Gradinita Iasi

Grădiniţa EuroEd Iași Este mediul ideal de dezvoltare pentru copii fericiţi, independenţi, creativi, inteligenţi cognitiv și emoțional. Educația copilului tău contează!

EuroEd Iasi

Grădiniţa EuroEd Iași Este locul unde COPILĂRIA, cu farmecul ei, este la ea acasă şi unde fiecare copil este călăuzit pe propriul drum, pentru a creşte frumos.

Gradinite Iasi

Grădinița EuroEd Iași Are o tradiţie de 19 ani în învăţământul preşcolar, parcurs marcat de realizări, satisfaţii, lecţii învăţate și proiecte educaţionale de excepție.

OFERTA EDUCAȚIONALĂ

Grădiniţa EuroEd Iași urmează curriculum-ul naţional aprobat de Ministerul Educaţiei şi Cercetării & Inspectoratul Şcolar Judeţean Iaşi,  adăugând la aceste activităţi specifice instituţiei noastre şi un număr de activităţi opţionale care contribuie la dezvoltarea copiilor.

În cadrul Grădiniţei EuroEd funcţionează următoarele grupe:

  • Grupa mică - maxim 15 copii
  • Grupa mijlocie - maxim 15 copii
  • Grupa mare - maxim 20 copii

Grupele de copii sunt formate după criteriul vârstei şi al nivelului de dezvoltare al fiecărui copil.

Oferta educațională Grădinița EuroEd

Activităţi
obligatorii
Activităţi complementare Activităţi în
parteneriat
- cunoaşterea mediului
- activitate matematică
- educarea limbajului
- educaţie pentru societate
- educaţie fizică
- educaţie plastică
- abilități practice
Specifice Grădiniţei EUROED
- Micul șahist
- Dans modern
- Limba germană
- Limba franceză
- Eco crafting
- Activităţi demonstrative la grupă cu participarea părinților
- Implicarea părinților în desfășurarea
unor activități educative
- Parteneriate cu comunitatea locală
- Parteneriate interşcolare în judeţ,
în ţară şi în străinătate
- Consiliere psihopedagogică și
logopedie


În cadrul activităţilor de mai sus, echipa Grădiniţei EuroEd, formată din cadre didactice cu solide cunoștințe lingvistice introduce noţiuni specifice de limba engleză. Această modalitate de lucru stimulează însuşirea şi folosirea limbii engleze în contexte variate şi practice.

Care sunt beneficiile învăţării unei limbi străine în grădiniţă (la vârste mici)?

Cercetările arată că pe parcursul primilor şase ani de viaţă, copiii trec printr-o perioadă în care învaţă mult mai uşor limbile străine. Având în vedere acest fapt, cu cât copilul este expus interacţiunii cu o altă limbă decât cea maternă mai devreme, cu atât va creşte abilitatea sa de a înţelege şi de se exprima şi în limba maternă.

Propunerea EuroEd este de a le oferi copiilor această posibilitate, având în vedere limba engleză în primul rând, cu care sunt familiarizaţi copiii începând cu vârsta de 3 ani, pregătindu-i astfel pentru succesul academic viitor.

Ce metodă se foloseşte pentru predarea limbii engleze la grădiniţă?

Toate cadrele didactice ale Grădiniţei EuroEd stăpânesc foarte bine limba engleză. Predarea limbii engleze se bazează pe o metodologie comunicativă, care răspunde cerințelor specifice ale copiilor.

Afectează învăţarea limbii engleze abilităţile de utilizare a limbii materne?

Învăţarea celei de-a doua limbi nu afectează învăţarea limbii române şi nici vice-versa. Posibilitatea de a se exprima corect şi fluent în ambele limbi depinde de anumiţi factori: vârsta la care are loc familiarizarea cu limba străină, inteligenţa, personalitatea şi abilităţile personale.

Cum sunt utilizate metodele de predare?

Se foloseşte o combinaţie ale celor mai bune metode de predare (inclusiv cea narativă) astfel încât copiii să beneficieze de acestea la maxim.

Cadrul educaţional este organizat cu ajutorul materialelor didactice atractive şi interesante, care corespund fiecărei faze de dezvoltare mentală şi care le solicită la maxim capacitatea de învăţare. În acest cadru, rolul fiecărui educator este de a observa şi de a motiva procesul de învăţare prin adecvarea continuă a mediului educaţional. Activităţile în care sunt implicaţi copiii îi expun pe aceştia unor experienţe prin care se va dezvolta un concept sau o abilitate, care va  construi baza unui proces continuu de învăţare. În acest mediu, copiii selectează şi lucrează cu materialul didactic din diferite arii curriculare; activităţile practice sunt relaţionate cu mediul domestic şi facilitează dezvoltarea senzorială, matematică şi lingvistică.

Atmosfera este de respect şi de colaborare. Gândirea critică se dezvoltă pe parcursul întregii perioade de şcolarizare.

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE