EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

Achiziții în proiect

Sanse egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru - POSDRU

Inapoi la proiectFONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 6 „Promovarea incluziunii sociale”
Domeniul major de interventie 6.3 „Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii”

Sanse egale si respect pentru femeile din
Regiunile Nord Est si Centru
ID proiect:POSDRU 62900

Anunt achizitie servicii tipografice si conexe
Oferta castigatoare
Data publicarii anuntului:21 decembrie 2012

In urma evaluarii de catre comisia de evaluare a ofertelor pentru achizitia de servicii tipografice si conexe, oferta castigatoare este oferta depusa de Centrul de Promovare si Publicitate SRL. Termenul pentru depunerea contestatiilor este 28 decembrie 2012, orele 16.00 la sediul Fundatiei EuroEd din Str. Florilor nr 1 C. tel 0232 252 850 sau la adresa de email  oana.mihoci@euroed.ro

Anunt achizitie manuale de limba engleza
Oferta castigatoare
Data publicarii anuntului: 19.12.2012

In urma evaluarii de catre comisia de evaluare a ofertelor pentru achizitia de manuale de limba engleza, oferta castigatoare este oferta depusa de Prems Librexim SRL. Termenul pentru depunerea contestatiilor este 21 decembrie 2012, orele 16.00 la sediul Fundatiei EuroEd din Str. Florilor nr 1 C. tel 0232 252 850 sau la adresa de email  oana.mihoci@euroed.ro

Achizitie servicii tipografice si conexe
CPV 79800000-2
Data publicarii anuntului : 14.12.2012

A. Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “Sanse Egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru”, ID Proiect POSDRU/69/6.2/S/ 62900, achizitioneaza Servicii tipografice si servicii conexe
Caracteristici :
-    1000 de pliante, A4, policromie, fata/verso
-    1000 fluturasi, A5, policromie, fata/verso
B.    Procedura de cercetare a pietei – conform  Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C.    Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
D.    Informatii suplimentare si documentatia de atribuire pot fi obţinute la cerere prin email  –  oana.mihoci@euroed.ro, fax 0232 252 902, sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi.
E.    Data limită pentru solicitarea clarificărilor:19.12.2012 ora 17.00
Data limită pentru raspuns la clarificări: 20.12.2012, ora 17.00
Data şi ora limită de depunere a ofertelor21.12.2012,ora 12.00 la sediul Fundatiei EuroEd din: Iasi, Strada Florilor nr. 1 C, 700 513 Iasi. F.Evaluarea ofertelor:21.12.2012, ora 12.30

Anunt achizitie manuale de limba engleza CPV 22470000-5
Data publicarii: 13.12.2012

A. Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “Sanse Egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru”, ID Proiect POSDRU/69/6.2/S/ 62900, achizitioneaza manuale de limba engleza
Caracteristici pentru manuale : 15 manuale limba engleza starter - 15 manuale limba engleza intermediate
B.Procedura de cercetare a pietei – conform  Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C.Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
D.Informatii suplimentare si documentatia de atribuire pot fi obţinute la cerere prin email  –  oana.mihoci@euroed.ro, fax 0232 252 902, sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi.
E. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 17.12.2012 ora 17.00 Data limită pentru raspuns la clarificări: 18.12.2012, ora 17.00
Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 19.12.2012,ora 10.00 la sediul Fundatiei EuroEd din: Iasi, Strada Florilor nr. 1 C, 700 513 Iasi.
F.Evaluarea ofertelor: 19.12.2012, ora 10.30

Anunt, 05.07.2012
Achizitie manuale de limba engleza - oferta castigatoare:

- manuale de limba engleza -  Centrul de Carte Straina SITKA SRL

Anunt achizitie manuale de limba engleza
Data publicarii anuntului: 27.06.2012

A.    Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “Sanse Egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru”, ID Proiect POSDRU/69/6.2/S/ 62900, achizitioneaza manuale de limba engleza.
Caracteristici  pentru manuale : 21 manuale CUTTING EDGE Pre Intermediate NEW- STUDENT BOOK 18 Manuale CUTTING Intermediate NEW- STUDENT BOOK,
B.    Procedura de cercetare a pietei – conform Instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010
C.    Criteriul aplicat : pretul cel mai scazut.
D.    Informatii suplimentare si documentatia de atribuire pot fi obtinute la cerere prin email:  oana.mihoci@euroed.ro, fax 0232 252 902, sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, 700 513 Iasi.
E.    Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 03.07.2012 ora 17.00
Data limită pentru raspuns la clarificări: 04.07.2012, ora 17.00
Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 05.07.2012, ora 10.00, la sediul Fundatiei EuroEd din Iasi, Str. Florilor nr. 1 C, 700513 sau la adresa de email:  oana.mihoci@euroed.ro
F. Deschiderea / Evaluarea ofertelor: 05.07.2012 ora 10.30

ANUNT ERATA PENTRU ACHIZITIA DE SERVICII DE FORMARE
PROFESIONALA CPV 80530000-8
POSDRU/97/6.3/S/62900

In anuntul publicat pe data de 13.012.2012 referitor la Achizitia pentru servicii de formare profesionala – CPV 80530000-8, a aparut eronat expresia: - „Organizarea cursului si a examenului final de absolvire pentru minim 15 – maxim 17 participanti”
Cerinta  corecta este: - „Organizarea cursului si a examenului final de absolvire pentru o grupa formata din 14 – 18 participante”
Documentatia este corecta si poate fi solicitata in vederea intocmirii ofertei de participare la procedura,la adresa de email:  oana.mihoci@euroed.ro, sau la sediul Fundatiei EuroEd, Str. Florilor nr 1 C, Iasi.

Achizitie pentru servicii de formare profesioanala – CPV 8053000-8

Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “Sanse egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru”, ID Proiect POSDRU/69/6.2/S/ 62900, organizează procedura de achiziţie pentru servicii de formare profesionala – CPV 80530000- 8 pentru organizarea cursului de calificare profesionala in meseria de Tehnicieni in turism (Receptioneri). Caracteristici pentru programul de formare profesionala :
- curs acreditat de Ministerul Muncii pentru meseria de tehnicia in turism (receptioner)
- organizarea cursului si a examenului final de absolvire pentru minim 15- maxim 17 participanti
- punerea la dispozitia cursantelor a suporturilor de curs
- evaluare pe parcurs
- partea teoretica a cursului se va desfasura la sediul solicitantului, iar partea practica la firmele de turism din baza de date a Fundatiei EuroEd
Data limită pentru solicitarea clarificărilor:15.12.2011, ora 17.00 Data limită pentru raspuns la clarificări: 16.11.2011, ora 17.00 Data şi ora limită de transmitere a ofertelor: 19.12 .2011, ora 10.00
Criteriul de selectare a ofertelor: pretul cel mai scazut.
Evaluarea ofertelor: 19.12.2011. ora 12.00
Informaţii suplimentare la telefon + 40 0232 252 850, fax +40 0232 252 902, persoana de
contact: Oana Mihoci, e-mail:  oana.mihoci@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt achizitie manuale de limba engleza CPV 22470000-5
Data publicarii: 2.11.2011

A. Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “Sanse Egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru”, ID Proiect POSDRU/69/6.2/S/ 62900, achizitioneaza manuale de limba engleza- nivel incepator.
Caracteristici  pentru manuale :
Cutting Edge-Starter,  Student’s book- 17 buc
Cutting Edge- Elementary Student’s book- 19 buc
B.    Procedura de cercetare a pietei – conform  Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C.    Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
D.    Informatii suplimentare si documentatia de atribuire pot fi obţinute la cerere prin email –  oana.mihoci@euroed.ro, fax 0232 252 902, sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi.
E.    Data limită pentru solicitarea clarificărilor:8.11.2011, ora 17.00
Data limită pentru raspuns la clarificări: 09.11.2011, ora 17.00
Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 11.11.2011,ora 15.00,prin email –  oana.mihoci@euroed.ro, fax 0232 252 902, sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, 700 513 Iasi.
F.Evaluarea ofertelor: 11.11.2011, ora 16.00

Anunt achizitie manuale de limba italiana CPV 22470000-5
Data publicarii: 1.11.2011

A. Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “Sanse Egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru”, ID Proiect POSDRU/69/6.2/S/ 62900, achizitioneaza manuale de limba italiana- nivel incepator.
Caracteristici  pentru manuale :
Nuovo Progetto italiano 1 - Corso multimediale di lingua e civilta italiana. Livello elementare (A1-A2) – 35 bucati
Termen de livrare: 3 zile de la comanda ferma.
B. Procedura de cercetare a pietei – conform  Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C. Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
D. Informatii suplimentare si documentatia de atribuire pot fi obţinute la cerere prin email –  oana.mihoci@euroed.ro, fax 0232 252 902, sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi.
E. Data limită pentru solicitarea clarificărilor:7.11.2011, ora 17.00
Data limită pentru raspuns la clarificări: 08.11.2011, ora 17.00
Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 10.11.2011,ora 15.00,prin email –  oana.mihoci@euroed.ro, fax 0232 252 902, sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, 700 513 Iasi.
F. Evaluarea ofertelor: 10.11.2011, ora 16.00

Servicii de organizare voiajuri cu servicii complete
Cod CPV 63511000-4  - Oferta castigatoare
Data publicării anunţului: 28.09.2011

In urma evaluarii de catre comisia de evaluare a ofertelor pentru achizitia de Servicii de organizare de voiajuri cu servicii complete, oferta castigatoare este oferta depusa de SC NORD TOUR SRL. Termenul pentru depunerea contestatiilor este 30 septembrie 2011, orele 16.00 la sediul Fundatiei EuroEd din Str. Florilor nr 1 C. tel 0232 252 850 sau la adresa de email  oana.mihoci@euroed.ro

Servicii de organizare voiajuri cu servicii complete
Cod CPV 63511000-4
Data publicării anunţului: 22.09.2011

A.Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “Sanse Egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru”, ID Proiect POSDRU/69/6.2/S/ 62900, organizează procedura de achiziţia pentru Servicii de organizare voiajuri cu servicii complete, Cod CPV 63511000-4
Specificatiile tehnice: - 4 deplasari Iasi - Targu Mures si retur, incluzand transport si cazare, conform cerintelor din documentatia de atribuire, - 1 deplasare Iasi, Romania – Florenta, Italia si retur, incluzand tranport si cazare, conform cerintellor din documnetatia de atribuire.
B. Procedura de cercetare a pietei –conform  Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C. Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
D. Informatii suplimentare si documentatia de atribuire pot fi obţinute la cerere prin email –  oana.mihoci@euroed.ro, fax 0232 252 902,sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi. Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.
E. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 26.09.2011, ora 17.00
Data limită pentru raspuns la clarificări: 27.09.2011;
Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 28.09.2011 ora 10.00. Evaluarea ofertelor: 28.09.2011, ora 12.00
F. Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Oana Mihoci, e-mail:  oana.mihoci@euroed.ro,  www.euroed.ro,  www.femeidesucces.eu

Anunt achizitie servicii de traduceri
Cod CPV 79530000-8

Oferta castigatoare PFA Antonita Carmen Madalina

Anunt achizitie servicii de traduceri
Cod CPV 79530000-8
Data publicarii : 02.05. 2011

A. Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “Sanse Egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru”, ID Proiect POSDRU/69/6.2/S/62900, organizează procedura de achiziţia pentru Servicii de traducere
B. Specificatiile tehnice
1. Traducere italiană – română
Contract de munca- 2 pagini
Fisa postului -2 pagini
Decizie numire proiect 1 pagina
Rapoarte de activitate -lunare- 3 pagini
2.Traducere romana – italiană Acord de parteneriat -6 pagini
3. Traducere si interpretariat in cadrul intalnirilor de proiect transnationale Traducere si interpretariat in cadrul a 2 intalniri transnationale -25 ore
C. Procedura de cercetare a pietei –conform  Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
D. Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
E. Informatii suplimentare pot fi obţinute la cerere prin email –  oana.mihoci@euroed.ro, fax 0232 252 902,sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi. Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.
F. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 06.05.2011;
Data limită pentru raspuns la clarificări: 07.05.2011; Data şi ora limită de depunere a ofertelor:
10.05.2011, ora 12.00;
Deschiderea ofertelor: 10.05.2011, ora 14.00
G. Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Oana Mihoci, e-mail: oana.mihoci @euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunţ achiziţie servicii de organizare voiajuri cu servicii complete
Cod CPV 79212100-4

Oferta castigatoare - SC GIRAMODO SRL

Anunţ achiziţie servicii de organizare voiajuri cu servicii complete
Cod CPV 79212100-4
Data publicării anunţului: 27.04.2011

A. Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “Sanse Egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru”, ID Proiect POSDRU/69/6.2/S/ 62900, organizează procedura de achiziţia pentru Servicii de organizare voiajuri cu servicii complete, Cod CPV 63511000-4.
Specificatiile tehnice: 6 deplasari Iasi - Targu Mures si retur, incluzand : transport si cazare astfel:
1.    Iasi Targu Mures si retur; 3 persoane ; cazare: 1 camera single si 1 double in perioada 11-12 mai 2011
2.    Iasi Targu Mures si retur ;3 persoane; cazare: 1 camera single si 1 double in perioada 23 – 24 iunie 2011
3.    Iasi Targu Mures si retur ;3 persoane; cazare 1 camera single si 1 double in perioada 27- 28 octombrie 2011
4.    Iasi Targu Mures si retur ; 3 persoane;cazare 1 camera single si 1 double in perioada 23 – 24 februarie 2012
5.    Iasi Targu Mures si retur;3 persoane; cazare 1 camera single si 1 double in perioada 18 – 10 iunie 2012
6.    Iasi Targu Mures si retur ; 3 persoane; cazare 1 camera single si  in 1 double in perioada 13 –14    august 2012.
Conditii cazare : regim single/double, aer conditionat, grup sanitar propriu, mic dejun inclus, situat in zona centrala a orasului Targu Mures
Conditii transport: transport rutier; mijloc de transport dotat cu aer conditionat, loc pentru bagaje
B. Procedura de cercetare a pietei –conform  Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C. Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
D. Informatii suplimentare si documentatia de atribuire pot fi obţinute la cerere prin email –  oana.mihoci@euroed.ro, fax 0232 252 902, sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi.
Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.
E. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 28.04.2011;
Data limită pentru raspuns la clarificări: 29.04.2011; Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 03.05.2011, ora 10.00;
Evaluarea ofertelor: 03.05.2011, ora 12.00
F. Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Oana Mihoci, e-mail:  oana.mihoci@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt achizitie mobilier, 28.03.2011

Oferta castigatoare SC MAE SRL

Anunt achizitie mobilier, 21.03.2011

Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “Sanse Egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru”, ID Proiect POSDRU/69/6.2/S/ 62900, organizează procedura de achiziţie pentru mobilier , cod CPV 39130000-2 , dupa cum urmeaza: - 1 SET MOBILIER BIROU compus din: 1 birou, 1 scaun, 2 corpuri depozitare,
Birou : L/l/h  120/70/750 cm; culoare: stejar
Scaun: Scaun ergonomic cu spatarul si sezutul din material textil negru, baza si bratele din plastic negru, mecanism oscilant, cilindru pentru reglarea scaunului pe inaltime
Corp depozitare1 : l/adancime/h  80/30/220
Usi lemn inferioare, usi superioare sticla mata, pe rama de aluminiu; culoare: stejar; material: pal melaminat.
  Corp depozitare 2: : l/adancime/h  80/30/220
Usi lemn inferioare, usi superioare sticla mata , pe rama de aluminiu; culoare: stejar; material: pal melaminat
-  12 SCAUNE ERGONOMICE - Cadru negru Tapiserie: textil Culoare _negru Brate, masuta scris
-  12 BIROURI CALCULATOR
L/l/h : 84/45/750
Polita tastatura, suport unitate centrala, fanta pentru trecere cabluri
Culoare: stejar; material: pal melaminat
Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pentru produsele de mai sus, prin email –  oana.mihoci@euroed.ro, fax 0232 252 902, sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, 700 513 Iasi.
Data şi ora limită de transmitere  a ofertelor: 28.03.2011, ora 12.00
Criteriul de selectare a ofertelor: pretul cel mai scazut.
Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Oana Mihoci, e-mail:  oana.mihoci@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt, 14.03.2011 - Achizitie manuale de limba engleza si italiana - oferte castigatoare:

-    manuale de limba engleza PREMS LIBREXIM
-    manuale de limba italiana Centrul de Carte Straina SITKA SRL

Anunt, 11.03.2011
Achiziţie pentru servicii de formare profesionala - CPV 80530000-8 - Cursuri receptioneri

Oferta castigatoare THR GROUP

Anunt, 8.03.2011
Achizitie manuale de limba engleza si italiana

Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “Sanse Egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru”, ID Proiect POSDRU/69/6.2/S/ 62900, achizitioneaza manuale de limba engleza si italiana,
Caracteristici  pentru manuale :
Limba engleza-Upper Intermediate Student’s book- 22 buc
Limba engleza- First Certificate in English – Student’s book 20 buc,
Limba Italiana - Nuovo Progetto italiano 1 - 40 buc
Va rugam sa ne transmiteti o oferta de pret pentru manulalele de mai sus, prin email –  oana.mihoci@euroed.ro, fax 0232 252 902, sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, 700 513 Iasi.
Data şi ora limită de transmitere a ofertelor: 14.03.2011, ora 13.00 Criteriul de selectare a ofertelor: pretul cel mai scazut.
Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Oana Mihoci, e-mail:  oana.mihoci@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt, 28.02.2011
Achiziţie pentru servicii de formare profesionala - CPV 80530000-8

Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “Sanse Egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru”, ID Proiect POSDRU/69/6.2/S/ 62900, organizează procedura de achiziţie pentru servicii de formare profesionala - CPV 80530000-8 pentru organizarea cursului de calificare profesionala in meseria de Tehnicieni in turism ( Receptioneri). Caracteristici pentru programul de formare profesionala :
-    curs acreditat de Ministerul Muncii pentru meseria de tehnicia in turism (receptioner)
-    organizarea cursului si a examenului final de absolvire pentru 15 participanti
-    punerea la dispozitia cursantelor a suporturilor de curs
-    evaluare pe parcurs
-    partea teoretica a cursului se va desfasura la sediul solicitantului, iar partea practica la firmele de turism din baza de date a Fundatiei EuroEd
Data şi ora limită de transmitere a ofertelor: 11.03.2011, ora 14.00 Criteriul de selectare a ofertelor: pretul cel mai scazut.
Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Oana Mihoci, e-mail:  oana.mihoci@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt, 15.02.2011
Achizitie servicii de contabilitate, prestate de catre un expert contabil, CPV CPV79211000-6

- oferta castigatoare : SC CABINET EXPERT CONTABIL BP SRL

Anunt, 09.02.2011
Achizitie lucrari de constructii pentru o sală de curs, constând în închiderea unei terase existente (etaj I)

- oferta castigatoare : SC COMART CONSTRUCT SRL Iasi

Anunţ achiziţie servicii de contabilitate
CPV79211000-6
Data publicării anunţului: 8.02.2011

A. Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “Sanse Egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru”, ID Proiect POSDRU/69/6.2/S/ 62900, organizează procedura de achiziţia pentru servicii de contabilitate, prestate de catre un expert contabil.
Specificatiile tehnice:
-    Carnet de membru al CECCAR, vizat cu menţiunea „ACTIV” pentru anul 2011 – copie simplă, pe care se va menţiona conform cu originalul, semnată şi ştampilată ; in cazul persoanelor juridice autorizatie CECCAR- copie simpla, conform cu originalul, semnata si stampilata
-    Declaraţie pe propria răspundere a expertului contabil din care să rezulte că nu a fost sancţionat
în ultimii 3 ani de catre Departamentul de etica sau Comisiile de disciplina ale CECCAR.
B. Procedura de cercetare a pietei –conform  Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C. Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
D. Documenţia de atribuire poate fi obţinută la cerere prin email –  oana.mihoci@euroed.ro, fax 0232 252 902,sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi. Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.
E. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 10.02.2011;
Data limită pentru raspuns la clarificări: 11.02.2011; Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 14.02.2011, ora 10.00;
Deschiderea ofertelor: 14.02.2011, ora 12.00
F. Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Oana Mihoci, e-mail:  oana.mihoci@euroed.ro,  www.euroed.ro

ANUNŢ PUBLICITAR nr.  98 / 28.01.2011

A.Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de lucrări de construcţii, pentru o sală de curs, constând în închiderea unei terase existente (etaj I) , conform documentaţiei de atribuire. Durata de execuţie: 90 de zile calendaristice de la data demarării lucrărilor.
B. Sursele de finanţare
Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013
C. Procedura aplicabilă :procedura competitivă –conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din31.08.2010.
D. Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
E. Documenţia de atribuire poate fi obţinută printr-o solicitare adresată direct achizitorului la sediul acestuia din Iaşi, str. Florilor nr. 1C, prin fax la nr. +40 0232 252 902, sau la adresa de email:  oana.mihoci@euroed.ro
F. Ofertele pot fi depuse până la data de 09.02.2011 , ora 10:00, la sediul Fundaţiei EuroEd.
G. Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoană de contact: Oana Mihoci, e-mail:  oana.mihoci@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt, 23.12.2010
Achizitie tonere,papetarie si consumabile birou - oferte castigatoare:

Lotul 1, tonere si accesorii fotocopiatoare ( cod CPV 30125000-1) a fost cea depusă de SC IRSIDO SRL,
Lotul 2, Papetarie si consumabile birou (cod CPV 30190000-7) a fost cea depusă de SC IRSIDO SRL

Anunt, 16.12.2010, Fundatia EuroEd - Servicii de auditare financiara - Cod CPV 79212100-4

- oferta castigatoare SC AUDIT
EXPERT CONT SRL Iasi

Anunt, 15. 12.2010,
Fundatia EuroEd Echipamente IT (computere birou, laptopuri si licente software) - Oferte castigatoare

Lotul 1 -Computer portabil - 2 buc,Cod CPV 30213100-6 - oferta castigatoare: SC DOMO MEDIA SRL
Lotul 2 -Computer de birou- 14 buc, Cod CPV 30213300-8: oferta castigatoare SC TEC TELECOM SRL
Lotul 3 - Pachete software si sisteme informatice -14 licente, Cod CPV - 48000000-8 : oferta castigatoare SC VEC IMPEX SRL

Anunt, 15.12.2010, Fundatia EuroEd
Achizitie tonere, papetarie si consumabile birou

A.    Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “Sanse Egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru”, ID Proiect POSDRU/69/6.2/S/ 62900, organizează procedura de achiziţia pentru tonere si accesorii fotocopiatoare ( Cod CPV 30125000-1) si papetarie, articole si consumabile birou. Lista detaliata a acestora poate fi consultata  aici.
B.    Procedura de cercetare a pietei –conform  Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C.    Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
D.    Mai multe informatii pot fi obţinute la cerere prin email –  oana.mihoci@euroed.ro, fax 0232 252 902, sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi,  www.euroed.ro
Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.
E.    Data şi ora limită de trimitere a ofertelor: 22.12.2010, ora 11.00;
Selectarea ofertelor: 22.12.2010, ora 12.00
Procedura de achizitie echipamente IT (computere birou, laptopuri si licente software) Cod CPV 30213100-6 Computer portabil
Cod CPV 30213300-8 Computer de birou
Cod CPV - 48000000-8 – Pachete software si sisteme informatice
Raspuns la solicitarea de clarificare nr. 1368/10.12.2010
1. Referitor la Documentatia pentru ofertanti pentru achizitia de echipamente IT (computere birou, laptopuri si licente software), art. 4.4, litera A - Documente de calificare, punctul 7, prin "dovada experientei similare in domeniu de minim 3 ani" se va intelege dovada experientei similare in ultimii trei ani, respectiv 2008, 2009, 2010. Declaratia privind lista principalelor livrari de produse in ultimii trei ani trebuie sa cuprinda principalele livrari de produse similare efectuate in oricare din anii precizati mai sus.
2. Referitor la rezolutia monitorului pentru calculatoare, acestea vor avea ca si caracteristici tehnice minime rezolutia de 1440X900.

Anunt, 10.12.2010, Fundatia EuroEd
Achizitie servicii de auditare financiara
Cod CPV 79212100-4

Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “Sanse Egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru”, ID Proiect POSDRU/69/6.2/S/ 62900, organizează procedura de achiziţia pentru servicii de auditare financiara.
Specificatiile tehnice:
-    Certificat de atestare a calităţii de auditor financiar emis de Camera Auditorilor Financiari din România – copie legalizată
-    Carnet de membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, vizat cu menţiunea „ACTIV” pentru anul 2010 – copie simplă, pe care se va menţiona conform cu originalul, va fi semnată şi ştampilată ;
-    Declaraţie pe propria răspundere a Auditorul din care să rezulte că nu a fost sancţionat în ultimii 3 ani de catre Departamentul de Monitorizare şi Competenţă al Camerei Auditorilor Financiari din Romania (CAFR).
B.    Procedura de cercetare a pietei –conform  Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C.    Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
D.    Documenţia de atribuire poate fi obţinută la cerere prin email –  oana.mihoci@euroed.ro, fax 0232 252 902,sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi. Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.
E.    Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 14.12.2010;
Data limită pentru raspuns la clarificări: 15.12.2010; Data şi ora limită de depunere a ofertelor:
16.12.2010, ora 10.00; Deschiderea ofertelor: 16.12.2010, ora 12.00
F. Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Oana Mihoci, e-mail:  oana.mihoci@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt, 09. 12.2010, Fundatia EuroEd
Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii Cod CPV 30195200-4 - procedura de cercetare a pietei

- oferta castigatoare - SC VEC IMPEX SRL IASI

Anunt, 08. 12.2010, Fundatia EuroEd
Servicii de leasing financiar (cod CPV 66114000-2) in vederea achizitionarii a doua autoturisme

- oferta castigatoare - SC PORSCHE LEASING IFN

Anunt, 07. 12.2010, Fundatia EuroEd
Videoproiector- Cod CPV 38652120-7

- oferta castigaroare Sc VEC IMPEX SRL Iasi

Anunt, 03. 12.2010, Fundatia EuroEd AUNT PUBLICITAR nr. 1313 / 3.12.2010
Achizitie calculatoare, laptopuri, licente

A.Obiectul contractului îl reprezinta achizitia in trei loturi, a:
Lot 1  - 2 laptopuri ;
Lot 2 - 12 calculatoare ;
Lot 3 - 14 licente software ;
Cerinte minime:
-    laptop: Procesor minim Core i3 sau echivalent; Display 13,3’ LED ;Memorie minim 4 GB DDR3 ;Hard disk minim 500 GB 7200 rpm ; Unitate optica DVDRW .
-    calculatoare: Procesor minim Core i5 sau echivalent ; Placa de baza cu video si sunet onboard, retea Glan ; Memorie minim 4 GB DDR3 ; Hard Disk minim 500GB 7200 rpm ;Unitatate optica DVDRW 22x SATA ; Monitor 19" TFT- LED –BL.
-    Licente: licente software de aplicatii de birou si gestiune, cf. documentatiei de atribuire.
B. Sursele de finantare
Fonduri comunitare – finantare nerambursabila din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013
C.    Procedura aplicabila :procedura competitiva –conform Instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
D.    Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut.
E.    Documentia de atribuire poate fi obtinuta printr-o solicitare adresata direct achizitorului la sediul acestuia din Iasi, str. Florilor nr. 1C, prin fax la nr. +40 0232 252 902, sau la adresa de email:  oana.mihoci@euroed.ro.
F.    Ofertele pot fi depuse pâna la data de 15.12.2010, ora 10:00, la sediul Fundatiei EuroEd.
G.    Informatii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Oana Mihoci, e-mail:  oana.mihoci@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt, 03. 12.2010, Fundatia EuroEd
Achizitie Table electronice cu posibilitate de copiere sau accesorii
Cod CPV 30195200-4

Fundatia EuroEd, in calitate de beneficiar al proiectului “Sanse Egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru”, ID Proiect POSDRU/69/6.2/S/ 62900, organizeaza procedura de achizitia pentru tabla electronica cu posibilitate de copiere sau accesorii.
Specificatiile tehnice
Tip :Tabla interactiva cu proiectie din fata Diagonala (cm): 162 cm
Facilitati: Tabla interactiva se conecteaza (prin port USB) la computer, acesta fiind la randul lui cuplat la un videoproiector a carui proiectie se pozitioneaza pe tabla. Prin intermediul suprafetei senzitive de pe tabla orice aplicatie aflata pe calculator poate fi activata si controlata in totalitate prin simpla atingere a tablei, se pot realiza adnotari, observatii sau completari, chiar pe documentul accesat. Rezultatul poate fi salvat, tiparit sau trimis prin e-mail. Functia de mouse se poate realiza prin simpla atingere cu degetul a elementelor de pe tabla.
Software Disponibil in limba romana.Prezentarile pot fi inregistrate. Converteste scrisul de mana in scris electronic.
Montare pe perete
Accesorii incluse set 4 markere si burete care nu necesita baterii sau alte consumabile, cablu USB 5 m, kit montare pe perete
B.    Procedura de cercetare a pietei –conform  Instructiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C.    Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut.
D.    Documentia de atribuire poate fi obtinuta la cerere prin email –  oana.mihoci@euroed.ro, fax 0232 252 902,sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi. Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.
E.    Data limita pentru solicitarea clarificarilor: 06.12.2010;
Data limita pentru raspuns la clarificari: 07.12.2010; Data si ora limita de depunere a ofertelor: 09.12.2010, ora 10.00;
Deschiderea ofertelor: 09.12.2010, ora 12.00
F. Informatii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Oana Mihoci, e-mail: oana.mihoci @euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt, 02.12.2010 , Fundatia EuroEd
Servicii tipografice şi servicii conexe ( Cod CPV -79800000-2),

oferta castigatoare: SC CASA DE EDITURA VENUS SRL

Anunt, 30. 11.2010, Fundatia EuroEd
Achiziţie videoproiector- Cod CPV 38652120-7

A.    Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “Sanse Egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru”, ID Proiect POSDRU/69/6.2/S/ 62900, organizează procedura de achiziţia pentru videoproiector.
Specificatiile tehnice :
Microportabil Geanta transport
Rezolutie XGA 1024 x 768 Minim 2200 ANSI Lumeni Durata de viata lampa: 2500(ore) Contrast: 500:1
Corectie digitalã keystone pe verticalã ±15° Telecomanda inclusa
B.    Procedura de cercetare a pietei –conform  Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C.    Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
D.    Documenţia de atribuire poate fi obţinută la cerere prin email –  oana.mihoci@euroed.ro, fax 0232 252 902,sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi.
Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.
E.    Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 02.12.2010; Data limită pentru raspuns la clarificări: 03.12.2010;
Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 07.12.2010, ora 10.00;
Deschiderea ofertelor: 07.12.2010, ora 12.00
F.    Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Oana Mihoci, e-mail:  oana.mihoci@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt anulare procedura de achizitie : 2 unitati de calcul portabile, 12 unitati de calcul fixe, 14 licente- Postat in data de 27.11.2010
Nr. de inregistrare 1301/ 30.11.2010

Fundatia EuroEd anunta anularea procedurii de achizitie pentru: 2 laptopuri, 12 calculatoare, 14 licente, in cadrul proiectului POSDRU "Sanse egale si repect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru"
Mentionam faptul ca anularea procedurii s-a facut in urma comunicarii in anuntul publicitar a codurilor CPV necorespunzatoare obiectului achizitiei.
Procedura de achizitie va fi reluata in conformitate cu legislatia in vigoare.

ANUNŢ PUBLICITAR , 27.11.2010

A.1 Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de servicii de leasing financiar (cod CPV 66114000-2) in vederea achizitionarii a doua autoturisme (cod CPV 34110000-1), cf. documentatiei de atribuire.Cerinte minime servicii leasing :avans 0, perioada de finanţare 18 luni; valoare reziduala maxim 100 Euro. Cerinte minime autoturism: putere minim 115 CP, cutie de viteze manuala, combustibil motorina, 5 locuri, Euro 5.
A.2 Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de: 2 unitati de calcul portabile, 12 unitati de calcul fixe (Cod CPV 30231100-8), 14 licente (cod CPV 30248200-1), cf. documentatiei de atribuire.Cerinte minime:
-    unitati de calcul portabile: Procesor minim Core i3 ;Display 13,3’ LED ;Memorie minim 3 GB
DDR3 ;Hard disk minim 320 GB 5400 rpm ; Unitate optica DVDRW.
-    unitati de calcul fixe: Procesor minim Core i3 ;
Placa de baza cu video si sunet onboard, retea Glan ;
Memorie minim 2 GB DDR3 ; Hard Disk minim 320GB 7200 rpm ;Unitatate optica DVDRW 22x SATA; Monitor 19" TFT .
-licente: licente software cf. documentatiei de atribuire. B. Sursele de finanţare
Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013
C.    Procedura aplicabila :procedura competitiva –conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
D.    Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
E.    Documenţia de atribuire poate fi obţinută printr-o solicitare adresata direct achizitorului la sediul acestuia din Iasi, str. Florilor nr. 1C, prin fax la nr. +40 0232 252 902, sau la adresa de email:  rodica.ionel@euroed.ro.
F.    Ofertele pot fi depuse până la data de 08.12.2010 , ora 10:00, la sediul Fundatiei EuroEd.
G.    Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Rodica Ionel, e-mail:  rodica.ionel@euroed.ro,  www.euroed.ro

Anunt, 23.11.2010 , Fundatia EuroEd

-    Servicii de proiectare site, Cod CPV: 72413000-8 oferta castigatoare: SC ARTVERTISING SRL
-    Servicii campanii de publicitate , Cod CPV: 79341400-0, oferta castigatoare: SC ARTVERTISING SRL

Anunt: 22. 11.2010, Fundatia EuroEd
Achizitie de servicii de leasing financiar (cod CPV 66114000-2)

In conformitate cu prevederile art. 209 alin. 1 lit. c) din cadrul OUG 34/2006 privind achizitiile publice, fundatia EuroEd anunta anularea procedurii de achizitie a serviciilor de leasing financiar in vederea achizitionarii a doua autoturisme, prin neprezentarea, pana la data de 22.11.2010, ora 10.00, a niciunui ofertant.
Procedura de achizitie va fi reluata in conformitate cu legislatia in vigoare.

ANUNŢ PUBLICITAR, 19.11.2010

A.Obiectul contractului îl reprezintă achiziţia de Servicii tipografice şi servicii conexe ( Cod CPV -79800000-2), cf. documentatiei de atribuire, pentru: 1 banner (poliplan, 4X1,5 m ), 2 roll up-uri (poliplan, 85X200, policromie), 2 autocolante auto (policromie), 10000 fluturasi (A5, policromie, fata/verso), 200 afise (A2,policromie, fata/verso), 6000 pliante(A4, policromie, fata/verso).
B. Sursele de finanţare
Fonduri comunitare – finanţare nerambursabilă din fonduri structurale - Fondul Social European prin POS DRU 2007-2013
C. Procedura aplicabila: procedura competitiva –conform Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
D. Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
E. Documenţia de atribuire poate fi obţinută printr-o solicitare adresata direct achizitorului la sediul acestuia din Iasi, str. Florilor nr. 1C, prin fax la nr. +40 0232 252 902, sau la adresa de email:  rodica.ionel@euroed.ro.
F. Ofertele pot fi depuse până la data de 2.12.2010 , ora 10:00, la sediul Fundatiei EuroEd, din Iasi, Str. Florilor nr. 1 C, cod 700513
G. Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Rodic

ANUNŢ PUBLICITAR, 15.11.2010
Servicii de proiectare site, Cod CPV: 72413000-8

A.    Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “Sanse Egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru”, ID Proiect POSDRU/69/6.2/S/ 62900, organizează achiziţia publică pentru Servicii de proiectare site, Cod CPV: 72413000-8 . Specificatiile tehnice
- Operatorul economic care va presta serviciile de proiectare de site-uri web trebuie sa aiba o experienta pe piata de cel putin 2 ani
- Serviciul include etapele de inregistrare domeniu, concept grafic/design, proiectare, testare si optimizare, garantie si suport tehnic recomandat pentru o perioada de minim 2 ani
- Instruirea si asistarea personalului non-tehnic.
-  se respecta cerintele de Identitate vizuala si continut prevazute in Manualul de Identitate vizuala AMPOSDRU
- Majoritatea paginilor vor fi statice, permitand administrarea si actualizarea facila a continutului de catre personalul non-tehnic al achizitorului;site-ul va contine si urmatoarele: sectiune newsroom, galerie media,video, formulare on-line (cereri de informatii, inscriere cursuri), anunturi achizitii
- Site-ul va indeplini o serie de cerinte de optimizare a afisarii si a continutului;
B. Procedura de cercetare a pietei –conform  Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C. Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.
D. Documenţia de atribuire poate fi obţinută la cerere prin email –  rodica.ionel@euroed.ro, fax 0232 252 902,sau la sediul Fundatiei EuroEd din: Strada Florilor nr. 1 C, Iasi. Ofertele se transmit la sediul Fundatiei EuroEd, din Strada Florilor nr. 1 C,700 513, Iasi.
E.  Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 18.11.2010;
Data limită pentru raspuns la clarificări: 19.11.2010; Data şi ora limită de depunere a ofertelor: 23.11.2010, ora 10.00;
Deschiderea ofertelor: 23.11.2010, ora 12.00
F. Informaţii suplimentare la telefon +40 0232 252 850, fax: +40 0232 252 902, persoana de contact: Rodica Ionel, e-mail:  rodica.ionel@euroed.ro,  www.euroed.ro
Proiect implementat de Fundatia EuroEd Iasi, în parteneriat cu Fundatia Professional Targu Mures si Asociatia Pixel, Florenta, şi cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 - Investeşte în oameni!, Axa prioritară 6 “Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul major de intervenţie 6.3 “ Promovarea egalitatii de sanse pe piata muncii „Sanse egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru” ID-proiect: POSDRU/69/6.2/S/ 62900

ANUNŢ PUBLICITAR, 15.11.2010
Servicii campanii de publicitate , Cod CPV: 79341400-0

A.    Fundatia EuroEd, in calitate de Beneficiar al proiectului POSDRU “Sanse Egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru”, ID Proiect POSDRU/69/6.2/S/ 62900, organizează achiziţia publică pentru Servicii campanii de publicitate , cod CPV 79341400-0 Specificatiile tehnice
-serviciile includ: concept si grafica, realizare si difuzare spot radio, aparitii presa scrisa, difuzare radio, conferinte de presa, seminar informare
B.    Procedura de cercetare a pietei –conform  Instrucţiunii AMPOSDRU nr. 26 din 31.08.2010.
C.    Criteriul aplicat: preţul cel mai scăzut.

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE