EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Achiziții în proiect

Dezvoltarea economiei sociale în Regiunile Nord Est și Centru

Inapoi la proiectANUNŢ nr. 1756 din 10.11.2014 
 
 
A. FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor incadrul  proiectului „Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru „,  organizeaza  procedura de achizitie de servicii .
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de  Servicii de campanii de publicitate – CPV
79341400-0  , Servicii de publicitate – CPV 79341000-6 – CPV79210000-6.
       B. Sursele de finanţare 
Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013
 
C. Procedura aplicabilă : Procedura achizitiei directe – conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr.79/25.10.2013 si Ordinului 1120/2013, capitolul II ;
 
D. Durata de execuţie a contractului de achizitie: pana la 14.12.2015 .
E. Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut. 
 
F. Documenţia de atribuire poate fi obţinută  printr-o solicitare adresată direct achizitorului la sediul acestuia  din Str. Florilor nr. 1 C, 700513, Iasi , Romania, prin Fax: 0232 252 902 sau la adresa de email: oana.mihoci@euroed.ro 
 
G. Ofertele pot fi depuse până la data de 17.11.2014 ora 12.00  la sediul Fundatiei EUROED ROMANIA
Data si ora limita pentru solicitarea clarificarilor 13.11.2014, ora 17.00
        Data limita si ora pentru raspuns la clarificari: 14.11.2014,  ora 17.00
 
Data limita si ora pentru deschiderea ofertelor 17.11.2014 ora 16,00
H. Informaţii suplimentare la telefon 0232 252 850, persoană de contact: Rodica Ionel., manager proiect , e-mail - . oana.mihoci@euroed.ro.
 
 
Anunt, 17.11.2014 – ora 18.00
 
 
Oferta declarată câştigătoare a contractului de achiziţie având ca obiect Servicii de campanii de publicitate -Servicii de publicitate –este cea depusă de ofertantul  S.C. ARTVERTISING SRL
Decizia achizitorului poate fi atacată depunând o contestaţie în termen de 48 de ore de la data comunicarii ofertei castigatoare,   la adresa Fundatiei Euroed, din Iasi, strada Florilor nr. 1 C, cod 700513.
 
Anunt, 4 decembrie 2014
 
 
FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor in cadrul  proiectului „Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru, a organizat procedura de achizitie directa a serviciilor tipografice si conexe – CPV 798 00 00 02,  in conformitate cu prevederile  Ordinului 1120/15.10.2013,  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 650/22.10.2013 si  Ordinului nr. 1191/19.11.2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 855/24.11.2014,  si a atribuit contractul, in urma solicitarii si primirii a 3 oferte de pret, operatorului economic cu pretul cel mai mic, SC  ARTVERTISING SRL.
 
Anunt, 18 decembrie 2014
 
FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor in cadrul  proiectului „Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru, a organizat procedura de achizitie directa a serviciilor de proiectare site-uri – CPV 72413000-8,  in conformitate cu prevederile  Ordinului 1120/15.10.2013,  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 650/22.10.2013 si  Ordinului nr. 1191/19.11.2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 855/24.11.2014,  si a atribuit contractul, in urma solicitarii si primirii a 3 oferte de pret, operatorului economic cu pretul cel mai mic, SC  ARTVERTISING SRL.
 
Anunt, 24 decembrie 2014
 
FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor in cadrul  proiectului „Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru, a organizat procedura de achizitie directa a serviciilor de reparare si intretinere a echipamantelor – Multifunctional – CPV 45259000-7,  in conformitate cu prevederile  Ordinului 1120/15.10.2013,  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 650/22.10.2013 si  Ordinului nr. 1191/19.11.2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 855/24.11.2014,  si a atribuit contractul, in urma solicitarii si primirii a 3 oferte de pret, operatorului economic cu pretul cel mai mic, SC  START SERVICES SRL.
 
 
 
 
 
Anunt, 4 decembrie 2014
 
 
FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor in cadrul  proiectului „Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru, a organizat procedura de achizitie directa a serviciilor tipografice si conexe – CPV 798 00 00 02,  in conformitate cu prevederile  Ordinului 1120/15.10.2013,  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 650/22.10.2013 si  Ordinului nr. 1191/19.11.2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 855/24.11.2014,  si a atribuit contractul, in urma solicitarii si primirii a 3 oferte de pret, operatorului economic cu pretul cel mai mic, SC  ARTVERTISING SRL.
 
Anunt, 18 decembrie 2014
 
FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor in cadrul  proiectului „Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru, a organizat procedura de achizitie directa a serviciilor de proiectare site-uri – CPV 72413000-8,  in conformitate cu prevederile  Ordinului 1120/15.10.2013,  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 650/22.10.2013 si  Ordinului nr. 1191/19.11.2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 855/24.11.2014,  si a atribuit contractul, in urma solicitarii si primirii a 3 oferte de pret, operatorului economic cu pretul cel mai mic, SC  ARTVERTISING SRL.
 
Anunt, 24 decembrie 2014
 
FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor in cadrul  proiectului „Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru, a organizat procedura de achizitie directa a serviciilor de reparare si intretinere a echipamantelor – Multifunctional – CPV 45259000-7,  in conformitate cu prevederile  Ordinului 1120/15.10.2013,  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 650/22.10.2013 si  Ordinului nr. 1191/19.11.2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 855/24.11.2014,  si a atribuit contractul, in urma solicitarii si primirii a 3 oferte de pret, operatorului economic cu pretul cel mai mic, SC  START SERVICES SRL.
 
 
 
 
 
Anunt, 4 decembrie 2014
 
 
FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor in cadrul  proiectului „Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru, a organizat procedura de achizitie directa a serviciilor tipografice si conexe – CPV 798 00 00 02,  in conformitate cu prevederile  Ordinului 1120/15.10.2013,  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 650/22.10.2013 si  Ordinului nr. 1191/19.11.2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 855/24.11.2014,  si a atribuit contractul, in urma solicitarii si primirii a 3 oferte de pret, operatorului economic cu pretul cel mai mic, SC  ARTVERTISING SRL.
 
Anunt, 18 decembrie 2014
 
FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor in cadrul  proiectului „Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru, a organizat procedura de achizitie directa a serviciilor de proiectare site-uri – CPV 72413000-8,  in conformitate cu prevederile  Ordinului 1120/15.10.2013,  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 650/22.10.2013 si  Ordinului nr. 1191/19.11.2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 855/24.11.2014,  si a atribuit contractul, in urma solicitarii si primirii a 3 oferte de pret, operatorului economic cu pretul cel mai mic, SC  ARTVERTISING SRL.
 
Anunt, 24 decembrie 2014
 
FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor in cadrul  proiectului „Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru, a organizat procedura de achizitie directa a serviciilor de reparare si intretinere a echipamantelor – Multifunctional – CPV 45259000-7,  in conformitate cu prevederile  Ordinului 1120/15.10.2013,  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 650/22.10.2013 si  Ordinului nr. 1191/19.11.2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 855/24.11.2014,  si a atribuit contractul, in urma solicitarii si primirii a 3 oferte de pret, operatorului economic cu pretul cel mai mic, SC  START SERVICES SRL.
 
 
Anunt, 24 decembrie 2014
 
FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor in cadrul  proiectului „Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru, a organizat procedura de achizitie directa a serviciilor de reparare si intretinere a echipamantelor – Multifunctional – CPV 45259000-7,  in conformitate cu prevederile  Ordinului 1120/15.10.2013,  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 650/22.10.2013 si  Ordinului nr. 1191/19.11.2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 855/24.11.2014,  si a atribuit contractul, in urma solicitarii si primirii a 3 oferte de pret, operatorului economic cu pretul cel mai mic, SC  START SERVICES SRL.
 
 
Anunt, 18 decembrie 2014
 
FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor in cadrul  proiectului „Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru, a organizat procedura de achizitie directa a serviciilor de proiectare site-uri – CPV 72413000-8,  in conformitate cu prevederile  Ordinului 1120/15.10.2013,  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 650/22.10.2013 si  Ordinului nr. 1191/19.11.2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 855/24.11.2014,  si a atribuit contractul, in urma solicitarii si primirii a 3 oferte de pret, operatorului economic cu pretul cel mai mic, SC  ARTVERTISING SRL.
 
Anunt, 4 decembrie 2014
 
 
FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor in cadrul  proiectului „Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru, a organizat procedura de achizitie directa a serviciilor tipografice si conexe – CPV 798 00 00 02,  in conformitate cu prevederile  Ordinului 1120/15.10.2013,  publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 650/22.10.2013 si  Ordinului nr. 1191/19.11.2014, publicat in Monitorul Oficial nr. 855/24.11.2014,  si a atribuit contractul, in urma solicitarii si primirii a 3 oferte de pret, operatorului economic cu pretul cel mai mic, SC  ARTVERTISING SRL.
 
 
 
 
Anunt, 17.11.2014 – ora 18.00
 
 
Oferta declarată câştigătoare a contractului de achiziţie având ca obiect Servicii de campanii de publicitate -Servicii de publicitate –este cea depusă de ofertantul  S.C. ARTVERTISING SRL
Decizia achizitorului poate fi atacată depunând o contestaţie în termen de 48 de ore de la data comunicarii ofertei castigatoare,   la adresa Fundatiei Euroed, din Iasi, strada Florilor nr. 1 C, cod 700513.
 

ANUNT nr 1834 din 17.11.2014


A. FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/achizitor in  cadrul  proiectului „Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru“ organizeaza procedura de achizitie de servicii.
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de “Servicii de contabilitate” – CPV79210000-6.
B. Sursele de finanţare
Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013
C. Procedura aplicabilă: Procedura achizitiei directe – conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr.79/25.10.2013 si Ordinului 1120/2013, capitolul II ;
D. Durata de execuţie a contractului de achizitie: pana la 14.12.2015.
E. Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
F. Documenţia de atribuire poate fi obţinută  printr-o solicitare adresată direct achizitorului la sediul acestuia din Str. Florilor nr. 1 C, 700513, Iasi, Romania, prin Fax: 0232 252 902 sau la adresa de email: oana.mihoci@euroed.ro
G. Ofertele pot fi depuse până la data de 24.11.2014, ora 15, la sediul Fundatiei EUROED ROMANIA
Data si ora limita pentru solicitarea clarificarilor 20.11.2014, ora 17.00
Data limita si ora pentru raspuns la clarificari: 21.11.2014,  ora 17.00
Data limita si ora pentru deschiderea ofertelor 24.11.2014,ora 16,00
H. Informaţii suplimentare la telefon 0232 252 850, persoană de contact: Oana Mihoci, Responsabil achizitii , e-mail: oana.mihoci@euroed.ro

 

 

ANUNŢ nr. 1756 din 10.11.2014

A. FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/achizitor incadrul proiectului „Dezvoltarea economiei sociale in Regiunile Nord-Est si Centru” organizeaza procedura de achizitie de servicii.
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de Servicii de campanii de publicitate – CPV79341400-0, Servicii de publicitate – CPV 79341000-6 – CPV79210000-6.

B. Sursele de finanţare
Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013

C. Procedura aplicabilă: Procedura achizitiei directe – conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr.79/25.10.2013 si Ordinului 1120/2013, capitolul II;

D. Durata de execuţie a contractului de achizitie: pana la 14.12.2015.
E. Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.

F. Documenţia de atribuire poate fi obţinută printr-o solicitare adresată direct achizitorului la sediul acestuia din Str. Florilor nr. 1 C, 700513, Iasi, Romania, prin Fax: 0232 252 902 sau la adresa de email: oana.mihoci@euroed.ro

G. Ofertele pot fi depuse până la data de 17.11.2014 ora 12.00  la sediul Fundatiei EUROED ROMANIA
Data si ora limita pentru solicitarea clarificarilor 13.11.2014, ora 17.00
Data limita si ora pentru raspuns la clarificari: 14.11.2014,  ora 17.00

Data limita si ora pentru deschiderea ofertelor 17.11.2014 ora 16,00
H. Informaţii suplimentare la telefon 0232 252 850, persoană de contact: Oana Mihoci , e-mail - oana.mihoci@euroed.ro.

Anunt, 7.11.2014, ora 18.00
Oferta declarată câştigătoare a contractului de achiziţie având ca obiect “ Servicii de audit financiar ”  -CPV 79212100-4  este cea depusă de ofertantul  S.C. Expert Consulting SRL Piatra-Neamt.
Decizia achizitorului poate fi atacată depunând o contestaţie în termen de 48 de ore de la data comunicarii ofertei castigatoare,   la adresa Fundatiei Euroed, din Iasi, strada Florilor nr. 1 C, cod 700513.
 
Anunt, 7.11.2014, ora 18.00
 
Oferta declarată câştigătoare a contractului de achiziţie având ca obiect “ Servicii de audit financiar ”  -CPV 79212100-4  este cea depusă de ofertantul  S.C. Expert Consulting SRL Piatra-Neamt.
Decizia achizitorului poate fi atacată depunând o contestaţie în termen de 48 de ore de la data comunicarii ofertei castigatoare,   la adresa Fundatiei Euroed, din Iasi, strada Florilor nr. 1 C, cod 700513.
 

ANUNŢ nr. 1703 din 31.10.2014

A. FUNDATIA EUROED Iasi  in calitate de beneficiar/ achizitor incadrul  proiectului „Dezvoltarea economiei sociale in Regiunea Nord-Est si Centru”,  POSDRU/168/6.1/S/144460- organizeaza  procedura de achizitie de servicii. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de „ Servicii de audit financiar” - CPV 79212100-4

B. Sursele de finanţare : Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri    structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013

C. Procedura aplicabilă : Achizitie directa – conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr.79/25.10.2013 si Ordinului 1120/2013

D. Durata de execuţie a contractului de achizitie: pana la 14.12.2015.

E. Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.

F. Documenţia de atribuire poate fi obţinută  printr-o solicitare adresată direct achizitorului la sediul acestuia  din STRADA FLORILOR, NR. 1C, Iasi, Romania, prin Fax: 0232 252 90 sau la adresa de email: oana.mihoci@euroed.ro

G. Ofertele pot fi depuse până la data de 07.11.2014, ora 15,00, la sediul Fundatiei EUROED Iasi, strada Florilor, nr. 1 C
Data si ora limita pentru solicitarea clarificarilor 05.11.2014, ora 17,00
Data limita si ora pentru raspuns la clarificari: 06.11.2014, ora 17,00
Data limita si ora pentru deschiderea ofertelor 07.11.2014,ora 16,00

H. Informaţii suplimentare la telefon telefon: 0232 252 850, persoană de contact: Oana Mihoci, e-mail: oana.mihoci@euroed.ro
 

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE