EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

Achizitii in proiectDE LA DEBUT LA SUCCES

Proiect ID: 36.525

Domeniul Major de Intervenţie 1.3 „Dezvoltarea resurselor umane din educatie si formare”; Axa Prioritara 1 „Educaţia si formarea profesionala in sprijinul creşterii economice si dezvoltării societăţii bazate pe cunoaştere”

OBIECTIVUL PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului este imbunatatirea insertiei profesionale si cresterea calitatii activitatii didactice a debutantilor din invatamantul preuniversitar prin dezvoltarea unui sistem national coerent coeziv si sustenabil de asistare in stagiatura

Pe termen mediu si lung proiectul va contribui la:

-imbunatatirea cooperarii dintre institutiile de invatamant superior si  sistemul de invatamant preuniversitar  pentru asigurarea continuitatii intre formarea initiala si formarea continua a personalului didactic
-adaptarea sistemului de educatie si formare la noile cerinte de calificare pe piata a fortei de munca si cresterea competitivitatii fortei de munca din domeniul educatiei din Romania
-ameliorarea rezultatelor la examenul de definitivare in invatamant
-atragerea, motivarea si cresterea ratei de insertie a debutantilor  in invatamantul preuniversitar
-dezvoltarea sentimentului solidaritatii  si reducerea tensiunilor dintre generatiile de cadre didactice, cu impact pozitiv asupra culturii organizationale a scolii
-crearea unor oportunitati de evolutie in cariera pentru cadrele didactice prin dezvoltarea noilor profesii: formator de mentor si mentor de insertie profesionala
-mobilitate ascendenta prin acces la competente ce permit progresul in cariera pentru cadrele didactice cu experienta
-consolidarea capacitatii administrative a unitatilor/institutiilor din sistemul de invatamant preuniversitar prin pregatirea metodologica a cadrelor didactice din aceste unitati/institutii pentru implementarea  sistemului de formare continua pentru debutanti
- eficientizarea aplicarii procedurilor administrative si de evaluare existente prin gestionarea bazelor de date incarcate pe platforma ITC

Obiectivul general va fi atins prin urmatoarele obiective specifice:

1. Crearea, pana in 2010 a cadrului de reglementare pentru noile profesii in educatie (mentor de insertie profesionala si formator de mentor) prin elaborarea standardului occupational, a standardului de formare profesionala si a programului de formare acreditat
2. Asigurarea accesibilitatii, eficientei, transparentei si sustenabilitatii ulterioare a proiectului prin crearea platformei ITC
3. Finalizarea pana la sfarsitul primului an de proiect a procesului de certificare a 24 de formatori de mentori si de derulare a programului de pregatire  pentru minim 360 de mentori de insertie profesionala
4. Asistarea in stagiatura a minim 1440 de debutanti de diferite specializari
5. Revizuirea si ameliorarea sistemului de asistare in stagiatura pilotat prin proiect si elaborarea de propuneri si recomandari de politici educationale rezultate din studiul realizat in cei trei ani de implementare a proiectului si ca urmare a vizitei de studiu
6. Dezvoltarea, pana la sfarsitul proiectului, a capacitatii institutionale pentru 8 centre echilibrat distribuite teritorial, pentru a se asigura conditiile pentru continuarea programului dupa incetarea finantarii prin proiect

Solicitant:

MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII ŞI TINERETULUI

Parteneri:

Partener 1 - British Council
Partener 2- S.C. Centrul de Pregatire in Informatica S.A
Partener 3- FUNDATIA EUROED
Partener 4 - Fundatia Centrul Educatia 2000+

Conferința de lansare a proiectului
„DE LA DEBUT LA SUCCES” – program național de  mentorat de inserție profesională a cadrelor didactice”,
ID 36525
București, 30 noiembrie 2011

Programul conferinței

9.30 – 10.00 – Primirea participanților
10.00 – 10.30 – Deschiderea lucrărilor conferinței
10,30 – 11.00 – Lucrări în plen – Cuvântul invitaților MECTS
11.00 – 11.30 – Pauza de cafea                                         
11.30 – 13.30 – Lucrări în plen. Prezentarea proiectului
                       Prezentările partenerilor de proiect - Centrul Cultural Britanic        Consiliul Britanic, Fundația EuroEd, Fundația Centrul Educația 2000+
13.30 – 14.30 – Pauza de masă
14.30 – 15.30 – Masă rotundă „Profilul competențelor mentorului de inserție profesională: funcții majore și activități specifice ”.                                        
15,30 – 16,00 – Concluzii finale

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE