EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Achiziții în proiect

Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est

Inapoi la proiect
Investeste în oameni !
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”

Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la formare profesionala continua”

Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est
www.certificare-turism.euroed.ro

Anunt Oferta castigatoare pentru:
Lot 1- „Servicii de transport aerian” - CPV 60400000-2,
Lot 2- „Servicii de cazare la hotel” - CPV 55110000-4
Data publicarii: 05.02.2014

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de prestare servicii de transport aerian, CPV 60400000-2 si servicii de cazare la hotel- CPV 55110000-4, anunta ca oferta depusa de S.C. NORD TOUR SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire pentru ambele loturi si a fost declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestatie pana la data de 07.02.2014, ora 15.

Anunt 28.01.2014
Achizitie pentru:
Lot 1: „Servicii de transport aerian” - CPV 60400000-2,
Lot 2: „Servicii de cazare la hotel” - CPV 55110000-4.

A. Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului „Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-EsT”, ID Proiect POSDRU/108/2.3/G/79470 organizeaza procedura de achizitia pentru servicii de transport aerian
 - CPV 60400000-2 si servicii de cazare la hotel- CPV 55110000-4.

B. Specificatiile tehnice:
Lot 1: O deplasare Iasi/Bucuresti-Barcelona, Spania si retur pentru 8 persoane. Lot 2: Cazare pentru 8 persoane in Barcelona, Spania, pentru 6 nopti.

C.    Procedura de achizitie directa – conform Instructiunii AMPOSDRU nr. 65, din 01.02.2013 si Ordinului 1050/29.10.2012 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 776/16.11.2012.

D.    Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut.

E.    Documentia de atribuire poate fi obtinuta la cerere prin email – rodica.ionel@euroed.ro, fax 0232 252 902,sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi. Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.

F.    Data si ora limita pentru solicitarea clarificarilor: 03.02.2014, ora 11.00.
Data limita pentru raspuns la clarificari: 04.02.2014,  ora 17.00.
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 05.02.2014, ora 11.00.
Deschiderea ofertelor: 05.02.2014, ora 12.00 .

G. Informatii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact:Rodica Ionel, responsabil cursuri, e-mail: rodica.ionel@euroed.ro, www.euroed.ro

Anunt Oferta castigatoare -Achiziţie mobilier – Cod CPV -39130000-2
Data publicarii: 27.06.2013

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de furnizare mobilier Cod CPV 39130000-2, anunta ca oferta depusa de SC MAE SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire, are pretul cel mai scazut si a fost declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestatie la sediul achizitorului pina la data de 02.07.2013, ora 14.

Anunt, 14.06.2013
Achiziţie mobilier – Cod CPV -39130000-2

A. Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului „Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est”, ID Proiect POSDRU/108/2.3/G/79470 organizează procedura de achiziţie pentru mobilier – Cod CPV - 39130000-2, dupa cum urmeaza:

1. SCAUNE ERGONOMICE:

Cadru negru Tapiserie: textil Culoare neagra
Functie reglare inaltime si spatar Cantitate : 12 buc

2. MESE CURS L/l/h : 626/470/785

Culoare: stejar; material: pal melaminat Cantitate : 12 buc.

B. Procedura de achizitie directa –conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 65, din 01.02.2013 si
Ordinului 1050/29.10.2012 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 776/16.11.2012.

C.Sursa de finantare: Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013

D.    Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.

E.    Documenţia de atribuire poate fi obţinută la cerere prin email –  rodica.ionel@euroed.ro, fax 0232 252 902,sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi. Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.

F.    Data si ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 25.06.2013, ora 11.00
Data limită pentru raspuns la clarificări: 26.06.2013,  ora 17.00.
Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 27.06.2013, ora 11.00,  la sediul Fundației EuroEd din
Str. Florilor nr. 1 C, fax 0232 252 902 sau la adresa de email:  rodica.ionel@euroed.ro . Deschiderea ofertelor: 27.06.2013, ora 12.00.

G. Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Rodica Ionel, responsabil cursuri, e-mail:  rodica.ionel@euroed.ro,  www.euroed.ro .

Anunt Oferta castigatoare -Achiziţie pentru servicii de formare profesionala -curs de cameriste, ospatari si bucatari- CPV 80530000-8
Data publicarii: 11.06.2013

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de furnizare pentru servicii de formare profesionala - curs de calificare in meseriile camerista, ospatar si bucatar, CPV 80530000-8, anunta ca oferta depusa de Asociatia Pro Job indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire pentru Lotul 1, Lotul 2 si Lotul 3 si a fost declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestaţie pana la data de 14.06.2013, ora 12.

Anunt 31.05.2013
Achiziţie pentru servicii de formare profesionala - cursuri de camerista, ospatar, bucatar - CPV 80530000-8

A.    Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului „Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-EsT”, ID Proiect POSDRU/108/2.3/G/79470 organizează procedura de achiziţia pentru Servicii de formare profesionala - curs de calificare in meseriile camerista, ospatar, bucatar CPV 80530000-8.

B.    Specificatiile tehnice:
Caracteristici  pentru programul de formare profesionala:

-    Curs acreditat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Educatiei/Ministerul Munci, Familiei , Protectie Sociale si persoanelor varstnice;
-    Organizarea cursurilor si a examenului final de absolvire pentru o grupe formate din 15- 20 de participanti;
-    Punerea la dispozitia cursantilor  a suporturilor de curs;
-    Evaluare pe parcurs;
-    Tipul de certificat obtinut: Certificat de absolvire tip Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse/Ministerul Munci, Familiei , Protectie Sociale si persoanelor varstnice, tip Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului /Ministerul Educatiei, cu recunoastere nationala.

LOT 1- CURS DE CALIFICARE IN MESERA DE CAMERISTA
-    1 curs de calificare in meseria de Camerista;
-    Durata: maxim 5 luni, 360 ore ( 120 ore teorie, 240 ore practica) pentru cursul de cameriste

LOT 2 – CURS DE CALIFICARE IN MESERIA DE OSPATAR
-    1 curs de calificare in meseria de Ospatar
-    Durata maxim 8 luni, 720 de ore ( de 240 ore de teorie si 480 de practica)

LOT 3- CURS DE CALIFICARE IN MESERIA DE BUCATAR
-    1 curs de calificare in meseria de Bucatar
-    Durata: maxim 8 luni, 720 de ore ( de 240 ore de teorie si 480 de practica).

C. Procedura de achizitie directa –conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 65, din 01.02.2013 si Ordinului 1050/29.10.2012 publicat in Monitorul Oficial al Romaniei partea I, nr. 776/16.11.2012.

D.    Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.

E.    Documenţia de atribuire poate fi obţinută la cerere prin email –  rodica.ionel@euroed.ro, fax 0232 252 902, sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi. Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.

F.    Data si ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.06.2013, ora 11.00.
Data limită pentru raspuns la clarificări: 07.06.2013,  ora 17.00.
Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 10.06.2013, ora 11.00.
Deschiderea ofertelor: 10.06.2013, ora 12.00 .

G. Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact:Rodica Ionel, responsabil cursuri, e-mail:  rodica.ionel@euroed.ro,  www.euroed.ro .

Anunţ castigator achiziţie consumabile- papetarie
CPV 30192700-8
Data publicării anunţului: 28.12.2012

Fundația EuroEd, în urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii de materiale consumabile-papetarie CPV 30192700-8, anunta ca oferta depusa de SC IRSIDO SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire si are pretul cel mai mic, fiind declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestatie la sediul achizitorului pina la data de 31.12.2012 ora 10.00.

Anunţ castigator achiziţie camera video
Cod CPV 32333200-8
Data publicării anunţului: 21.12.2012

Fundația EuroEd, în urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii camera video Cod CPV 32333200-8, anunta ca oferta depusa de SC VEC IMPEX SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire si are pretul cel mai mic, fiind declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestatie la sediul achizitorului pina la data de 23.12.2012 ora 17.00.

Anunţ castigator achiziţie Multifunctional ( imprimanta/copiator/scanner) CPV 30121200-5
Data publicării anunţului: 21.12.2012

Fundația EuroEd, în urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii Multifunctional (imprimanta/copiator/scanner) CPV 30121200-5, anunta ca oferta depusa de SC VEC IMPEX SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire si are pretul cel mai mic, fiind declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestatie la sediul achizitorului pina la data de 23.12.2012 ora 17.00.

Anunt achizitie publica
Achizitie materiale consumabile- papetarie CPV 30192700-8
Data publicarii 20.12.2012

A.    Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU „Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est”, POSDRU/108/2.3/G/79470, organizează achizitia pentru materiale consumabile- papetarie CPV 30192700-8, conform documentatiei de atribuire.

B.    Sursele de finanţare
Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la Formare Profesionala Continua” , Titlu proiect: „Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est”, POSDRU/108/2.3/G/79470, Beneficiar:Fundatia EuroEd.

C.    Procedura aplicabila: procedura de cercetare a pietei –conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.

D.    Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.

E.    Documenţia de atribuire poate fi obţinută  printr-o solicitare adresata direct achizitorului la sediul acestuia din Iasi, str. Florilor nr. 1C, cod 700513, prin fax la nr. +40 0232 252 902, sau la adresa de email:  contact@euroed.ro.

F. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 27.12.2012, ora 10.00. Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari 27.12.2012 ora 17.00.
  Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 28.12.2012 ora 10.00, la sediul Fundatiei EuroEd.
Deschiderea si evaluarea ofertelor: 28.12.2012 ora 10.30.

G. Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Stefan Colibaba, manager de proiect, Fundatia EuroEd, e-mail:  contact@euroed.ro,  www.euroed.ro.

Anunţ castigator achiziţie Calculatoare CPV 30213300-8
Laptopuri CPV 30213100-6 Licente Cod CPV - 48000000-8
Data publicării anunţului: 17.12.2012

Fundația EuroEd, în urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii Echipamente IT: calculatoare, laptopuri si licente, anunta ca oferta depusa de SC VEC IMPEX SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire si are pretul cel mai mic, fiind declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestatie la sediul achizitorului pina la data de 19.12.2012 ora 17.00.

Anunţ achiziţie servicii tipografice si conexe - Oferta castigatoare
Data publicării anunţului: 14.12.2012

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de servicii tipografice si conexe, anunta ca oferta care indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire si a fost declarata castigatoare este cea depusa de SC VENUS PRINTING SOLUTIONS SRL. Decizia achizitorului poate fi contestata la sediul acestuia pana la data de 17.12.2012, ora 17.00.

Anunt achizitie publica
Achizitie camera video Cod CPV 32333200-8
Data publicarii 12.12.2012

A.    Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU „Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est”, POSDRU/108/2.3/G/79470, organizeaza achizitia pentru camera video Cod CPV 32333200-8, conform documentatiei de atribuire.

B.    Sursele de finantare
Fonduri comunitare – finantare nerambursabila din fonduri structurale - Fondul Social European prin Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeste în oameni!, Axa prioritara 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”.

Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la Formare Profesionala Continua”, Titlu proiect: „Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est”, POSDRU/108/2.3/G/79470, Beneficiar:Fundatia EuroEd.

C.    Procedura aplicabila: procedura de cercetare a pietei –conform Instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.

D.    Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut.

E.    Documentia de atribuire poate fi obtinuta  printr-o solicitare adresata direct achizitorului la sediul acestuia din Iasi, str. Florilor nr. 1C, cod 700513, prin fax la nr. +40 0232 252 902, sau la adresa de email:  contact@euroed.ro.

F.    Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 17.12.2012, ora 17. Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari 18.12.2012, ora 10.
Data si ora limita de depunere a ofertelor: 19.12.2012, ora 10.00, la sediul Fundatiei EuroEd. Deschiderea si evaluarea ofertelor: 19.12.2012,ora 10.30.

G.    Informatii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Stefan Colibaba, manager de proiect, Fundatia EuroEd, e-mail:  contact@euroed.ro,  www.euroed.ro .

Anunt achizitie publica
Achizitie Multifunctional ( imprimanta/copiator/scanner)
CPV 30121200-5
Data publicarii 11.12.2012

A.    Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU „Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est”, POSDRU/108/2.3/G/79470, organizează achizitia pentru Multifunctional (imprimanta/copiator/ scanner) CPV 30121200-5, conform documentatiei de atribuire.

B.    Sursele de finanţare
Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la Formare Profesionala Continua” , Titlu proiect: „Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est”, POSDRU/108/2.3/G/79470, Beneficiar:Fundatia EuroEd.

C.    Procedura aplicabila: procedura de cercetare a pietei –conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.

D.    Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.

E. Documenţia de atribuire poate fi obţinută printr-o solicitare adresata direct achizitorului la sediul acestuia din Iasi, str. Florilor nr. 1C, cod 700513, prin fax la nr. +40 0232 252 902, sau la adresa de email:  contact@euroed.ro.

F.    Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 14.12.2012, ora 17. Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari 17.12.2012, ora 10.

Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 18.12.2012, ora 10.00, la sediul Fundatiei EuroEd. Deschiderea si evaluarea ofertelor: 18.12.2012,ora 10.30.

G.    Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Stefan Colibaba, manager de proiect, Fundatia EuroEd, e-mail:  contact@euroed.ro,  www.euroed.ro .

Anunt achizitie publica
Achizitie Calculatoare CPV 30213300-8,
Laptopuri CPV 30213100-6, Licente Cod CPV - 48000000-8
Data publicarii 10.12.2012

A.    Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU „Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est”, POSDRU/108/2.3/G/79470, organizează achizitia pentru Calculatoare CPV 30213300-8, Laptopuri CPV 30213100-6, Licente Cod CPV - 48000000-8, conform documentatiei de atribuire.

B.    Sursele de finanţare
Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 2 „Corelarea invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii”
Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la Formare Profesionala Continua” , Titlu proiect: „Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est”, POSDRU/108/2.3/G/79470, Beneficiar:Fundatia EuroEd.

C.    Procedura aplicabila: procedura de cercetare a pietei –conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.

D.    Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.

E.    Documenţia de atribuire poate fi obţinută  printr-o solicitare adresata direct achizitorului la sediul acestuia din Iasi, str. Florilor nr. 1C, cod 700513, prin fax la nr. +40 0232 252 902, sau la adresa de email:  contact@euroed.ro.

F. Data limita de primire a solicitarilor de clarificari: 13.12.2012, ora 17. Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari 14.12.2012, ora 17.
Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 17.12.2012, ora 16., la sediul Fundatiei EuroEd.
Deschiderea si evaluarea ofertelor: 17.12.2012, ora 16.30.

G. Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Stefan Colibaba, manager de proiect, Fundatia EuroEd, e-mail:  contact@euroed.ro,  www.euroed.ro .

Anunţ achiziţie publică
Servicii tipografice si servicii conexe – Cod CPV -79800000-2
Data publicării anunţului: 07.12.2012

A.    Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU „Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est”, ID Proiect POSDRU/108/2.3/G/79470, organizează achiziţia publică pentru Servicii tipografice si servicii conexe – Cod CPV -79800000-2, pentru: 1 banner , 2 roll up-uri, 2 autocolante auto, 5000 fluturasi, 200 afise, 5000 pliante , 1000 brosuri, conform documentatiei de atribuire

B.    Procedura de cercetare a pietei –conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.

C.    Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.

D.    Documentatia de atribuire si informatii suplimentare pot fi obţinute la cerere prin email –  contact@euroed.ro, fax 0232 252 902,sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi.
Ofertele se vor depune direct la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.

E. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 11.12.2012, ora 17.00
Data limită pentru raspuns la clarificări: 12.12.2012, ora 17.00
Data şi ora limită de depunere a ofertelor:14.12.2012, ora 10.00;
Deschiderea ofertelor: 14.12.2012, ora 10.30

F. Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Stefan Colibaba, Manager proiect, e-mail:  contact@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt oferta castigatoare-Achizitie Servicii de formare profesionala CPV 80530000-8
Curs receptioner (tehnician in hotelarie)
Data publicarii 28.11.2012

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului de servicii de formare profesionala, Cod CPV: 80530000 - 8, anunta ca oferta depusa de SC THR CONSULTING GROUP SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuire si are pretul cel mai mic, declarand-o castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestaţie pana la data de 03 decembrie, ora 09.00.

Anunt, 22.11.2012
Achiziţie pentru servicii de formare profesionala - receptioner (tehnician in hotelarie)-CPV 80530000-8

A.    Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului „Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-EsT”, ID Proiect POSDRU/108/2.3/G/79470 organizează procedura de achiziţia pentru Servicii de formare profesionala - curs de calificare/recalificare in meseria de receptioner (tehnician in hotelarie) CPV 80530000-8.
B.    Specificatiile tehnice:
-    1 curs de calificare/recalificare;
-    curs acreditat de Ministerul Muncii, Familiei si Egalitatii de Sanse, Ministerul Educatiei si cercetarii si inovarii, respectiv CNFPA pentru ocupatia receptioner (tehnician in hotelarie);
-    organizarea cursului si a examenului final de absolvire pentru o grupa formata din 15 - 20 participanti;
-    punerea la dispozitia cursantilor a suporturilor de curs;
-    evaluare pe parcurs;
-    partea teoretica a cursului se va desfasura la sediul solicitantului, iar partea practica la firmele de turism din baza de date a Fundatiei EuroEd/ofertantului;
-    organizarea examenului de absolvire. Durata:
-    maxim 9 luni, 1080 ore (de 360 de ore de teorie si 720 de practica).

C.    Procedura de cercetare a pietei –conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
D.    Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
E.    Documenţia de atribuire poate fi obţinută la cerere prin email –  rodica.ionel@euroed.ro, fax 0232 252 902,sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi. Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.
F.    Data si ora limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.11.2012, ora 11.00;
Data limită pentru raspuns la clarificări: 27.11.2012, ora 17.00; Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 28.11.2012, ora 11.00;
Deschiderea ofertelor: 28.11.2012,ora 12.00.
G. Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact:Rodica Ionel, responsabil cursuri, e-mail:  rodica.ionel@euroed.ro,  www.euroed.ro .

”Domeniul major de interventie 2.3 „Acces si participare la formare profesionala continua”

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE