EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

INTEGRA

Pachet de instrumente pentru integrarea imigranţilor
Dobândirea cunoștinţelor lingvistice de bază,  specifice pentru domeniul financiar

Lifelong Learning Programme proiect GRUNDTVIG Multilateral
Nr. ref.: 510258-LLP-1-2010-1-LTGRUNDTVIG-GMP

http://www.integra-project.eu/

INTEGRA este un proiect Grundtvig Multilateral, finanţat de Comisia Europeană pentru Educaţie şi Cultură în cadrul programului de învăţare pe tot parcursul vieţii. Consorţiul proiectului este unul foarte amplu format din instituţii din Lituania, Grecia, Germania, Spania, Turcia, Irlanda, Olanda, România, UK și Polonia.

Scopul proiectului este acela de a lucra împreună cu partenerii sociali, cum ar fi comunităţi de imigranţi şi institutii financiare, pentru a crea o reţea europeană care să aducă împreună instituții relevante cu scopul de a sprijini imigranţii din ţările partenere facilitându integrarea acestora în societate. Beneficiarilor le vor fi oferite oportunităţi de dezvoltare a competenţele lingvistice specifice pentru domeniul financiar dar si resurse pentru o mai buna cunoastere a culturii locale.

Obiectivele specfice ale proiectului sunt:

- Analiza nevoilor imigranților privind necesitatea dobândirii cunoştinţelor lingvistice specifice pentru domeniul financiar, a terminologiilor și documentațiilor financiare, precum şi particularităţile sistemelor financiare din ţările partenere în scopul de a îndeplini nevoile lor de zi cu zi;
- Compararea bunelor practici folosite pentru introducerea competențelor de limbă specifice pentru domeniul financiar și a terminologiei privind operațiunile financiare de bază, în statele membre din UE (membri înainte de 2004) și în noile state membre UE (care au aderat în 2004 și mai târziu).
-  Dezvoltarea unui Kit bazat pe terminologiea financiară care să cuprindă un glosar cu termini financiari și un ghid cu informaţii despre principalele institutii financiare sau alte resurse de informaţii financiare.
- Organizarea de traininguri de către profesioniști în predarea limbilor și de către experți financiari, pentru reprezentanți ai comunităților de imigranți, cu scopul de a multiplica la rândul lor dezvoltarea competențelor lingvistice specifice pentru domeniul financiar către beneficiarii finali ai proiectului – imigranți din toate tările partenere.
- Colectarea de materiale pentru dezvoltarea unui portal web activ care să sprijine grupul țintă.

Grupul țintă al proiectului:

- Imigranți care provin din interiorul şi din afara UE;
- Parteneri sociali – comunități de imigranți și instituții financiare, instituții educaționale și instituții care sprijină comunitățile de imigranți.

Principalele produse realizate în cadrul proiectului:

- Dezvolatrea unei rețele europene de traineri selectați din rândurile comnunităților de imigranți care să fie capabili să multiplice la rândul lor dezvoltarea competențelor lingvistice specifice pentru domeniul financiar către beneficiarii finali ai proiectului – imigranți din toate tările partenere.
- Dezvoltarea unui Kit bazat pe terminologiea financiară care să cuprindă un glosar cu termini financiari și un ghid cu informaţii despre principalele institutii financiare sau alte resurse de informaţii financiare;
Upload-area constantă a portalului web realizat în cadrul proiectului cu informații financiare utile, traininguri on-line și alte informații sau contacte pentru rețeaua de instituții și resurse financiare.

Prezentarea proiectului_ppt.

Acest proiect este cofinanţat de Comunitatea Europeană. Conţinutul acestui material nu reflectă în mod obligatoriu poziţia Uniunii Europene şi nici nu implică vreo responsabilitate din partea acesteia.

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE