EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Achiziții în proiect

O șansă mai bună pe piața muncii pentru angajații din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism

Inapoi la proiectFONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la FPC”

Anunt oferta castigatoare- Achizitie Servicii de formare profesionala CPV 80530000-8
Curs agent de turism - ghid
Curs de administrator pensiune turistica Data publicarii 23.11.2012

ACHIZITII   

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de servicii de formare profesionala an 2, Cod CPV: 80530000 - 8, anunta ca oferta depusa de SC THR CONSULTING GROUP SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire si are pretul cel mai mic, declarand-o castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestaţie pana la data de 26 noiembrie, ora 17.00.

Anunt 16.11.2012
Achiziţie pentru servicii de formare profesionala - CPV 80530000-8 -Curs agent de turism-ghid - Curs administrator pensiune turistica

A.Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU „O șansă mai bună pe piața muncii pentru angajații din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism ”, ID Proiect POSDRU/108/2.3/G/80188 organizează procedura de achiziţie pentru Servicii de formare profesionala - curs de calificare/recalificare in meseria Agent de turism-ghid, respectiv Administrator pensiune turistica, cod CPV 80530000-8
B.Specificatiile tehnice minime
-curs de calificare/recalificare;
-curs acreditat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Educatiei si cercetarii si inovarii, respectiv CNFPA pentru meseria de Agent de turism-ghid, respectiv Administrator pensiune turistica;
-organizarea cursului si a examenului final de absolvire pentru o grupa formata din 15-20 persoane (pentru cursul de Agent turism-ghid), respectiv o grupa formata din 15-20 persoane (pentru cursul de Administrator pensiune turistica);
-punerea la dispozitia cursantilor a suporturilor de curs;
-evaluare pe parcurs;
-partea teoretica a cursului se va desfasura la sediul solicitantului, iar partea practica la firmele de turism alese de prestatorul de servicii de formare profesionala;
-organizarea examenului de absolvire.
Durata:
-pentru cursul de Agent turism-ghid maxim 8 luni, 1080 ore ( 360 ore teorie, 720 ore practica)
-pentru cursul de Administrator pensiune turistica maxim 6 luni, 720 ore ( 240 ore teorie, 480 ore practica )
C.Procedura de cercetare a pietei –conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
D.Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
E.Documenţia de atribuire poate fi obţinută la cerere prin email –  rodica.ionel@euroed.ro, fax 0232 252 902,sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi. Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.
F.Data si ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.11.2012, ora 17.00
Data limită pentru raspuns la clarificări: 22.11.2012, ora 17.00
Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 23.11.2012, ora 10.00;
Deschiderea ofertelor: 23.11.2012, ora 10.30.
G.Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Rodica Ionel, e-mail:  rodica.ionel@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt Oferta castigatoare – Achizitie mobilier COD CPV 39130000-2 Data publicarii: 14.05.2012 ora 16.00

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de furnizare mobilier anunta ca oferta depusa de SC MAE SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire, are pretul cel mai scazut si a fost declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestatie la sediul achizitorului pina la data de 16.05.2012 ora 18.00.

Anunţ achiziţie Mobilier CPV - 39130000-2
Data publicarii : 8.05.2012

A.Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU 80188 “O șansă mai bună pe piața muncii pentru angajații din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism”, organizează procedura de achiziţie pentru mobilier , cod CPV 39130000-2 , dupa cum urmeaza:
1.    SCAUNE ERGONOMICE: Cadru negru
Tapiserie: textil Culoare neagra
Functie reglare inaltime si spatar Cantitate : 12 buc
2.    MESE CURS
L/l/h : 626/470/785
Culoare: stejar; material: pal melaminat 12
B.Procedura de cercetare a pieței –conform  Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C.Sursa de finantare: Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013
D.Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
E.Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Rodica Ionel,e-mail:  rodica.ionel@euroed.ro,  www.euroed.ro
Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.05.2012, ora 16.00 Data limită pentru răspuns la clarificări: 11.05.2012, ora 16.00
F.Data şi ora limită de transmitere a ofertelor: 14.05.2012, ora 10.00, la sediul Fundației EuroEd din Str. Florilor nr. 1 C, fax 0232 252 902 sau la adresa de email:  rodica.ionel@euroed.ro
G.Deschiderea si evaluarea ofertelor: 14.05.2012, ora 10.30

Anunţ castigator achiziţie Calculatoare CPV 30213300-8
Laptopuri CPV 30213100-6 Licente Cod CPV - 48000000-8
Data publicării anunţului: 18.04.2012

Fundația EuroEd, în urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii a 5 calculatoare, 7 laptopuri si 12 licente anunta ca oferta depusa de SC VEC IMPEX SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire si are pretul cel mai mic, fiind declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestatie la sediul achizitorului pina la data de 20.04.2012 ora 17.00.

Anunţ castigator achiziţie servicii catering Cod CPV 55520000-1
Data publicării anunţului: 11.04.2012

Fundația EuroEd, în urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii serviciilor de catering anunta ca oferta depusa de SC ALI-BEST SERV SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire si are pretul cel mai mic, fiind declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestatie la sediul achizitorului pina la data de 13.04.2012 ora 17.00.

Anunţ achiziţie calculatoare, laptopuri si licente
Data publicării anunţului: 10.04.2012

Fundația EuroEd, în calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU 80188 „O șansă mai bună pe piața muncii pentru angajații din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism ”, organizează procedura de achiziție pentru 5 calculatoare, 7 laptopuri si 12 licente, conform specificatiilor tehnice cuprinse in documentatia de atribuire.
A.Procedura aplicata este cea de cercetare a pieței –conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
B.Sursa de finantare: Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013
C.Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
D.Documentatia de atribuire poate fi obtinuta la cerere prin email –  rodica.ionel@euroed.ro, la nr. de fax 0232 252 902, sau la sediul Fundatiei EuroEd din Iasi, Strada Florilor nr. 1 C.
E.Ofertele se transmit la  sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.
F.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 13.04.2012, ora 16.00.
G.Data limită pentru răspuns la clarificări: 17.04.2012, ora 16.00.
H.Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 18.04.2012, ora 10.00, la sediul Fundației EuroEd din Iasi, Str. Florilor nr. 1 C.
Deschiderea si evaluarea ofertelor: 18.04.2012, ora 10.30

Anunt castigator achizitie camera video Cod CPV 32333200-8
Data publicarii anuntului: 10.04.2012

Fundatia EuroEd, în urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii unei camere video anunta ca oferta depusa de SC VEC IMPEX SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire si are pretul cel mai mic, fiind declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestatie la sediul achizitorului pina la data de 12.04.2012 ora 17.00.

Anunt castigator achizitie multifunctional Cod CPV 30121200-5
Data publicarii anuntului: 10.04.2012

Fundatia EuroEd, în urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii unui multifunctional anunta ca oferta depusa de SC VEC IMPEX SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire si are pretul cel mai mic, fiind declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestatie la sediul achizitorului pina la data de 12.04.2012 ora 17.00.

Anunt achizitie publica
Achizitie Servicii de catering CPV 55520000-1
Data publicarii 04.04.2012

A.Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU „O șansă mai bună pe piața muncii pentru angajații din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism ””, ID Proiect
POSDRU/108/2.3/G/80188, organizeaza achizitia pentru servicii de catering (cod CPV 55520000-1) in vederea asigurarii meselor pentru cursanti, cf. documentatiei de atribuire.
B.Sursele de finantare
Fonduri comunitare – finantare nerambursabila din fonduri structurale - Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -Investeste în oameni!, Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la Formare Profesionala Continua” , Titlu proiect: “O șansă mai bună pe piața muncii pentru angajații din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism ”, ID Proiect POSDRU/108/2.3/G/80188, Beneficiar:Fundatia EuroEd.
C.Procedura aplicabila: procedura de cercetare a pietei –conform Instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
D.Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut.
E. Documentia de atribuire poate fi obtinuta  printr-o solicitare adresata direct achizitorului la sediul acestuia din Iasi, str. Florilor nr. 1C, cod 700513, prin fax la nr. +40 0232 252 902, sau la adresa de email:  rodica.ionel@euroed.ro.
F.Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.04.2012, ora 16.00 Data limita pentru raspuns la clarificari: 09.04.2012, ora 16.00
Data si ora limita de depunere a ofertelor:10.04.2012, ora 10.00, la sediul Fundatiei EuroEd Deschiderea si evaluarea ofertelor: 10.04.2012, ora 12.30
G.Informatii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Rodica Ionel,manager de proiect,Fundatia EuroEd, e-mail:  rodica.ionel@euroed.ro,  www.euroed.ro 

Anunt achizitie publica
Achizitie camera video Cod CPV 32333200-8, in cadrul proiectului
POSDRU/108/2.3/G/80188„ O șansă mai bună pe piața muncii pentru angajații din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism” Data publicarii anuntului: 04.04.2012


A.Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “O șansă mai bună pe piața muncii pentru angajații din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism”, ID Proiect POSDRU/108/2.3/G/80188 organizeaza achizitia publica pentru camera video, Cod CPV 32333200-8 conform specificatiilor tehnice cuprinse in documentatia de atribuire.
B.Procedura de cercetare a pietei –conform  Instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C. Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut.
D.Documentatia de atribuire poate fi obtinuta la cerere prin email –  rodica.ionel@euroed.ro, la nr. de fax 0232 252 902, sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi. Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.
E.Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.04.2012, ora  16.00
Data limita pentru raspuns la clarificari: 09.04.2012, ora 16.00 Data si ora limita de depunere a ofertelor:10.04.2012, ora 10.00; Deschiderea si evaluarea ofertelor: 10.04.2012, ora 11.30
F. Informatii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Rodica Ionel, e-mail:  rodica.ionel@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt achizitie publica
Achizitie Multifunctional ( imprimanta/copiator/scaner)- CPV 30121200-5, in cadrul proiectului POSDRU/108/2.3/G/80188„ O șansă mai bună pe piața muncii pentru angajații din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism”
Data publicarii anuntului: 04.04.2012

A.Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “O șansă mai bună pe piața muncii pentru angajații din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism”, ID Proiect POSDRU/108/2.3/G/80188 organizeaza achizitia publica pentru Multifunctional ( imprimanta/copiator/scanner), cod CPV 30121200-5, conform specificatiilor tehnice cuprinse in documentatia de atribuire.
B.Procedura de cercetare a pietei –conform  Instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C.Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut.
D.Documentatia de atribuire poate fi obtinuta la cerere prin email –  rodica.ionel@euroed.ro, la nr. de fax 0232 252 902, sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi. Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.
E.Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.04.2012, ora  16.00
Data limita pentru raspuns la clarificari: 09.04.2012, ora 16.00 Data si ora limita de depunere a ofertelor:10.04.2012, ora 10.00; Deschiderea si evaluarea ofertelor: 10.04.2012, ora 10.30
F. Informatii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Rodica Ionel, e-mail:  rodica.ionel@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunţ achiziţie papetarie si consumabile birou - Oferta castigatoare Data publicarii anuntului: 28.02.2012

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de furnizare pentru materiale consumabile-lotul I-hartie copiator, respectiv lotul II- papetarie , anunta ca ofertele care indeplinesc caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire si au fost declarate castigatoare suntcele depuse de: -SC AUGUSTA PAPIER SRL, pentru lotul I-hartie copiator -SC IRSIDO SRL pentru lotul II-papetarie.
Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestatie la sediul achizitorului pana la data de 1.03.2012 ora 14.00

Anunţ achiziţie servicii tipografice si conexe - Oferta castigatoare
Data publicarii anuntului: 27.02.2012

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de servicii tipografice si conexe, anunta ca oferta care indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire si a fost declarata castigatoare este cea depusa de SC RODOTEX SRL. Decizia achizitorului poate fi contestata la sediul acestuia pana la data de 29.02.2012 ora 14.00

Anunt achizitie consumabile: LOTUL I HARTIE COPIATOR
LOTUL II PAPETARIE
Data publicarii anuntului: 22.02.2012

A.Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU „O ?ansa mai buna pe pia?a muncii pentru angaja?ii din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism ”", ID Proiect POSDRU/108/2.3/G/80188 organizeaza procedura de achizitia de consumabile: lotul I-Hartie copiator , lotul II-papetarie , conform documentatiei de atribuire.
B.Procedura de cercetare a pietei –conform  Instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C.Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut.
D.Documentia de atribuire poate fi obtinuta la cerere prin email –  rodica.ionel@euroed.ro, fax 0232 252 902,sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi. Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.
E.Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 24.02.2012, ora 17.00
Data limita pentru raspuns la clarificari: 27.02.2012, ora 17.00
Data si ora limita de depunere a ofertelor:28.02.2012, ora 10.00;
Deschiderea ofertelor: 28.02.2012, ora 10.30
F. Informatii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Rodica Ionel, e-mail:  rodica.ionel@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt achizitie publica
Servicii tipografice si servicii conexe – Cod CPV -79800000-2 „O sansa mai buna pe piaTa muncii pentru angajaTii din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism ”
Data publicarii anuntului: 21.02.2012

A.Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “„O ?ansa mai buna pe pia?a muncii pentru angaja?ii din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism ””, ID Proiect POSDRU/108/2.3/G/80188, organizeaza achizitia publica pentru Servicii tipografice si servicii conexe – Cod CPV -79800000-2, pentru pentru: 1 banner , 2 roll up-uri, 2 autocolante auto, 5000 fluturasi, 200 afise, 5000 pliante , 1000 brosuri, conform documentatiei de atribuire
B.Procedura de cercetare a pietei –conform  Instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C.Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut.
D.Documentatia de atribuire si informatii suplimentare pot fi obtinute la cerere prin email –  rodica.ionel@euroed.ro, fax 0232 252 902,sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi.
Ofertele se vor depune direct la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.
E.Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 23.02.2012, ora 17.00
Data limita pentru raspuns la clarificari: 24.02.2012, ora 17.00
Data si ora limita de depunere a ofertelor:27.02.2012, ora 10.00;
Deschiderea ofertelor: 27.02.2012, ora 10.30
F. Informatii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Rodica Ionel, e-mail:  rodica.ionel@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt oferta castigatoare- Achizitie Servicii de formare profesionala CPV 80530000-8
Curs agent de turism-ghid Curs administrator pensiune turistica
Data publicarii 02.02.2012

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de servicii de formare profesionala, Cod CPV: 80530000-8, anunta ca oferta depusa de SC THR CONSULTING GROUP SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire si are pretul cel mai mic, declarand-o castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestatie pana la data de 04 februarie, ora 17.00.

Anunt, 31.01.2012
Achizitie pentru servicii de formare profesionala - CPV 80530000-8 -Curs agent de turism-ghid -Curs administrator pensiune turistica

1. Categoria din care face parte serviciul este categoria 2B, dar consideram ca acest fapt nu este de natura a afecta procedura de achizitie publica, ea desfasurandu-se in conformitate cu prevederile Instructiunii 26.
2. Legislatia in vigoare nu prevede obligatia autoritatii contractante de a oferi potentialilor ofertanti valoarea estimata a contractului de achizitie publica. Prezenta achizitie nu se desfasoara pe loturi.
3. Termenul corect de finalizare a cursurilor este cel prevazut in specificatiile tehnice, respectiv 31.01.2013.

Anunt, 26.01.2012
Achizitie pentru servicii de formare profesionala - CPV 80530000-8 -Curs agent de turism-ghid -Curs administrator pensiune turistica

A.Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU „O șansa mai buna pe piața muncii pentru angaja?ii din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism ”, ID Proiect POSDRU/108/2.3/G/80188 organizeaza procedura de achizitia pentru Servicii de formare profesionala - curs de calificare/recalificare in meseria Agent de turism-ghid, respectiv Administrator pensiune turistica, cod CPV 80530000-8
B.Specificatiile tehnice minime
- curs de calificare/recalificare, acreditat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Educatiei si cercetarii si inovarii, respectiv CNFPA pentru meseria de Agent de turism-ghid, respectiv Administrator pensiune turistica- conform documentatiei de atribuire
C.Procedura de cercetare a pietei –conform  Instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
D.Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut.
E.Documentia de atribuire poate fi obtinuta la cerere prin email –  rodica.ionel@euroed.ro, fax 0232 252 902,sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi. Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.
F.Data si ora limita de depunere a ofertelor: 01.02.2012, ora 10.00;
Deschiderea ofertelor: 01.02.2012, ora 10.30
G. Informatii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Rodica Ionel, e-mail:  rodica.ionel@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt oferta castigatoare- Achizitie Servicii de leasing financiar
CPV 66114000-2
Data publicarii 23.01.2012

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de servicii de leasing financiar , Cod CPV: 66114000 - 2, anunta ca oferta depusa de SC PORSCHE LEASING IFN SA in asociere cu SC SANDRA TRADING SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire si are pretul cel mai mic, declarand-o castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestatie pana la data de 25.01.2012, ora 16.00.

ANUNT PUBLICITAR nr. 12 /06.01.2012

A.Obiectul contractului îl reprezinta achizitia de servicii de leasing financiar (cod CPV 66114000-2) in vederea achizitionarii a doua autoturisme (cod CPV 34110000-1), cf. documentatiei de atribuire. Cerinte minime servicii leasing: avans 0, perioada de finantare 15 luni; valoare reziduala maxim 1%. Cerinte minime autoturism: putere min 150CP, cutie de viteze manuala cu 6 viteze, combustibil motorina/benzina, 5 locuri, Euro 5.
B. Sursele de finantare
Fonduri comunitare – finantare nerambursabila din fonduri structurale - Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
Investeste în oameni!, Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la Formare Profesionala Continua” , Titlu proiect: „O ?ansa mai buna pe pia?a muncii pentru angaja?ii din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism ”, ID Proiect POSDRU/108/2.3/G/80188, Beneficiar:Fundatia EuroEd.
C.Procedura aplicabila: procedura competitiva –conform Instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
D.Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut.
E.Documentia de atribuire poate fi obtinuta  printr-o solicitare adresata direct achizitorului la sediul acestuia din Iasi, str. Florilor nr. 1C, cod 700513, prin fax la nr. +40 0232 252 902, sau la adresa de email:  rodica.ionel@euroed.ro.
F.Ofertele pot fi depuse pâna la data de 18.01.2012, ora 10:00, la sediul Fundatiei EuroEd.
G.Informatii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Rodica Ionel,manager de proiect,Fundatia EuroEd, e-mail:  rodica.ionel@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt anulare procedura "Achizitie servicii de leasing financiar"
Data publicarii anuntului: 06.01.2012

FUNDATIA EUROED, in calitate de achizitor, cu sediul in Iasi, str. Florilor nr. 1C, anunta anularea procedurii de atribuire a contractului de achizitie servicii leasing financiar cod CPV 66114000-2, al proiectului „O sansa mai buna pe piata muncii pentru angajatii din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism", ID POSDRU/108/2.3/G/80188.
Mentionam faptul ca anularea procedurii s-a facut inainte de data transmiterii comunicarii privind rezultatul procedurii. Anularea procedurii a fost dispusa prin procesul-verbal de anulare inregistrat sub nr. 07/06.01.2012.

Anunt oferta castigatoare- Achizitie Servicii campanii de publicitate CPV 79341400-0
Data publicarii 23.12.2011

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de servicii campanii de publicitate , Cod CPV: 79341400-0, anunta ca oferta depusa de SC CENTRU DE PROMOVARE SI PUBLICITATE SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire si are pretul cel mai mic, declarand-o castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestatie pana la data de 26 decembrie, ora 17.00.

ANUNT PUBLICITAR nr. 2155 /22.12.2011

A.Obiectul contractului îl reprezinta achizitia de servicii de leasing financiar (cod CPV 66114000-2) in vederea achizitionarii a doua autoturisme (cod CPV 34110000-1), cf. documentatiei de atribuire. Cerinte minime servicii leasing: avans 0, perioada de finantare 16 luni; valoare reziduala maxim 1%. Cerinte minime autoturism: putere 120-140 CP, cutie de viteze manuala cu 6 viteze, combustibil motorina/benzina, 5 locuri, Euro 5.
B. Sursele de finantare
Fonduri comunitare – finantare nerambursabila din fonduri structurale - Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 -
Investeste în oameni!, Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la Formare Profesionala Continua” , Titlu proiect: „„„O ?ansa mai buna pe pia?a muncii pentru angaja?ii din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism ”, ID Proiect POSDRU/108/2.3/G/80188, Beneficiar:Fundatia EuroEd.
C.Procedura aplicabila: procedura competitiva –conform Instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
D.Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut.
E.Documentia de atribuire poate fi obtinuta  printr-o solicitare adresata direct achizitorului la sediul acestuia din Iasi, str. Florilor nr. 1C, cod 700513, prin fax la nr. +40 0232 252 902, sau la adresa de email:  rodica.ionel@euroed.ro.
F.Ofertele pot fi depuse pâna la data de 09.01.2012, ora 10:00, la sediul Fundatiei EuroEd.
G.Informatii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Rodica Ionel,e-mail:  rodica.ionel@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt oferta castigatoare - Achizitie servicii de publicitate - anunt in presa scrisa
Data publicarii: 19.12.2011

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de servicii de publicitate - anunt in presa scrisa , anunta ca oferta depusa de SC ZIARUL EVENIMENTL SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire si are pretul cel mai mic, declarand-o castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestatie pana la data de 21 decembrie, ora 17.00.

Anunt achizitie publica
Achizitie de Servicii campanii de publicitate CPV 79341400-0 „O sansa mai buna pe piata muncii pentru angajatii din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism ”
Data publicarii anuntului:16.12.2011

A.Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului „O sansa mai buna pe piata muncii pentru angajatii din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism ”, ID Proiect POSDRU/108/2.3/G/80188, organizeaza achizitia publica pentru Servicii campanii de publicitate, cod CPV 79341400-0
Specificatiile tehnice minime :
- Organizare seminar de informare
- Organizare conferinta presa (2 buc)- de lansare si de finalizare a proiectului - Realizare macheta city-light, realizare spot radio
- Difuzarea materialelor publicitare - Difuzare spot radio
- Dezvoltare/adaptare pagina web - Afisare city-light
B.Procedura de cercetare a pietei –conform  Instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C.Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut.
D.Documentia de atribuire poate fi obtinuta la cerere prin email –  rodica.ionel@euroed.ro, fax 0232 252 902,sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi. Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C, 700 513, Iasi.
E.Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 19.12.2011, ora 16.00
Data limita pentru raspuns la clarificari: 20.12.2011, ora 16.00
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 22.12.2011, ora 10.00;
Deschiderea si evaluarea ofertelor: 22.12.2011, ora 10.30
F. Informatii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Rodica ionel, e-mail:  rodica.ionel@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt achizitie servicii de publicitate - anunt in presa scrisa

Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU „O sansă mai bună pe piata muncii pentru angajatii din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism ”ID Proiect POSDRU/108/2.3/G/80188, organizează procedura de achiziţie pentru Servicii de publicitate (anunt presa scrisa) -„Cheltuieli aferente procedurilor de achizitie publica”- CASETA – ANUNT DE PRESA, cu urmatoarele specificatii tehnice:
DESCRIERE Servicii de publicitate (anunt presa scrisa)
Anunt color (policromie) in cotidian cu acoperire regionala/nationala de informatii si publicitate, interior ziar
Dimensiunea casetei : 17.2 cm baza si 13.54 cm inaltimea (233 cmp) 1 aparitie
Toate materiale vor fi realizate conform standardelor manualelor de identitate UE.
Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pentru serviciile de publicitate cu specificatiile mentionate mai sus, prin email –  rodica.ionel@euroed.ro, fax 0232 252 902, sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, 700 513 Iasi.
Data şi ora limită de transmitere a ofertelor: 19.12.2011, ora 10.00. Data si ora evaluarii ofertelor: 19.12.2011, ora 10.30.
Data si ora limita pentru solicitare de clarificari: 15.12.2011 ora 16; data limita pentru raspuns la clarificari: 16.12.2011 ora 16.00.
Criteriul de selectare a ofertelor: pretul cel mai scazut.
Modalitati de contestare a deciziei de atribuire a contractului : Decizia achizitorului poate fi atacata depunând o contestaţie în termen de 48 de ore de la data comunicarii ofertei castigatoare, la adresa Fundatiei Euroed, din Iasi, strada Florilor nr. 1 C, cod 700513.
Solutionarea contestatiilor se va face de catre comisia de solutionare a contestatiilor, numita prin decizie a Presedintelui Fundatiei, iar in situatia in care contestatorul este nemultumit de rezultatul contestatiei, acesta se va adresa instantei judecatoresti competente de pe raza municipiului unde isi are sediul achizitorului, cu notificarea prealabila a acestuia.
Informaţii suplimentare si solicitari ale documentatiei de atribuire la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Rodica Ionel, e-mail:  rodica.ionel@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt oferta castigatoare - Achizitie servicii de auditare financiara
Cod CPV 79212100-4
Data publicarii: 30.11.2011

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de servicii de auditare financiara, anunta ca oferta depusa de SC AUDIT EXPERT CONT SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire si are pretul cel mai mic, declarand-o castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestaţie pana la data de 2 decembrie, ora 17.00.

Anunt, 24.11.2001, Fundatia EuroEd
Achizitie servicii de auditare financiara
Cod CPV 79212100-4

A.Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU „O sansa mai buna pe piata muncii pentru angajatii din Regiunea Nord Est prin calificare in turism”
ID PROIECT POSDRU/108/2.3/G/80188 organizează procedura de achiziţie pentru servicii de auditare financiara.
Specificatiile tehnice minime :
- Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar emis de Camera Auditorilor Financiari din România – copie legalizată
- Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, vizat cu menţiunea „ACTIV” pentru anul 2011 – copie simplă, pe care se va menţiona conform cu originalul, va fi semnată şi ştampilată ;
- Declaraţie pe propria răspundere a Auditorul din care să rezulte că nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de catre Departamentul de Monitorizare şi Competenţă al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR).
B.Procedura de cercetare a pietei –conform  Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C.Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
D.Documenţia de atribuire poate fi obţinută la cerere prin email –  rodica.ionel@euroed.ro , fax 0232 252 902 sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1C, Iasi. Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C, cod postal 700513, Iasi.
E.Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.11.2011, ora 17.00;
Data limită pentru raspuns la clarificări: 29.11.2011, ora 17.00; Data limită de depunere a ofertelor: 30.11.2011, ora 9.00.
Deschiderea ofertelor:30.11.2011,ora 9.30.
F. Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Rodica Ionel, e-mail:  rodica.ionel@euroed.ro ,  www.euroed.ro

Anunt, 21.11.2011

Achizitie lucrari de constructii pentru o sală de curs, constând în reabilitare/modernizare-amenajarea unei sali de curs - oferta castigatoare : SC COMART CONSTRUCT SRL Iasi

ANUNŢ PUBLICITAR nr.  1875 / 11.11.2011

A.Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de lucrări de construcţii, constând în reabilitare/modernizare-amenajarea unei sali de curs, conform documentaţiei de atribuire. Durata de execuţie: 30 de zile calendaristice de la data demarării lucrărilor.
B. Sursele de finanţare
Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013
C.Procedura aplicabilă: procedura de prospectare a pietii–conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
D.Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
E.Documenţia de atribuire poate fi obţinută printr-o solicitare adresată direct achizitorului la sediul acestuia din Iaşi, str. Florilor nr. 1C, prin fax la nr. +40 0232 252 902, sau la adresa de email:  rodica.ionel@euroed.ro
F.Ofertele pot fi depuse până la data de 17.11.2011 , ora 16:00, la sediul Fundaţiei EuroEd.
G.Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoană de contact: Rodica Ionel, e-mail:  rodica.ionel@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunţ achiziţie servicii de contabilitate
CPV 79211000-6 - Anunt oferta castigatoare
Data publicării anunţului: 13.10.2011

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii serviciilor de contabilitate, anunta ca oferta depusa de PF VIDRASCU LUCIA MARIA indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuiere si are pretul cel mai mic si a fost declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestaţie pana la data de 18 octombrie, ora 17.0

Anunţ achiziţie servicii de contabilitate
CPV 79211000-6
Data publicării anunţului: 05.10.2011

Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “O sansa mai buna pe piata muncii pentru angajatii din Regiunea Nord Est prin calificare in turism”, ID Proiect POSDRU/108/2.3/G/ 80188 organizează procedura de achiziţia pentru servicii de contabilitate, prestate de catre un expert contabil.
Specificatiile tehnice :
-    Carnet de membru al CECCAR, vizat cu menţiunea „ACTIV” pentru anul 2011 – copie simplă, pe care se va menţiona conform cu originalul, semnată şi ştampilată ; in cazul persoanelor juridice autorizatie CECCAR- copie simpla, conform cu originalul, semnata si stampilata
-    Declaraţie pe propria răspundere a expertului contabil din care să rezulte că nu a fost sancţionatîn ultimii 3 ani de catre Departamentul de etica sau Comisiile de disciplina ale CECCAR.
B.    Sursele de finanţare Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013 , Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la formare profesionala continua”
C.    Procedura de cercetare a pietei –conform  Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
D.    Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
E.    Documenţia de atribuire poate fi obţinută la cerere prin email – rodica.ionel@euroed.ro, fax 0232 252 902,sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi. Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.
F.    Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.10.2011;
Data limită pentru raspuns la clarificări: 11.10.2011; Data şi ora limită de depunere a ofertelor:
12.10.2011, ora 10.00;
Deschiderea ofertelor: 12.10.2011, ora 12.00
G. Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Rodica Ionel, e-mail: rodica.ionel@euroed.ro,  www.euroed.ro
Proiect implementat de Fundatia EuroEd Iasi şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 2 “Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”, Domeniul major de intervenţie 2.3 “Acces și participare la FPC”.

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE