ȘCOALA GIMNAZIALĂ EUROED - MISIUNE

MISIUNEA Şcolii Gimnaziale EUROED este ca elevii să atingă un echilibru intre minte, trup şi suflet printr-o educaţie asumată.

Susţinem şi practicăm o implicare activă şi responsabilă în modelarea propriilor vieţi şi în provocările comunităţii globale.

Promovăm atingerea performanței individuale și colective, astfel incât, la finalul ciclului gimnazial, absolventul EuroEd să fie responsabil, cu iniţiativă, deschis spre diversitate și cu o imagine de sine pozitivă.

Suntem conștienți că viitorul pentru care îi educăm pe acești copii este greu de identificat și că principalele atuuri vor fi capacitatea de adaptare la nou, la tehnologie, de a avea disponibilitatea de a invăța continuu și de a deveni un adult independent.

Ne-am creat propria identitate în plan educațional, prin implementarea unei oferte educaționale atractive,  raportată la cerințele educației moderne și actuale.

 

VIZIUNEA Şcolii Gimnaziale EUROED este să ajungă  un reper de referinţă în educaţia ieşeană şi naţională.

Astfel:

Baza de recrutare a elevilor şcolii gimnaziale EuroEd cuprinde elevi plătitori, selecţionaţi în funcţie de sinergia dintre profilul educaţional propus de şcoală şi idealul educaţional al familiei şcolarului şi din elevi bursieri, selectaţi din medii defavorizate financiar, inclusiv din mediul rural, şi care au un potenţial bun de învăţare;

Valorile educaţionale ale Şcolii Gimnaziale EuroEd sunt centrate pe dezvoltarea integrală a elevului, ale tipurilor de inteligenţă, în colective mixte ca potenţial financiar, şi cu un motor de motivaţie pentru învăţarea ca surse de realizare personală;

Pedagogia de la baza procesului de învăţare va fi inovativă bazată pe recomandarile ultimelor cercetari în educaţie şi adaptată proactiv la nevoile specifice şi în continuă schimbare, ale elevilor, părinţilor şi profesorilor;

Promovăm activ caracteristicile de lider tuturor membrilor comunităţii EuroEd;

Mobilizăm toţi factorii de educaţie nonformală care se află în armonie cu misiunea Şcolii Gimnaziale EuroEd într-o Alianţă pentru Educaţia pentru Mâine şi pentru Lume;

Căutăm un parteneriat continuu şi strategic cu mediul de afaceri pentru identificarea timpurie a aşteptărilor pe care companiile le au faţă de produsul educaţiei Şcolii Gimnaziale EuroEd şi pentru includerea susţinerii viziunii şi nevoilor şcolii în planurile de responsabilitate socială corporatistă a companiilor partenere.

 

VALORI CHEIE: Misiunea şi viziunea şcolii ajută la conturarea ţintelor strategice menţionate mai sus. Acestea sunt concentrate în 5 priorităţi cheie care vor constitui umbrela sub care ne vom desfaşura activitatea în Gimnaziul EuroEd.

 

ŢINTE STRATEGICE

1. Asigurarea progresului la învăţătură al tuturor elevilor gimnaziului EuroEd, plătitori şi bursieri;

2. Oferirea unui proces didactic de înaltă calitate centrată pe educaţia pentru minte, trup şi suflet cu viziune pentru  individ (elev, profesor, părinte), pentru viitor şi pentru responsabilitatea civică necesară lumii în care trăim;

3. Promovarea unor practici pedagogice informate, inovative şi experimentale bazate pe o pregătire continuă şi  asumată a  cadrelor didactice;

4. Dezvoltarea bazei umane, materiale şi financiare a gimanziului EuroEd;

5. Construirea şi întărirea legăturilor dintre Şcoala Gimnazială EuroEd şi comunitate, inclusiv prin oferirea de burse unor copii defavorizaţi economic dar cu potenţial şcolar mare;

6. Promovarea și dezvoltarea valorilor europene prin accesarea și implementarea programelor și proiectelor europene ce vizează sustenabilitatea, digitalizarea, multilingvismul, incluziunea și politicile ecologice.

 

PLAN DE DEZVOLTARE INSTITUȚIONALĂ 2022-2027

 

PLAN MANAGERIAL an școlar 2022-2023

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE