EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

Achizitii in proiect
Investeste în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la formare profesionala continua”

Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est
www.certificare-turism.euroed.ro

Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice in Regiunea N-E prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii preponderent in domeniul turismului din Judetul Iasi prin informarea, consilierea si orientarea profesionala a 50 angajati, participarea a 90 angajati din intreprinderi, in special din domeniul turismului la cursuri de FPC autorizate (calificare/recalificare) si prin validarea cunostintelor prin evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale pentru 50 de angajati.

Obiective specifice:

a) promovarea si spriinirea accesului a 140 de angajati din Judetul Iasi la programele de FPC in vederea obtinerii de catre acestia a unei calificari complete prin:

-  informarea, consilierea si orientarea profesionala a 50 de angajati,
-  formarea a 90 angajati preponderent ai firmelor de turism ca ospatari (30 angajati), cameriste (30 angajati), bucatari (15 angajati)si receptioneri(15 angajati) si
- validarea cunostintelor dobandite pe alte cai decat cele formale de catre 50 angajati ai intreprinderilor, in special a celor din domeniul turismului prin evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale in al doilea an de implementare a proiectului pentru ocupatiile: receptioner, ospatar,camerista,agent turism;

b) promovarea beneficiilor FPC si a validarii cunostintelor dobandite anterior in randul angajatilor, managerilor intreprinderilor si a altor grupuri interesate prin realizarea unei campanii de informare si constientizare a beneficiilor participarii angajatilor la programe de FPC in Judetul Iasi in perioada de implementare a proiectului.

Beneficii grupuri tinta:

-90 angajati ai firmelor preponderent din turism vor fi calificati/recalificati;
-50 angajati vor fi informati, consiliati si orientati profesional;
-50 angajati ai intreprinderilor, preponderent din turism vor obtine recunoasterea calificarii lor prin evaluarea si certificarea competentelor profesionale dobandite pe alte cai decat cele formale pentru una din ocupatiile: receptioner,ospatar,camerista,agent turism;
-10 manageri vor fi informati.

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE