EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Proiecte

STEAMERs
 
Facebook @steamersproject
 
Site:
 
Proiectul este dezvoltat în cadrul Erasmus+ KA220-SCH - Parteneriate de cooperare în educația școlară
 
Denumirea proiectului: SEAMERs - STEAM și Robotica Educațională în Învățământul Preprimar
 
Perioada proiectului: 01-11-2021 - 01-11-2023
 
Nr. proiect: 2021-1-FR01-KA220-SCH-000030010
 
Parteneriat de proiect:
Coopérative pour le Développement de la Créativité et de l'Innovation (Franţa)
STANDO LTD (Cipru)
Centrum Edukacyjne EST (Polonia)
S – NIPIAGOGEIO MARIA AX. VAIOPOULOU (Grecia)
Scoala Primara EuroEd (Romania)
Igor Vitale International srl (Italia)
 
Scopul principal al proiectului este de a construi un program de formare STEAM pentru profesorii de preșcolar concentrat pe abilitățile și competențele cheie necesare pentru a dezvolta atitudini pozitive față de STEAM, pentru a-și depăși temerile și pentru a le crește autoeficacitatea și încrederea pentru a aduce predare STEAM inovatoare. cu preșcolarii lor.
 
Principalul grup țintă: profesorii de preșă
 
Rezultate:
R1: Compendiul STEAM: Un raport complet care va identifica nevoile de formare ale profesorilor din școlile preșcolare în ceea ce privește dezvoltarea abilităților și a competențelor cheie pentru a desfășura în mod eficient educația STEAM cu preșcolarii lor și, de asemenea, va identifica tendințele actuale în fiecare țară parteneră.
R2: Cursul de formare metodologică: Acesta va include Curriculum pentru profesorii din școala preșcolară care va conține îndrumări practice pentru dezvoltarea abilităților, cunoștințelor și competențelor cheie identificate la R1 prin utilizarea diferitelor activități.
R3: O platformă e-Learning care promovează acțiuni și resurse de învățare online și cooperarea virtuală, comunicarea și experimentarea, combinând oportunități de învățare virtuală și mixtă pentru grupul țintă. Acesta va include cursul de formare online, proiectarea tehnică a cursului, autoevaluarea, implementarea testării și finalizarea.
  
Activitati de instruire:
C1 – Antrenează formatorii
C2 – Pregătirea cadrelor didactice din învăţământul preprimar
Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE