EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

Achizitii in proiect 

www.toolproject.info
    Proiectul TOOL ( nr. ref. 230285-CP-1-2006-1-RO-LINGUA-L2)

Proiectul TOOL este finanţat de Uniunea Europeană, elaborează cursuri in format mixt (online combinat cu activităţi în clasă) pentru învăţarea a cinci limbi europene: estoniană, maghiară, malteză, olandeză şi slovenă. Cursurile vizează atingerea nivelului A2, în conformitate cu Cadrul European Comun de Referinţă, adresându-se celor care au avut un prim contact cu una dintre aceste limbi şi doresc să progreseze de la un nivel de bază minim spre o competenţă superioară. Partenerii sunt specialişti europeni în educaţia lingvistică şi în utilizarea tehnologiei în domeniul educaţional.

Proiectul TOOL vizează creşterea motivaţiei pentru învăţarea limbilor europene, în special a celor cu arie de utilizare redusă, în scopul promovării plurilingvismului şi recunoaşterii diversităţii lingvistice din spaţiul Uniunii Europene.

TOOL promovează un sistem de învăţare mixtă, online şi în clasă, cu materiale special elaborate pentru învăţarea şi predarea a cinci limbi europene: estoniană, maghiară, malteză, olandeză şi slovenă, precum şi cu tehnici de lucru transferabile către învăţarea şi predarea altor limbi.

Proiectul se adresează adulţilor care au avut un prim contact cu una dintre aceste limbi şi care doresc să progreseze de la un nivel de bază minim la o competenţă superioară – nivelul A2 potrivit Cadrului European Comun de Referinţă. Grupul ţintă este reprezentat de diasporă, oameni de afaceri, emigranţi, turişti,precum şi toţi cei interesaţi în studierea limbilor.

Cursurile TOOL sunt gândite şi elaborate în paralel cu cele dintr-un alt proiect european, numit ALL, rezultând astfel un pachet coerent pentru învăţarea a nouă limbi europene care valorifică avantajele metodologiei învăţării mixte. Această metodologie combină inspiraţia şi motivaţia specifice predării în cadrul clasic cu flexibilitatea şi caracterul ludic ale învăţării online în vederea elaborării de cursuri accesibile şi motivante pentru adulti. În timpul şedinţelor de grup din clasă, cursanţii reflectează asupra progresului propriu, exersează deprinderi de conversaţie şi pregătesc unităţile următoare. Cursurile sunt bazate pe sarcini de lucru iar platforma online furnizează informaţii şi materiale bibliografice. Cursantul autonom este sprijinit şi prin realizarea unor teme care necesită colaborarea cu ceilalţi membri ai grupului, adesea printr-un forum de discuţii online.

Cursurile TOOL prezintă o serie de caracteristici inovatoare, printre care posibilitatea ca tutorele să corecteze lucrările online ale cursanţilor şi să comunice online cu aceştia, existând de asemenea comunicare online între cursanţi în ideea facilitării lucrului în grup şi consolidării spiritului de comunitate.

Platforma de învăţare permite autorilor să includă elemente dinamice şi de actualitate în cursuri. De exemplu, un eveniment recent poate fi uşor inclus şi valorificat într-o unitate de curs. Posibilitatea de actualizare continuă a materialelor potenţează cursul prin creşterea motivaţiei utilizatorului.

Acest proiect este cofinanţat de Comunitatea Europeană. Conţinutul acestui material nu reflectă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene şi nici nu implică vreo responsabilitate din partea acesteia.

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE