EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

Achizitii in proiectwww.faceitproject.org

FACE IT!

FACE IT! oferă o abordare practică şi resurse didactice pentru a stimula cetăţenia activă în familii şi comunităţi prin educaţie non-formală şi informală intergeneraţională. Ca proiect Grundtvig 1, FACE IT! s-a încheiat în septembrie 2008, însă ideile şi materialele sale continuă să fie folosite dincolo de limita parteneriatului iniţial. Astfel, Manualul FACE IT! poate fi descărcat gratuit de pe site-ul proiectului şi conţine informaţii generale, metodologia, suportul de curs şi studii de caz din Irlanda, Marea Britanie, Franţa, Italia şi România.

DESCRIEREA PROIECTULUI

FACE IT! oferă un suport de curs de formare pentru profesionişti din sfera învăţării pe tot parcursul vieţii şi din sfera civică, dedicat dezvoltării cetăţeniei active prin învăţarea în familie. Manualul FACE IT! poate fi descărcat gratuit de pe site-ul proiectului şi include:

- Informaţii despre proiect şi parteneriat
- O introducere în conceptele de bază – Cetăţenia Activă, Învăţarea în Familie, Cercurile de Studiu, Învăţarea Întegrată
- Suportul de curs complet – curriculum, programa sugerată, planuri de lecţie, materiale didactice
- Studii de caz despre cum anume abordarea FACE IT! a fost adaptată şi aplicată de către diferite categorii de profesionişti şi instituţii interesate în Irlanda, Marea Britanie, Franţa, Italia, România (cu date de contact)
- Articole suplimentare privind metode de evaluare, experienţa Statelor Unite ale Americii etc.

Deşi perioada finanţată de Comisia Europeană s-a încheiat, proiectul FACE IT! a avut atât de mult succes încât abordarea şi materialele FACE IT! s-au infiltrat în practicile şi ofertele instituţionale ale celor implicaţi (dincolo de graniţele parteneriatului), iar relaţiile de cooperare stabilite s-au consolidat.

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE