EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Achiziții în proiect

Sanse egale pe piata muncii pentru femeile din Regiunile N-E si Bucuresti-Ilfov prin calificare in turism

Inapoi la proiect
Investeste în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013
AXA PRIORITARĂ 6 „Promovarea incluziunii sociale”. Domeniul major de interventie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

 „Sanse egale pe piata muncii pentru femeile din Regiunile N-E si Bucuresti-Ilfov prin calificare in turism”

 

Anunţ achiziţie produse :
LOT 1: „Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC)” CPV 48624000-8;
LOT 2: „Sistem de gestiune a bazelor de date” CPV 48612000-1
LOT 3: „Computere portabile” CPV 30213100-6
LOT 4: „Computere de birou” CPV 30213300-8

Anunt oferta castigatoare
Data publicării anunţului: 03.12.2014


Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii produselor:  LOT 1- „Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC)” CPV 48624000-8; LOT 2- „Sistem de gestiune a bazelor de date” CPV 48612000-1; LOT 3- „Computere portabile” CPV 30213100-6; LOT 4- „Computere de birou” CPV 30213300-8, anunta ca oferta depusa de S.C. VEC IMPEX S.R.L., indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuiere, are pretul cel mai mic si a fost declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestaţie pana la data de 05.12.2014, ora 15:00.
 

ANUNŢ nr. 1878 din 20.11.2014
Achizitie produse :

LOT 1: „Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC)” CPV 48624000-8;
LOT 2: „Sistem de gestiune a bazelor de date” CPV 48612000-1
LOT 3: „Computere portabile” CPV 30213100-6
LOT 4: „Computere de birou” CPV 30213300-8

A. FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor incadrul  proiectului „Sanse egale pe piata muncii pentru femeile din Regiunile N-E si Bucuresti-Ilfov prin calificare in turism”, POSDRU/144/6.3/S/125550 organizeaza  procedura de achizitie de produse.
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia urmatoarelor produse:
LOT 1: „Pachete software pentru sisteme de operare pentru computere personale (PC)” CPV 48624000-8;
LOT 2: „Sistem de gestiune a bazelor de date” CPV 48612000-1
LOT 3: „Computere portabile” CPV 30213100-6
LOT 4: „Computere de birou” CPV 30213300-8
B. Sursele de finanţare
Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013
C. Procedura aplicabilă :procedura achizitiei directe –conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr.79/25.10.2013 si Ordinului 1120/2013, capitolul II
D. Durata de execuţie a contractului:  14.11.2015
E. Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
F. Documenţia de atribuire poate fi obţinută  printr-o solicitare adresată direct achizitorului la sediul acestuia din STRADA FLORILOR NR. 1 C, Iasi, 700513, Romania, prin  fax  la Nr . 0232 252 902, sau la adresa de email: rodica.ionel@euroed.ro
G. Ofertele pot fi depuse până la data de 03.12.2014, ora 11:00, la sediul Fundatiei Euroed
Data si ora limita pentru solicitarea clarificarilor 02.12.2014, ora 11:00
Data limita si ora pentru raspuns la clarificari: 02.12.2014, ora 14:00
Data limita si ora pentru deschiderea ofertelor 03.12.2014, ora 12:00
H. Informaţii suplimentare la telefon +0232 252 850, persoană de contact: RODICA IONEL manager proiect, e-mail - rodica.ionel@euroed.ro
 

Achizitie „Servicii de formare profesionala- CPV 80530000-8
Anunt oferta castigatoare
Data publicarii anuntului: 31.10.2014

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii „Servicii de formare profesionala- CPV 80530000-8 , anunta ca oferta depusa de Asociatia PRO JOB Iasi indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuiere, are pretul cel mai mic si a fost declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestatie pana la data de 03.11.2014, ora 14:00. 

ANUNT nr. 1597 din 24.10.2014
Achizitie  „Servicii de formare profesionala- CPV 80530000-8

A. FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor in cadrul  proiectului „Sanse egale pe piata muncii pentru femeile din Regiunile N-E si Bucuresti-Ilfov prin calificare in turism”, POSDRU/144/6.3/S/125550 organizeaza prezenta  procedura de achizitie.
Obiectul contractului îl reprezinta achizitia de  „Servicii de formare profesionala- CPV 80530000-8  
B. Sursele de finantare
Fonduri comunitare – finantare nerambursabila din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013
C. Procedura aplicabila :procedura achizitiei directe –conform Instructiunii AMPOSDRU nr.79/25.10.2013 si Ordinului 1120/2013, capitolul II
D. Durata de executie a contractului:  pana la data de 14.11.2015
E. Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut.
F. Documentia de atribuire poate fi obtinuta  printr-o solicitare adresata direct achizitorului la sediul acestuia din STRADA FLORILOR NR. 1 C, Iasi, 700513, Romania, prin  fax  la Nr . 0232 252 902, sau la adresa de email: rodica.ionel@euroed.ro
G. Ofertele pot fi depuse pâna la data de 31.10.2014, ora 11:00, la sediul Fundatiei Euroed
Data si ora limita pentru solicitarea clarificarilor 30.10.2014, ora 13:00.
Data limita si ora pentru raspuns la clarificari:. 30.10.2014, ora 17:00.
Data limita si ora pentru deschiderea ofertelor 31.10.2014, ora 12:00.
H. Informatii suplimentare la telefon +0232 252 850, persoana de contact: RODICA IONEL ,manager proiect, e-mail - rodica.ionel@euroed.ro

Achizitie  „Servicii de catering” - CPV 55520000-1
Anunt oferta castigatoare
Data publicarii anuntului: 23.10.2014

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii serviciilor „Servicii de catering” - CPV 55520000-1, anunta ca oferta depusa de SC ALI-BEST SERV SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuiere, are pretul cel mai mic si a fost declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestatie pana la data de 27.10.2014, ora 14:00.

ANUNT nr. 1503 din  15.10.2014
Achizitie  „Servicii de catering” - CPV 55520000-1

A. FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor in cadrul  proiectului „Sanse egale pe piata muncii pentru femeile din Regiunile N-E si Bucuresti-Ilfov prin calificare in turism”, POSDRU/144/6.3/S/125550 organizeaza prezenta  procedura de achizitie.
Obiectul contractului îl reprezinta achizitia de  „Servicii de catering” - CPV 55520000-1  
B. Sursele de finantare
Fonduri comunitare – finantare nerambursabila din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013
C. Procedura aplicabila :procedura achizitiei directe –conform Instructiunii AMPOSDRU nr.79/25.10.2013 si Ordinului 1120/2013, capitolul II
D. Durata de executie a contractului:  pana la data de 14.11.2015
E. Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut.
F. Documentia de atribuire poate fi obtinuta  printr-o solicitare adresata direct achizitorului la sediul acestuia din STRADA FLORILOR NR. 1 C, Iasi, 700513, Romania, prin  fax  la Nr . 0232 252 902, sau la adresa de email: rodica.ionel@euroed.ro
G. Ofertele pot fi depuse pâna la data de 23.10.2014, ora 11:00, la sediul Fundatiei Euroed
Data si ora limita pentru solicitarea clarificarilor 21.10.2014, ora 16:00.
Data limita si ora pentru raspuns la clarificari:. 22.10.2014,  ora 11:00.
Data limita si ora pentru deschiderea ofertelor 23.10.2014, ora 12:00.
H. Informatii suplimentare la telefon +0232 252 850, persoana de contact: RODICA IONEL ,manager proiect, e-mail - rodica.ionel@euroed.ro

Achizitie servicii „Vânzare de bilete de călătorie şi servicii de voiaj cu servicii complete”- CPV 63512000-1
Anunt oferta castigatoare
Data publicării anunţului: 26.09.2014

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii serviciilor „Vânzare de bilete de călătorie şi servicii de voiaj cu servicii complete”- CPV 63512000-1, anunta ca oferta depusa de S.C NORD TOUR SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuiere, are pretul cel mai mic si a fost declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestaţie pana la data de 29.09.2014, ora 14:00.

ANUNŢ nr. 1330 din 19.09.2014
Achizitie servicii „Vânzare de bilete de călătorie şi servicii de voiaj cu servicii complete”- CPV 63512000-1

A. FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor in cadrul  proiectului „Sanse egale pe piata muncii pentru femeile din Regiunile N-E si Bucuresti-Ilfov prin calificare in turism”, POSDRU/144/6.3/S/125550 organizeaza prezenta  procedura de achizitie.
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de „Vânzare de bilete de călătorie şi servicii de voiaj cu servicii complete”- CPV 63512000-1
B. Sursele de finanţare
Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013
C. Procedura aplicabilă :procedura achizitiei directe –conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr.79/25.10.2013 si Ordinului 1120/2013, capitolul II
D. Durata de execuţie a contractului:  pana la data de 14.11.2015
E. Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
F. Documenţia de atribuire poate fi obţinută  printr-o solicitare adresată direct achizitorului la sediul acestuia din STRADA FLORILOR NR. 1 C, Iasi, 700513, Romania, prin  fax  la Nr . 0232 252 9020232 252 902, sau la adresa de email: rodica.ionel@euroed.ro
G. Ofertele pot fi depuse până la data de 26.09.2014, ora 13:00, la sediul Fundatiei Euroed
Data si ora limita pentru solicitarea clarificarilor 24.09.2014, ora 16.
Data limita si ora pentru raspuns la clarificari:. 25.09.2014, ora 14.
Data limita si ora pentru deschiderea ofertelor 26.09.2014, ora 14:00.
H. Informaţii suplimentare la telefon +0232 252 8500232 252 850, persoană de contact: RODICA IONEL ,manager proiect, e-mail - rodica.ionel@euroed.ro

Anunţ achiziţie “Mobilier de birou” - CPV 39130000-2
Anunt oferta castigatoare
Data publicării anunţului: 22.08.2014

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii produselor “Mobilier de birou” - CPV 39130000-2, anunta ca oferta depusa de SC MAE SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuiere, are pretul cel mai mic si a fost declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestaţie pana la data de 25.08.2014, ora 11:00.

ANUNŢ nr. 1166 din 13.08.2014
Achizitie “Mobilier de birou” - CPV 39130000-2

A. FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor incadrul  proiectului „Sanse egale pe piata muncii pentru femeile din Regiunile N-E si Bucuresti-Ilfov prin calificare in turism”, POSDRU/144/6.3/S/125550 organizeaza  procedura de achizitie de produse.
Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de produse “Mobilier de birou” - CPV 39130000-2
B. Sursele de finanţare
Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013
C. Procedura aplicabilă :procedura achizitiei directe –conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr.79/25.10.2013 si Ordinului 1120/2013, capitolul II
D. Durata de execuţie a contractului:  14.11.2015
E. Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
F. Documenţia de atribuire poate fi obţinută  printr-o solicitare adresată direct achizitorului la sediul acestuia din STRADA FLORILOR NR. 1 C, Iasi, 700513, Romania, prin  fax  la Nr . 0232 252 9020232 252 902, sau la adresa de email: rodica.ionel@euroed.ro
G. Ofertele pot fi depuse până la data de 22.08.2014 ora 11:00, la sediul Fundatiei Euroed
Data si ora limita pentru solicitarea clarificarilor 20.08.2014 ora 16:00
Data limita si ora pentru raspuns la clarificari: 21.08.2014 ora 11:00
Data limita si ora pentru deschiderea ofertelor 22.08.2014 ora 12:00
H. Informaţii suplimentare la telefon +0232 252 8500232 252 850, persoană de contact: RODICA IONEL manager proiect, e-mail - rodica.ionel@euroed.ro

Anunt oferta castigatoare achiziţie „Lucrari de constructii  - CPV 45000000-7, respectiv reabilitare/modernizare spatii activitati proiect.”
Data publicării anunţului: 18.07.2014

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii „Lucrari de constructii  - CPV 45000000-7, respectiv reabilitare/modernizare spatii activitati proiect.”, anunta ca oferta depusa de SC COMART CONSTRUCT  SRL  indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuiere, are pretul cel mai mic si a fost declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestaţie pana la data de 21.07.2014, ora 11:00.

Anunt oferta castigatoare achiziţie Servicii tipografice si servicii conexe CPV 79800000-2
Data publicării anunţului: 15.07.2014

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii Servicii tipografice si servicii conexe CPV 79800000-2, anunta ca oferta depusa de SC ARTVERTISING SRL   indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuiere, are pretul cel mai mic si a fost declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestaţie pana la data de 17.07.2014, ora 12:00.

ANUNŢ nr.934 din 11.07.2014
Achizitie „Lucrari de constructii  - CPV 45000000-7, respectiv reabilitare/modernizare spatii activitati proiect.”

A.FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor incadrul  proiectului „Sanse egale pe piata muncii pentru femeile din Regiunile N-E si Bucuresti-Ilfov prin calificare in turism”, POSDRU/144/6.3/S/12550 organizeaza prezenta  procedura de achizitie. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de „Lucrari de constructii  - CPV 45000000-7, respectiv reabilitare/modernizare spatii activitati proiect.”
B. Sursele de finanţare
Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013
C. Procedura aplicabilă :procedura achizitiei directe –conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr.79/25.10.2013 si Ordinului 1120/2013, capitolul II
D. Durata de execuţie a contractului: pana cel tarziu 14.11.2015.
E. Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
F. Documenţia de atribuire poate fi obţinută  printr-o solicitare adresată direct achizitorului la sediul acestuia din STRADA FLORILOR NR. 1 C, Iasi, 700513, Romania, prin  fax  la Nr . 0232 252 9020232 252 902, sau la adresa de email: rodica.ionel@euroed.ro
G. Ofertele pot fi depuse până la data de 18.07.2014, ora 11.00 la sediul Fundatiei Euroed
Data si ora limita pentru solicitarea clarificarilor 16.07.2014, ora 16.00
Data limita si ora pentru raspuns la clarificari: 17.07.2014, ora 12.00
Data limita si ora pentru deschiderea ofertelor: 18.07.2014, ora 12.
H. Informaţii suplimentare la telefon +0232 252 8500232 252 850, persoană de contact: RODICA IONEL, manager proiect, e-mail - rodica.ionel@euroed.ro, sau la sediul Fundatiei Fundatiei EuroEd, din Str. Florilor nr 1 C, Iasi.

Anunt oferta castigatoare achiziţie Materiale consumabile:
Papetarie CPV 30192700-8 si Cartuse de toner CPV 30125100- 2
Data publicării anunţului: 10.07.2014

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii Materiale consumabile: Papetarie CPV 30192700-8 si Cartuse de toner CPV 30125100- 2, anunta ca oferta depusa de SC IRSIDO SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuiere, are pretul cel mai mic si a fost declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestaţie pana la data de 14.07.2014, ora 12:00.

ANUNŢ nr. 915 din 09.07.2014
Achizitie Servicii tipografice si servicii conexe CPV 79800000-2

A.FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor incadrul  proiectului „Sanse egale pe piata muncii pentru femeile din Regiunile N-E si Bucuresti-Ilfov prin calificare in turism”, POSDRU/144/6.3/S/12550 organizeaza prezenta  procedura de achizitie. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de Servicii tipografice si servicii conexe CPV 79800000-2
B. Sursele de finanţare.

Anunt oferta castigatoare - Anunţ achiziţie „Servicii campanii de publicitate” CPV 79341400-0
Data publicării anunţului: 03.07.2014

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii Servicii campanii de publicitate, CPV 79341400-0, anunta ca oferta depusa de SC CENTRU DE PROMOVARE SI PUBLICITATE SRL
indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuiere, are pretul cel mai mic si a fost declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestaţie pana la data de 07.07.2014, ora 10:00.

ANUNŢ nr. 811 din 27.06.2014 Achizitie „Servicii campanii de publicitate”, CPV 79341400-0

A.FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/achizitor incadrul proiectului „Sanse egale pe piata muncii pentru femeile din Regiunile N-E si Bucuresti-Ilfov prin calificare in turism”, POSDRU/144/6.3/S/12550
organizeaza prezenta procedura de achizitie. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de „Servicii de audit financiar” CPV 79212100-4

Specificatiile tehnice minime:
- Organizare 2 seminare de informare
- Organizare 2 conferinte de presa de lansare si de finalizare a proiectului
- 30 aparitii in presa scrisa
- Servicii promovare on line
- Dezvoltare/adaptare pagina web.

B. Sursele de finanţare
Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013

C. Procedura aplicabilă :procedura achizitiei directe – conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr.79/25.10.2013 si Ordinului 1120/2013, capitolul II

D. Durata de execuţie a contractului: pana cel tarziu 14.12.2015

E. Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.

F. Documenţia de atribuire poate fi obţinută printr-o solicitare adresată direct achizitorului la sediul acestuia din STRADA FLORILOR NR. 1 C, Iasi, 700513, Romania, prin fax la Nr.0232 252 902, sau la adresa de email: rodica.ionel@euroed.ro

G. Ofertele pot fi depuse până la data de 03.07.2014, ora 11.00 la sediul Fundatiei Euroed
Data si ora limita pentru solicitarea clarificarilor 01.07.2014, ora 16.00
Data limita si ora pentru raspuns la clarificari: 02.07.2014, ora 12.00
Data limita si ora pentru deschiderea ofertelor: 03.07.2014, ora 12.

H. Informaţii suplimentare la telefon + 0232 252 850, persoană de contact: RODICA IONEL, manager proiect, e-mail-rodica.ionel@euroed.ro, sau la sediul Fundatiei Fundatiei EuroEd, din Str. Florilor nr 1 C, Iasi.

Anunţ achiziţie „Servicii de audit financiar” CPV 79212100 - 4
Anunt oferta castigatoare
Data publicării anunţului: 27.06.2014

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii serviciilor de audit financiar, anunta ca oferta depusa de SC AUDIT EXPERT CONT SRL indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuiere, are pretul cel mai mic si a fost declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestaţie pana la data de 30.06.2014, ora 12.

Anunţ achiziţie servicii de contabilitate - CPV 79211000-6.
Anunt oferta castigatoare
Data publicării anunţului: 24.06.2014

Fundatia EuroEd, in urma evaluarii ofertelor depuse in vederea achizitionarii serviciilor de contabilitate, anunta ca oferta depusa de PF VIDRASCU LUCIA MARIA indeplineste caracteristicile prevazute in documentatia de atribuiere, are pretul cel mai mic si a fost declarata castigatoare. Decizia achizitorului poate fi atacata depunand o contestaţie pana la data de 26.06.2014, ora 15.00.

ANUNŢ nr. 768 din 20.06.2014
Achizitie „Servicii de audit financiar” CPV 79212100-4

A.FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor incadrul proiectului „Sanse egale pe piata muncii pentru femeile din Regiunile N -E si Bucuresti - Ilfov prin calificare in turism”, POSDRU/144/6.3/S/12550
organizeaza prezenta procedura de achizitie. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de „Servicii de audit financiar” CPV 79212100 -4

B. Sursele de finanţare Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007 -2013

C. Procedura aplicabilă :procedura achizitiei directe – conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr.79/25.10.2013 si Ordinului 1120/2013, capitolul II

D. Durata de execuţie a contractului: pana cel tarziu 14.12.2015.

E. Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
F. Documenţia de atribuire poate fi obţinută printr-o solicitare adresată direct achizitorului la sediul acestuia din STRADA FLORILOR NR.1 C, Iasi, 700513, Romania, prin fax la Nr. 0232 252 902, sau la adresa de email: rodica.ionel@euroed.ro

G. Ofertele pot fi depuse până la data de 27.06.2014, ora 17.00 la sediul Fundatiei Euroed Data si ora limita pentru solicitarea clarificarilor 25.06.2014, ora 12.00
Data limita si ora pentru raspuns la clarificari: 25.06.2014, ora 16.00
Data limita si ora pentru deschiderea ofertelor 27.06.2014, ora 17.

H. Informaţii suplimentare la telefon + 0232 252 850, persoană de contact: RODICA IONEL, manager proiect, e-mail-rodica.ionel@euroed.ro, sau la sediul Fundatiei Fundatiei EuroEd, din Str. Florilor nr 1 C, Iasi.

ANUNŢ nr. 753 din 18.06.2014 Achizitie „Servicii de contabilitate” CPV 79210000-6

A. FUNDATIA EUROED in calitate de beneficiar/ achizitor incadrul proiectului „Sanse egale pe piata muncii pentru femeile din Regiunile N-E si Bucuresti-Ilfov prin calificare in turism”,POSDRU/144/6.3/ S/12550 organizeaza prezenta procedura de achizitie. Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de„Servicii de contabilitate” CPV 79210000-6

B. Sursele de finanţare Fonduri comunitare– finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007 -2013

C. Procedura aplicabilă :procedura achizitiei directe – conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr.79/25.10.2013 si Ordinului 1120/2013, capitolul II

D. Durata de execuţie a contractului: pana cel tarziu 14.12.2015.

E. Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.

F. Documenţia de atribuire poate fi obţinută printr-o solicitare adresată direct achizitorului la sediul acestuia din STRADA FLORILOR NR. 1 C, Iasi, 700513, Romania, prin fax la Nr .0232 252 902, sau la adresa de e
mail: rodica.ionel@euroed.ro

G. Ofertele pot fi depuse până la data de 24.06.2014, ora 11.00 la sediul Fundatiei Euroed
Data si ora limita pentru solicitarea clarificarilor 23.06.2014, ora 12.00
Data limita si ora pentru raspuns la clarificari: 24.06.2014, ora 16.00
Data limita si ora pentru deschiderea ofertelor 24.06.2014, ora 12.00

H. Informaţii suplimentare la telefon +0232 252 850, persoană de contact: RODICA IONEL,
manager proiect, e-mail-rodica.ionel@euroed.ro,sau laediul Fundatiei Fundatiei EuroEd, din Str. Florilor nr 1 C, Iasi

 „Sanse egale pe piata muncii pentru femeile din Regiunile N-E si Bucuresti-Ilfov prin calificare in turism”

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE