EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

Achizitii in proiect Proiecte EuroEd Iasi

TOOL TIPLS - Tool to improve transparency of professional foreign language skills
www.tool-tipls.eu
Leonardo Da Vinci – Transfer de Inovatie (Ref.nr LLP-LDV-TOI-2009-LT-0042)

PREZENTARE GENERALĂ

Scopul proiectului este acela de a dezvolta un instrument pentru îmbunătăţirea transparenţei competenţelor profesionale de limba engleză (ca lingua franca), în cadrul grupurilor ţintă selectate din sectorul industriei serviciilor de turism şi alimentaţie publică. Acest lucru va asigura pe viitor nivele relevante privind competenţele de limbi străine, precum şi evaluarea acestora, la persoanele angajate sau care caută un loc de muncă în acest domeniu.

Consorțiul proiectului este format din instituții VET din Lituania, Letonia și Finlanda, din instituții care furnizează cursuri de limbi străine din Lituania şi România și deasemenea cuprinde și evaluatorul intern din UK.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

- Identificarea nivelului de competențe dezoltate în prezent de curricula VET existentă în țările partenere
- Realizarea unui instrument de descriptori pentru competențe și cunoștințe profesionale de limba engleză (TOOL) bazat pe CEF și ECVET
- Implementarea unor activități de pilotare la nivel internațional în țările partenere
- Contactarea partenerilor sociali – potențiali angajatori și consultanți profesionali pentru implementarea instrumentului creat
- Diseminarea și valorizarea produselor proiectului în cadrul rețelelor la nivel local, regional, național și internațional și în cadrul a diverse evenimente sau prin alte mijloace oportune.

Ȋn plus, obiectivele generale ale proiectului sunt:

- Dezvoltarea competențelor vocaționale prin cunoștințe de limba engleză profesională, specifice industriei ospitaliere
- Sporește potențialul tinerilor pentru angajabilitatea pe piața muncii europene
- Ȋncurajează învățarea interculturală și empatia în industria ospitalieră prin dialogul și cooperarea diferitor țări implicate în proiect
- Introduce în învățarea teoretică a limbii engleze elemente specifice profesionale și mai mult decât atât le combină cu activități practice de învățare a limbii engleze pentru sectoarele ocupaționale din domeniul ospitalier.

Principalul produs al proiectului va fi un set de CD-uri ce vor cuprinde instrumentul de descriptori creat și ghidul de utilizare în toate limbile țărilor partenere.

Proiectul TOOL TIPLS este cofinanţat de Comunitatea Europeană. Conţinutul acestui material nu reflectă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene şi nici nu implică vreo responsabilitate din partea acesteia.

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE