OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Şcoala  Gimnazială Euroed vine să completeze și să continue sistemul educaţional deja creat de Şcoala Primară Euroed, adresându-se copiilor cu vârsta cuprinsă în intervalul 10 – 14 ani. 

Oferta educațională este dezvoltată în acord cu programa naţională, viziunea și ţintele strategice ale școlii și conform legislației în vigoare.

Ne distingem însă prin paleta largă de limbi străine studiate la care adăugăm diverse cluburi în funcţie de nevoile şi interesele vârstei. Structura curriculară și cea orară vor respecta planul cadru la care se vor adăuga activitățile noastre specifice dedicate învățării limbilor străine, cluburilor  și taberelor.

Timpul petrecut de copii în cadrul instituţiei va fi valorificat optim ținându-se cont de armonizarea particularităților specifice vârstei și obiectivelor educaţionale stabilite. Așadar Şcoala Gimnazială EuroEd va pune la dispoziția copiilor și părinților etapa gimnazială de școlarizare oferind:

7 arii curriculare: limbă și comunicare, matematică și științe ale naturii, om și societate, arte, educaţie fizică, sport și sănătate, tehnologii, consiliere și orientare;

Discipline: limba și literatura română, limba engleză, limba germană, limba franceză, limba chineză, matematică, biologie, gândirea critică și drepturile copilului, tehnici de gândire și învățare independentă, istorie, geografie, religie, educaţie fizică și sport, educaţie tehnologică și aplicații practice, informatică și TIC , consiliere și dezvoltare personală.

Un program zilnic flexibil, adaptabil nevoilor copiilor: orele de curs vor acoperi intervalul 8.00 – 14.00/15.00 apoi vom pune la dispoziție oferta de cluburi;

Cluburi academice de performanță;

Cluburi academice de suport și sprijin pentru fixarea cunoștinţelor;

Cluburi de pregătire în vederea susținerii examenelor internaționale de limbi străine, club de lectură/dezbateri literare, club de robotică.

Programe de învățare experențială în tabere organizate în vacanțe; De asemenea, Şcoala Gimnazială EuroEd priveşte copilul şi în contextul familiei din care face parte. Astfel, oferim oportunităţi de consiliere psihologică, cursuri de dezvoltare personală pentru părinţi (cursuri de parenting, seminarii).

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE