EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

Achizitii in proiect
Investeşte în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN, Programul Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară nr. 6 „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de interventie 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”

PROIECT POSDRU 168/6.1/S/144460
„Dezvoltarea economiei sociale în Regiunile Nord Est și Centru”

 

Anunț recrutare SC EuroEd SRL (SES 1) Dată: 20.04.2015

 

Anunț recrutare Centrul Educațional EuroEd (SES 2) Dată: 20.04.2015

 

Anunț recrutare SC EuroEd SRL (SES 1) Dată: 6.04.2015

 

Anunt recrutare SES 2 Dată: 20.03.2015

 

Anunt recrutare expert pe termen lung Dată: 20.03.2015

 

Anunț recrutare Arnia Tourism SRL (SES 3) Dată: 18.03.2015

 

Anunt recrutare expert pe termen lung Dată: 16.03.2015

 

Anunț recrutare Centrul Educațional EuroEd (SES 2) Dată: 9.02.2015

 

Anunț recrutare Arnia Tourism SRL (SES 3) Dată: 9.02.2015

 

Anunț căutare partener Dată: 2.02.2015

 

Anunț recrutare acționari SES 3 Dată: 15.01.2015

 

Obiectivul principal al proiectului este facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile și promovarea incluziunii sociale prin înființarea a 6 structuri ale economiei sociale și crearea de locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile din Regiunile Nord-Est și Centru. Proiectul va contribui astfel la dezvoltarea capitalului uman, creșterea competitivități și integrarea pe piața muncii a grupurilor vulnerabile în regiunile menționate.

Proiectul își propune să contribuie la dezvoltarea economiei sociale, cooperarea și solidaritatea socială prin furnizarea de programe de formare profesională pentru consolidarea și dezvoltarea competențelor grupurilor vulnerabile și specialiștilor din economia socială din Regiunile N-E și Centru.

Activități

  • Dezvoltarea de noi parteneriate funcțioale în economie prin înființarea celor 6 SES - care va avea loc dezvoltarea şi promovarea unor activitaţi şi servicii generatoare de profit pentru a ajuta persoanele excluse social sau cele expuse riscului de excluziune socială să se integreze sau reintegreze pe piaţa muncii, în cadrul acestor structuri ale economiei sociale;
  • consolidarea capacitaţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine pentru grupurile vulnerabile;
  • consiliere profesionala pentru 130 de persoane din grupuri vulnerabile;
  • consolidarea capacitaţilor, competenţelor, cunoştinţelor şi stimei de sine pentru grupurile vulnerabile prin organizarea urmatoarelor cursuri de formare profesioanlă.

- competențe informatice (15 persoane),
- curs formator (15 persoane),
- limba engleză (15 persoane),
- limba italiană (15 persoane),
- antreprenoriat (30 persoane),
- inspector RU (15 persoane),

  • organizarea a 3 evenimente pentru promovarea economiei sociale ca un instrument flexibil şi durabil pentru dezvoltarea economică şi crearea de locuri de muncă la nivel regional şi local;
Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE