PROCEDURA ADMITERII CLASA a V-a

An școlar 2024-2025

 

Număr de locuri - 18

Admiterea se face la nivelul programei naționale, în două etape distincte.

EUROBEST – Etapa I

- se adresează elevilor de clasa a IV-a, atât cei de la Școala Primară EuroEd, cât și de la alte școli.

EUROBEST – Etapa a II-a 

- se va organiza în cazul în care rămân locuri disponibile

 

EUROBEST – Etapa I

Următoarea procedură se aplică tuturor elevilor înscriși în clasa a IV-a, în anul școlar 2023-2024.

Procedura constă în:

1. completarea Fișei de înscriere

2. interviul cu familia (probă eliminatorie)

3. rezultatul la testarea Eurobest de lb. română și matematică

4. înscrierea la clasa a V-a a Școlii Gimnaziale EuroEd

 

1. Înscrierea la procesul de selecție

Depunerea la secretariat la sediul din str. Florilor, nr. 1C a Fișei de înscriere, sau transmiterea acesteia pe adresa de email office@euroed.ro.

fișele de înscriere se pot transmite pe tot parcursul anului,

selecția se face în limita locurilor disponibile.

 

2. Interviul cu elevii și părinții (probă eliminatorie) 

  • Interviurile se stabilesc de comun acord în momentul în care familia este contactată de către un reprezentant al EuroEd.
  •  

3. Rezultatul Testului Eurobest

Testare la limba română și la matematică – 20 aprilie 2024

Probe scrise (60 min. pentru fiecare disciplină, cu jumătate de oră pauză între cele două probe)

✅ Rezultat academic eligibil:

Media aritmetică a punctajelor la cele 2 teste de limba română și matematică trebuie să fie de minimum 70 p din totalul de 100 de puncte.

Punctajul minim la fiecare testare trebuie să fie de min. 70p din totalul de 100p.

Subiectele fiecărei probe au punctaj total de 100 p, cu 10 p din oficiu.

Testarea la limba engleză, probă orală – 20 aprilie 2024

Susțin testarea la limba engleză doar candidații care nu dețin un certificat Cambridge.

În locul acestei testări, se acceptă următoarele certificate:

✅ Cambridge Young Learners, nivel Movers/Flyers*

✅ orice alt certificat peste nivelul menționat mai sus (ex. KET, PET)

*Se acceptă doar certificatele Cambridge Movers/Flyers cu un total de minimum 12 scuturi, dar nu mai puțin de 3 scuturi la fiecare competență.

 

4. Înscrierea la clasa a V-a a Școlii Gimnazială EuroEd

**După parcurgerea etapelor procedurii detaliate anterior, elevii cu media aritmetică de minimum 70 din totalul de 100 puncte, obținută la matematică și la limba română, și cu punctaj minim de 70 din totalul de 100 puncte la limba engleză se pot înscrie în clasa a V-a la Școala Gimnazială EuroEd pentru anul școlar 2024-2025.

Înscrierea în clasa a V-a se face prin completarea și depunerea la Secretariat a fișei de înscriere și cu achitarea taxei de școlarizare pe luna septembrie 2024. Această taxă de școlarizare va fi achitată în intervalul 06-31 mai 2024 și este nerambursabilă.

 

EUROBEST – Etapa a II-a

Această etapă este deschisă oricărui absolvent de clasa a IV-a, inclusiv elevilor care nu au fost admiși în urma etapei I, în limita locurilor disponibile.

Detalii privind testarea din cadrul Etapei a II-a, precum și numărul de locuri disponibile rămase după finalizarea Etapei I  vor fi comunicate pe site-ul școlii cu cel puțin o lună înaintea probelor.

Înscrierea

Înscrierea se face prin trimiterea fișei de înscriere pe adresa de email office@euroed.ro, sau depunerea la Secretariat, la sediul din str. Florilor, nr. 1C, începând cu data de 06 iunie 2024.

Interviul

Interviul cu elevul și familia (probă eliminatorie), planificat de comisia de admitere, începând cu data de 06 iunie 2024, dar nu mai târziu de data testării programată pentru aceasta etapă.

Testare la limba română și la matematică – 08 iunie 2024

Probe scrise (60 min. pentru fiecare disciplină, cu jumătate de oră pauză între cele două probe)

Media aritmetică a punctajelor la cele 2 teste de limba română și matematică trebuie să fie de minimum 70 p din totalul de 100 de puncte.

Subiectele fiecărei probe au punctaj total de 100 p, cu 10 p din oficiu.

Testarea la limba engleză, 08 iunie 2024

Susțin testarea la limba engleză doar candidații care nu dețin un certificat Cambridge.

• În locul acestei evaluări, se acceptă următoarele certificate:

✅ Cambridge Young Learners, nivel Movers/Flyers*

✅ orice alt certificat peste nivelul menționat mai sus (ex. KET, PET)

*Se acceptă doar certificatele Cambridge Movers/Flyers cu un total de minimum 12 scuturi, dar nu mai puțin de 3 scuturi la fiecare competență.

Afișarea rezultatelor

Odată cu publicarea listei cu elevii calificabili, admiterea în clasa a V-a la Școala Gimnazială EuroEd se face în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice obținute la testările la limba română și la matematică, până la ocuparea locurilor disponibile.

** Înscrierea în clasa a V-a se face prin completarea și depunerea la Secretariat a fișei de înscriere și cu achitarea taxei de școlarizare pe luna septembrie 2024. Această taxă de școlarizare este nerambursabilă. Termen pentru înscriere – 14 iunie 2024.

MODELE SUBIECTE ADMITERE - AICI

SUBIECTE - Testare la Limba și literatura română pentru admitere clasa a V-a, Etapa I - AICI

BAREM DE CORECTARE - Testare la Limba și literatura română pentru admitere clasa a V-a, Etapa I - AICI

SUBIECTE - Testare la Matematică pentru admitere clasa a V-a, Etapa I - AICI 

BAREM DE CORECTARE - Testare la Matematică pentru admitere clasa a V-a, Etapa I - AICI 

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE