EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

Achizitii in proiect 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la FPC”

O șansă mai bună pe piața muncii pentru angajații din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism

ID proiect:POSDRU 80188
www.calificare-turism.euroed.ro

Obiectivul proiectului

OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice in Regiunea N-E prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, preponderent in domeniul turismului din Judetul Iasi, prin informarea, consilierea si orientarea profesionala a 50 angajati, participarea a 60 angajati din intreprinderi, in special din domeniul turismului, la cursuri de FPC autorizate (calificare/recalificare) si prin validarea cunostintelor prin evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale pentru 50 de angajati. Proiectul va avea un efect pozitiv pe termen lung prin dezvoltarea unui centru de evaluare si certificare a competentelor profesionale dobandite pe cai neformale in cadrul caruia vor fi evaluati angajatii intreprinderilor, in special din domeniul turismului din Judetul Iasi, ceea ce va duce la dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice a regiunii.

Obiectivele specifice:

a) promovarea si spriinirea accesului a 110 de angajati din Judetul Iasi la programele de FPC in vederea obtinerii de catre acestia a unei calificari complete prin:

-informarea, consilierea si orientarea profesionala a 50 de angajati;
-formarea a 60 angajati preponderent ai firmelor de turism ca agenti de turism-ghizi (30 angajati), administrator pensiune turistica (30 angajati) si
-validarea cunostintelor dobandite pe alte cai decat cele formale de catre 50 angajati ai intreprinderilor, in special a celor din domeniul turismului prin evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale in al doilea an de implementare a proiectului pentru ocupatiile: administrator pensiune turistica, lucrator in alimentatie, bucatar;
 

b) promovarea beneficiilor FPC si a validarii cunostintelor dobandite anterior in randul angajatilor, managerilor intreprinderilor si a altor grupuri interesate prin realizarea unei campanii de informare cu privire la modalitatile de calificare sau recalificare a angajatilor in Judetul Iasi in perioada de implementare a proiectului.
 

Beneficii grupuri tinta:

-60 angajati ai firmelor preponderent din turism care vor fi calificati/recalificati;
-50 angajati care vor fi informati, consiliati si orientati profesional;
-50 angajati ai intreprinderilor, preponderent din turism care vor obtine recunoasterea calificarii lor prin evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale pentru una din ocupatiile: administrator pensiune turistica, lucrator in alimentatie, bucatar;
-10 manageri care vor fi informati.

Proiect implementat de Fundatia EuroEd Iasi şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces și participare la FPC”.

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE