LICEUL și ȘCOALA GIMNAZIALĂ EUROED IAȘI

Școala Gimnazială EuroEd a fost înființată prin O.M. nr. 4833 din 30.08.2018. Acreditată de Ministerul Educației prin Ordinul 6040/30.08.2023

Liceul EuroEd a fost autorizat de MEN prin O.M. nr. 3791 din 13.02.2024.

Avem însă o tradiție mult mai veche în peisajul educațional ieșean, deoarece instituția fondatoare, Fundația EuroEd, a fost înființată anul 1992 când și-a concentrat eforturile pe livrarea de cursuri în limbi străine. Grădinița EuroEd a fost autorizată în 1996 și Școala Primară în 1997 ca departamente ale Fundației EuroEd. Din 2008, Grădinița și Școala Primară au devenit Școala Primară EuroEd, care se mândrește în prezent cu patru titluri de „Școală Europeană” obținute în urma implicării active a elevilor și profesorilor în proiecte internaționale inițiate de departamentul „Centrul de Integrare Europeană” din cadrul Fundației EuroEd. Din 2018, Școala EuroEd își extinde spectrul de activitate educațională prin adăugarea Școlii Gimnaziale EuroEd.

Şcoală Gimnazială EuroEd țintește spre crearea unei culturi organizaționale a succesului pentru toți: elevi, profesori, părinţi bazată pe o comunicare și consultare cu toți factorii implicați în finalitatea educaţională, legalitate și transparență, asumarea răspunderii, valori civice, leadership, deprinderi de  învăţare independentă. Suntem o şcoală unde toți se simt valorizați; o comunitate de  învăţare care urmărește pe lângă succesul academic și acele valori care conduc la formarea integrității morale. Astfel, misiunea Școlii Gimnaziale EuroEd este ca elevii să atingă un echilibru între minte, trup și suflet printr-o educație asumată. Susținem și practicăm o implicare activă și responsabilă în modelarea propriilor vieți și în provocările comunității globale.

 

Curriculum
Curriculumul studiat în școala noastră este Curriculumul în Limba Română, avizat de Ministerul Educației Naționale. Accentul este pus pe formarea unor personalități holistice, unde creativitatea, gândirea critică, achiziția de limbi cu circulație internatională (engleza, franceza, germana, chineza) se îmbină armonios cu pregătirea pentru performanța școlară și cu activități opționale.  

 

Școala Gimanzială EuroEd Iași se bazează pe: achiziția de limbi străine de cirulație internațională.

 

Ne centrăm activitatea pe următoarele direcții prioritare:

- Perfecționarea cunoștințelor de limbi străine

- Dezvoltarea abilităților cognitive, emoționale și de comportament ale elevilor

- Formarea abilităților de programare și robotică

- Educație financiară și antreprenorială

- Leadership și dezvoltare armonioasă

 

Alternativa educațională
În completarea aplicării integrale a curriculumului național și a elaborării unui proces educațional eficient și de înaltă ținută care susține obținerea de performanțe, Școala Gimnazială EuroEd propune:
• Cluburi extrașcolare de Robotică cu cadre didactice specializate și de pregătire pentru examenele Cambridge.
• Expunere intensivă în vederea învăţării limbilor străine – engleză, germană, franceză și chineză;
• Pregătirea elevilor pentru exemenele Fit in Deutsch, DELF și Young Chinese Test
• Participare la proiectele internaţionale, împreună cu copii din alte ţări europene (Marea Britanie, Franţa, Olanda, Bulgaria, Spania, Italia, Portugalia);
• Consiliere permanentă şi sprijin din partea unor persoane cu experienţă profesională internațională;
• Predare CLIL cu folosirea limbii engleze în mod integrat la nivelul mai multor discipline.

 

Vezi Orarul Școlii Gimnaziale EuroEd

 

Documente Manageriale

Fonduri primite de la bugetul de stat - Costul standard per elev pentru anul 2024 (aici)

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE