EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

Achizitii in proiect(LLP-LdV-TOI-2009-RO-010)
Life Long Learning Programme
       Leonardo Da Vinci – Transfer of Innovation

In-CLASS: Comunicare Internaţională şi Evaluarea Competenţelor Lingvistice

CERERE DE OFERTA

Motivaţia proiectului şi impactul preconizat:

Sectorul IMM-urilor (SMEs) este, în mod tradiţional, sectorul care s-a confruntat cu cele mai multe dificultăţi în ceea ce priveşte barierele lingvistice (vezi raportul Elan 2007), dificultăţi care au condus la scăderea cu până la 11% a procentului de tranzacţii din cadrul SME-urilor Europene. Sprijinul oferit prin implementarea auditelor de limbă pentru îmbunătăţirea competitivităţii le vor spori şansele de supravieţuire şi de extindere prin intermendiul exportului şi prin aceasta să menţină un nivel ridicat al angajabilităţii. Mai mult, această acţiune va ajuta la crearea de noi locuri de muncă introducând noi categorii de angajare prin consultanţi şi manageri de structuri.

Scopul proiectului:

• creşterea competitivităţii IMM-urilor din ţările partenere prin sprijinirea lor în scopul identificării barierelor de limbă şi cultură care apar în contextul comerţului extern şi/sau pentru dezvoltarea unei forţe de muncă multilingve;
• identificarea unor soluţii viabile pentru ameliorarea dificultăţilor de comunicare  prin furnizarea unei structuri de audit lingvistic pentru IMM–uri;
• dezvoltarea şi extinderea succeselor şi exemplelor de bună practică din cadrul proiectelor anterioare EU Protocol 1, 2, EURICA si ECLAT.

Obiectivele proiectului:

• pilotarea unui audit de Comunicare Europeană şi a structurii de pregatire pentru audit pe baza modelelor dezvoltate în cadrul proiectelor PROTOCOL, EURICA şi ECLAT.
• dezvoltarea unor noi seturi de materiale de pregătire a auditului de comunicare pe baza proiectelor de Protocol (copyright Semantica Ltd care a dezvoltat materialele şi procesele) în limbile partenerilor de proiect);
• implementarea de noi materiale de training, a structurii de audit revizuită şi a unei structuri model pentru training (urmând un cod comun de practică europeană; proceduri de asigurare a calităţii; indicaţii; informaţii standard dezvoltate în cadrul proiectelor Eurica şi ECLAT) utilizată pentru pregatirea consultanţilor şi auditorilor de limbă care vor prelua “Auditele de limbă şi Comunicare (LCA -urile)” în SME-uri cu obiectivul de a îmbunătăţi spiritul competitiv şi antreprenorial în cadrul altor pieţe. Proiectul adoptă o abordare sectorială prin concentrarea nevoilor companiilor de export (SME-urilor);
• pilotarea unor scheme de audit pentru IMM-urile din ţările partenere;
• implementarea unui program de training având o componentă de învăţare online pentru auditorii de limbă din cadrul şi în limbile ţărilor partenere;
• dezvoltarea de materiale practice, adaptate cadrulului specific fiecărei ţări, pentru atelierele de training ale Auditului Lingvistic;
• indentificarea de sponsori  şi/sau unui sistem cu finanţare proprie şi promovarea conceptului de Audit de limbă prin intermediul sistemului realizat în cadrul proiectului;
• realizarea unui website pentru transferul de informaţii şi modele în limbile ţărilor partenere;
• asigurarea transferării, valorizării şi diseminării experienţei anterioare dobândite de partenerul britanic în cadrul unor proiecte similare, la nivelul parteneriatului şi grupurilor ţintă;
• selectarea si pregatirea de auditori de limba în cadrul fiecărei ţări partenere;
• pilotarea unor auditări lingvistice în 10 IMM-uri în fiecare ţară parteneră şi raportarea impactului pe care acestea l-au avut;
• monitorizarea progresului şi realizarea unui raport

Produsele ce urmează a fi elaborate:

• schemă de audit operaţională în cadrul celor patru ţări, administrată de instituţii sau structuri guvernamentale care oferă auditări lingvistice IMM-urilor;
• schemă de Pregătire Profesională pentru Auditul Lingvistic, realizată în vederea formării auditorilor / consultanţilor;
• un plan de valorizare pentru promovarea strategiei şi a programului de training;
• ateliere de lucru în fiecare ţară parteneră, incluzând schimbul şi dezvoltarea de idei şi  noi metode de lucru între diferitele centre
• un site cu ştiri despre rezultate şi rezumate ale procesului desfăşurat, accesibil în limbile ţărilor partenere; site-ul va conţine materiale de studiu în limbile ţărilor partenere care pot fi descărcate şi care vor include o componentă online, pre- şi post- audit pentru IMM-uri, precum şi un ghid adresat auditorilor
• un raport de validare care să revizuiască progresul şi punctele slabe, cu recomandări pentru acţiunile viitoare;
• două seminarii în fiecare ţară pentru diseminarea produselor proiectului adresate consilierilor de afaceri şi consultanţilor.

Parteneri:

1. EuroEd Foundation – Romania
2. Semantica Ltd. – UK
3. Inno-Motive – Hungary
4. IRES - Istituto di Ricerche Economiche e Sociali – Italy

Proiectul In-CLASS este cofinanţat de Comunitatea Europeană. Conţinutul acestui material nu reflectă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene şi nici nu implică vreo responsabilitate din partea acesteia.

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE