Cursuri Iasi

Cursurile EuroEd Sunt cursuri adaptate cerințelor crescânde ale pieței muncii din România și străinătate.

Cursuri Calificare Iasi

Cursurile EuroEd Reprezintă standardul de calitate după care s-au orientat ulterior toate celelalte instituţii din domeniu.

Cursuri Lb straine Iasi

Cursurile EuroEd Cuprind cursuri de limbi străine, comunicare, competențe informatice, perfecționarea cadrelor didactice.

CURSURI DE MENTORAT

Denumire program: Programul de formare continuă ”Mentoratul între teorie și practică. Responsabilizarea profesorului față de problematica abandonului școlar”

Obiective:

Programul îşi propune formarea abilităţilor necesare practicării unei relaţii de mentorat care să susţină dezvoltarea personală şi profesională a celor care au optat pentru cariera didactică.

Adresabilitate:

Programul este destinat profesorilor de toate specialităţile, institutori, învăţători şi educatori, care au dreptul, conform legislaţiei în vigoare, să exercite activitate de mentorat.

Durata programului/nr ore: 89 de ore.
Acreditare: Program acreditat de Direcţia generală pentru educaţie continuă, formarea şi perfecţionarea personalului didactic a Ministerului Educaţiei şi Cercetării. Nr certificatului de acreditare:4586/09.08.2017 

Nr. cursanţi/grupă: 25/grupă
Nr credite: 22
Costul programului/credit/cursant: 600 RON per cursant
Persoană de contact: Rodica Ionel – manager Fundația EuroEd (tel: 0744608221, email: rodica.ionel@euroed.ro)

Donate
Fundatia EuroEd Iasi

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE