EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

Numele proiectului: I-YES: Inclusive Youth Engagement for Sustainability - Tools for Youth Leaders 

Durata proiectului: 24 luni (01/02/2022 - 31.01/2024) 

Numărul de referință: 2021-1-DE04-KA220-YOU-000029181 

Parteneri în cadrul proiectului:
Partener 1: Germania: EUFRAK-EuroConsults Berlin GmbH
Partener 2: Germania: EPIZ e.V.
Partener 3: Fundatia EuroEd
Partener 4: Franta:ROUDEL
Partener 5: Cehia:INEX 

Scopul proiectului I- YES îl reprezintã echiparea liderilor de tineret și lucrătorilor de tineret din Europa cu instrumente care să le permită să integreze holistic subiectele justiției climatice și durabilității în munca non-formală pentru tineret.
Pe termen lung, proiectul I YES Implicarea incluzivă a tinerilor pentru sustenabilitate.

Grup țintă: Lideri de tineret, lucrători de tineret și tineri din organizații non-formale de tineret, ONG-uri active în domeniul muncii non-formale pentru tineret, actori din domeniul educației și advocacy pentru mediu și servicii de voluntariat pentru tineri. 

In plus: instituţii de formare/universitați/VET, organizații umbrelă și asociații profesionale în domeniul muncii non-formale pentru tineret; retele locale, nationale, europene si internationale pentru educație pentru mediu și advocacy, durabilitate și educație pentru cetățenia globală; politicieni locali și actori din municipalități care pot influența politicile de tineret și prioritățile de finanțare și federale ministerele care sunt responsabile de politica de tineret și probleme de mediu. 

Rezultate: Pentru a atinge obiectivul de proiect prezentat mai sus, două REZULTATE ALE PROIECTULUI vor fi dezvoltate în cadrul proiectului I-YES.
Acestea sunt instrumente ce vor oferi liderilor de tineret și lucrătorilor de tineret abordări cu privire la modul de integrare proactivă a subiectelor justiției climatice și sustenabilității în activitățile lor cu tineri din medii sociale diferite în activitățile non-formale pentru tineret din întreaga Europă. 

Unul din rezultate va fi o PLATFORMA DIGITALĂ cu 6 secțiuni de auto-învățare, disponibilă în limbile engleză, cehă, franceză, germană și română.

https://sustainabilitytools.eu/

Al doilea rezultat va fi un CHECKLIST (click pentru a accesa documentul), un instrument de informare, motivare și diseminare pentru lideri cu privire la modul de abordare a subiectelor de justiție climatice la nivel mondial și durabilitate în activități non-formale pentru tineret, și poate fi, de asemenea, utilizat pentru a promova platforma digitală în rândul tuturor grupurilor țintă ale proiectului.

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE