei noastre de servicii, am înfiinţat încă două noi departamente: Centrul Regional pentru Educaţie şi Comunicare şi Centrul de Integrare Europeană.

Din 2000 numele nostru este Fundaţia EuroEd, simbol al viziunii noastre holistice.

Valori

  • Profesionalism
  • Inovaţie
  • Performanţă
  • Implicare
Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE