EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

Facilitating Inclusive Education and Supporting the Transition Agenda

517748-LLP-1-2011-1-IE-COMENIUS-CNW

Context

Deşi la nivel internațional au fost adoptate măsuri  semnificative în vederea promovării și adoptării educației incluzive, cu toate acestea, în multe domenii, trebuie realizate reforme, lucru care este încă foarte dificil pentru multe state membre ale UE. Tranziția și abordarea multidisciplinară sunt elemente cheie care au fost neglijate în ceea ce privește facilitarea educației incluzive pentru copiii cu nevoi educaționale speciale (CES). FIESTA îşi propune să faciliteze realizarea unei tranziții eficiente pentru copii cu CES prin abordarea multidisciplinară.

Obiectivele proiectului

Proiectul va sprijini copiii cu nevoi speciale și familiile lor în următoarele perioade de tranziție:
(1) Tranziția copiilor cu nevoi speciale de la învățământul preșcolar la cel primar și de la cel primar la cel gimnazial.
(2) Tranziția copiilor cu nevoi speciale în învățământul de masă.
 

Ce este FIESTA?

Tranziția poate fi o perioadă dificilă  și stresantă pentru orice elev. Proiectul oferă părinților, copiilor cu CES, profesorilor, precum și specialiștilor din sănatate și servicii sociale posibilitatea de a colabora și de a răspunde nevoilor individuale ale elevilor cu cerințe speciale în perioadele de tranziție.

Produsele dezvoltate în cadrul proiectului includ instrumente transferabile, cum ar fi instrumente de auto-evaluare, kitul “transition starter”, 3 module de formare și învățarea prin intermediul mijloacelor video,  acestea putând fi utilizate nu numai în cazul elevilor cu nevoi speciale, dar și pentru alte categorii de elevi, care pot fi vulnerabili în perioadele de tranziție.

Website: www.fiesta-project.eu
Email: oana.mihoci@euroed.ro

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE