EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

Going Places with Languages in Europe
Calea spre succes în Europa prin învăţarea limbilor străine

Leonardo Da Vinci Transfer de Inovaţie
Nr. proiect : 2011-1-GB2-LEO05-05450
Nr. contract: UK/11/LLP-LdV/TOI-423

Există o concepţie generală cu privire la faptul că competenţele lingvistice şi interculturale (ET 2020) cresc oportunităţile de angajare, având în acelaşi timp un impact semnificativ asupra reuşitei economice. La fel de importantă pare a fi promovarea competenţelor cheie dezvoltate în cadrul sistemelor de formare şi educaţie profesională.   Cu toate acestea acest lucru nu se reflectă în cursurile oferite, conţinutul fiind general şi nu vocaţional.

Proiectul Going places doreşte să abordeze priorităţile europene şi naţionale, care sprijină dezvoltarea calităţii şi interesului faţă de sistemele de formare şi educaţie vocaţională, prin abordarea nevoilor de formare ale profesorilor/ formatarilor, mai exact, prin dezvoltarea de competenţe şi abilităţi în educaţia şi formarea profesională (VET) şi  educaţia şi formarea profesională iniţială (IVET) .

Parteneri:

• Universitatea din Wolverhampton, UK
• VHS Cham, DE
• Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, PL
• Fundaţia EuroEd, RO

Obiectivele proiectului:

• Transferul, prin adaptarea şi modificarea conţinutului resurselor pe baza analizei şi contextului lingvistic local, precum şi al aspectului socio-cultural în Polonia, Germania, România.
• Realizarea de materiale auxiliare pentru a sprijini dezvoltarea profesională a profesorilor şi formatorilor în vederea pregătirii cursanţilor în conformitate cu cerinţele de pe piaţa muncii.
• Oferirea unei noi dimensiuni materialului auxiliar prin adaptarea lui la standardele comune europene care sprijină transferul de credite.
• Evaluarea materialului în scopul utilizării lui în procesul de învăţare bazate pe conţinut a unei limbi străine în contextul formării profesionale.  

Prin realizarea obiectivelor menţionate mai sus, sperăm ca prin acumularea de noi cunoştinţe pe parcursul acestui proces vom putea oferi un nouă abordare inovativă asupra formării profesionale în domeniul limbilor străine cu ajutorul notiţelor/ materialelor realizate de profesori şi instrucţiuni care pot fi utilizate de alte ţări. Elementele TIC şi metodele de predare moderne s-au dovedit a fi o sursă de motivaţie pentru acei cărora le este greu să implice în predarea tradiţională prin manuale clasice şi CD-uri audio.

Grupuri ţintă:

• şcoli;
• profesori de limbi străine/ formatori în învăţământul secundar;
• elevi, studenţi;
• factori de decizie în domeniile educaţiei şi al muncii;
• instituţii de învăţământ;
• alte părţi interesate.

Activităţi:

• Analiza situaţiei actuale în ceea ce priveşte limbile străine şi politicile naţionale care sprijină învăţarea limbilor în context profesional (eng. VOLL – vocational language learning) şi învăţarea bazată pe conţinut a unei limbi străine (eng. CLIL - content and language integrated learning)
• Identificarea modalităţilor de formare şi dezvoltare profesională a profesorilor şi a formatorilor în contextul predării limbilor străine.
• Identificarea modelelor de acreditare pentru formarea profesională pentru limbi.
• Identificarea problemelor potenţiale în acest domeniu cu scopul de a face recomandări care vor fi încorporate în momentul adaptării resurselor.
• Dezvoltarea unor resurse şi prezentări power-point pentru instruirea profesorilor/formatorilor precum şi dezvoltarea unei metodologii în ceea ce priveşte utilizarea resurselor TIC în învăţarea limbilor străine.  
• Pilotarea şi testarea resurselor dezvoltate.
• Constituirea unei comisii formate dintr-un expert şi factori de decizie în predarea şi învăţarea limbilor străine.

Acest proiect a fost finanţat cu sprijinul Comisiei Europene. Această publicaţie (comunicare) reflectă numai punctul de vedere al autorului şi Comisia nu este responsabilă pentru eventuala utilizare a informaţiilor pe care le conţine.

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE