EuroEd Colibaba

Fundația EuroEd Deține un portofoliu de peste 100 de proiecte naționale și internaționale implementate cu succes.

EuroEd Iasi

Fundația EuroEd Facilitează schimburi de experienţe, de idei noi şi de bune practici pentru dezvoltare durabilă.

EuroEd Proiecte

Fundația EuroEd Dezvoltă parteneriate strategice, inițiază abordări interdisciplinare și propune soluții inovatoare.

2018

DEDICAT
DEDICAT
DEDICAT - Dascăli pentru Elevi Defavorizați – Intervenții pentru Combaterea Abandonului școlar Timpuriu Contract POCU/73/6/6/106266

2017

OFF- BOOK
OFF- BOOK
OFF- BOOK - Foster theatrical perFormance to comBat discrimination in schOOls & tacKle early leaving Erasmus +, Strategic Partnership Project Number: 2017-1-LT01-KA201-035235
TIK
TIK
TIK - Tradition & Innovation @ Kindergarden Erasmus + Key Action 2, Strategic Partnership – Schools
DC4JOBS - Digital Competences For New Jobs
DC4JOBS - DIGITAL COMPETENCES FOR NEW JOBS
DC4JOBS - Digital Competences For New Jobs: Young People (With Fewer Opportunities) Fight Unemployment Erasmus + Strategic Partnerships for vocational education and training 2017-1-DE04-KA205-015273
E-Classes
E-CLASSES
E-Classes - Flip your classes through multimedia enriched apprenticeship simulations and develop e-skills for VET teachers and students to enhance youth employability Erasmus + Strategic Partnerships for vocational education and training Ref. no.: 2017-1-RO01-KA202-037344
GoScience
GOSCIENCE
GoScience - creativity and enhanced comprehension in science teaching and learning Erasmus + Strategic Partnerships 2017-1-BG01-KA201-036209
We Welcome Work
WE WELCOME WORK
We Welcome Work - Online apprenticeship simulator for introducing work strategies to teachers, students and companies Erasmus+ Strategic Partnerships for vocational education and training Ref. no.: 2016-1-RO01-KA202-02471
APT
APT
APT - Apprentice Preparation Training Bridging the gap between education and employment… Erasmus+ KA2 Strategic Partnership Cross Field with a focus on VET
ZOE
ZOE
ZOE - ZoonosesOnlineEducation Online courses with videos for the field of veterinary communication dealing with prevention, diagnosis and treatment of diseases transferable from animals to humans Erasmus+ Strategic Partnerships for higher education Ref. no.: 2016-1-RO01-KA203-024732
GNET
GNET
2017-ES01-KA204-038304

2016

Xeno-Tolerance
XENO-TOLERANCE
Proiectul Tolerance reunește 9 organizații din domeniul educațional și vocațional având ca obiectiv principal dezvoltarea de materiale și resurse pentru profesori și traineri care să-i ajute pe aceștia în combaterea radicalizării.
2IMINED
2IMINED
Improving the Initial Education of Adult Immigrants- 2016-1-LT01-KA204-023223
PRIMETECH
PRIMETECH
Promoting Technology Enhanced Teaching in PRIMARY SCHOOLS

2015

E-learning from Nature
E-LEARNING FROM NATURE
E-learning from Nature Erasmus+ Programme Project Number: 2015-1-IT02-KA201-015133
SEED
SEED
SEED - Sectors united for fostering employability of young adults through e-work development Project reference: 2015-1-HU01-KA204-013503
LEAF- Învățarea în familie
LEAF- ÎNVĂȚAREA ÎN FAMILIE
Erasmus + KA2 Learning Families Project 2015 – 1-UK201-013815

2014

NON FOR LESL
NON FOR LESL
NON-FOR-LESL - Non-Formal Learning Can Prevent Early School Leaving
Acces la formare profesionala continua pentru angajatii din domeniul turismului din Regiunea Nord-Est
ACCES LA FORMARE PROFESIONALA CONTINUA PENTRU ANGAJATII DIN DOMENIUL TURISMULUI DIN REGIUNEA NORD-EST
Obiectivul general al proiectului este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice in Regiunea N-E prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii preponderent in domeniul turismului din Judetul Iasi
MedLang
MEDLANG
Massive open online courses with videos for palliative clinical field and intercultural and multilingual medical communication Ref. no.: 2014-1-RO01-KA203-002940
Digital Timelines
DIGITAL TIMELINES
Digital Timelines KA2 Adult Education Project Reference: 2014-1-UK01-KA204-000071
Not Only Fair Play
NOT ONLY FAIR PLAY
Not Only Fair Play Erasmus+ Programme – Sport - Collaborative Partnership Project Number: 557089 EPP1-2014-IT-SPO-SCP
Schools & Work
SCHOOLS & WORK
Schools & Work Erasmus+ KA2 – Strategic Partnership Project Number: 2014-1-IT02-KA201-003985
Dezvoltarea economiei sociale în Regiunile Nord Est și Centru
DEZVOLTAREA ECONOMIEI SOCIALE ÎN REGIUNILE NORD EST ȘI CENTRU
Obiectivul principal al proiectului este facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerabile și promovarea incluziunii sociale prin înființarea a 6 structuri ale economiei sociale și crearea de locuri de muncă pentru grupurile vulnerabile din Regiunile Nord-Est si Centru.
Sanse egale pe piata muncii pentru femeile    din Regiunile N-E si Bucuresti-Ilfov prin calificare in turism
SANSE EGALE PE PIATA MUNCII PENTRU FEMEILE DIN REGIUNILE N-E SI BUCURESTI-ILFOV PRIN CALIFICARE IN TURISM
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013 AXA PRIORITARĂ 6, „Promovarea incluziunii sociale” Domeniul major de interventie 6.3 „Promovarea egalităţii de şanse pe piaţa muncii”

2013

Goerudio
GOERUDIO
Sistemele educaționale europene se confruntă cu două provocări comune: - Elevii din învățământul secundar și vocațional manifestă o lipsă de motivație atunci când studiază discipline științifice - Profesorilor li se cere șă utilizeze metode de predare inovatoare, cu scopul de a stimula interesul elevilor față de aspectele științifice

2012

Glottodrama
GLOTTODRAMA
Proiectul este coordonat de Laboratorul de Cercetare Lingvistică al editurii Culturiana şi îşi propune să formuleze şi să experimenteze o metodologie inovatoare pentru predarea limbilor străine, care să integreze glotodidactica comunicativă cu dinamica şi tehnicile laboratorului teatral.
O șansă mai bună pe piața muncii pentru angajații din Regiunea Nord-Est prin calificare în turism
O ȘANSĂ MAI BUNĂ PE PIAȚA MUNCII PENTRU ANGAJAȚII DIN REGIUNEA NORD-EST PRIN CALIFICARE ÎN TURISM
OBIECTIVUL GENERAL al proiectului este dezvoltarea capitalului uman si cresterea competitivitatii economice in Regiunea N-E prin corelarea educatiei si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii, preponderent in domeniul turismului din Judetul Iasi.

2011

 MyStory
MYSTORY
Evenimentul va fi organizat în perioada 10-12 octombrie 2012 la Iași, în scopul conștientizării populației asupra valorilor pe care le reprezintă deopotrivă generația seniorilor și tânăra generație, precum și rolul pozitiv al interacțiunii dintre aceste două categorii.
Îmbunătăţirea capacităţii de ocupare în Regiunea Nord-Est
ÎMBUNĂTĂŢIREA CAPACITĂŢII DE OCUPARE ÎN REGIUNEA NORD-EST
Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
FIESTA
FIESTA
Facilitating Inclusive Education and Supporting the Transition Agenda
NELLIP
NELLIP
Proiectul NELLIP, Rețea de inițiative distinse cu certificatul European Language Label este cofinanţat de Comisia Europeană în cadrul Programului de Învățare pe tot Parcursul Vieții.
CVE- Voluntariat Corporatist
CVE- VOLUNTARIAT CORPORATIST
CVE este un proiect Comenius coordonat de către Krakowskie Centrum Zarządzania i Administracji Spółka z o.o. Scopul proiectului este acela de a conștientiza reprezentanții școlilor și a cadrelor didactice asupra oportunităților de colaborare cu companiile prin intermediul sistemului de voluntariat corporatist.
Going Places
GOING PLACES
Calea spre succes în Europa prin învăţarea limbilor străne
De la Debut la Succes
DE LA DEBUT LA SUCCES
„DE LA DEBUT LA SUCCES – PROGRAM NAȚIONAL DE MENTORAT DE INSERȚIE PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE”
UEmploy
UEMPLOY
Deși în Europa incluziunea pe piața muncii este un obiectiv important nu există niciun sistem standardizat comun. Proiectul UEmploy, cu o durată de doi ani (șapte parteneri din Bulgaria, Ungaria, Finlanda, Irlanda și România), se adresează acestei nevoi.

2010

LeTS Go
LETS GO
Noile tehnologii au condus la schimbări ale metodologiile de predare/învăţare şi au adus elemente de inovaţie care au redefinit rolul profesorilor şi formatorilor de limbi străine.
ISPY
ISPY
Online Networking Platform for Language learning ISPY
INTEGRA
INTEGRA
Pachet de instrumente pentru integrarea imigranţilor
Language Rich Europe
LANGUAGE RICH EUROPE
Language Rich Europe (LRE) este un proiect cofinanțat de Comisia Europeană în cadrul căruia se regăsește o largă rețea de parteneri și specialiști din toate cele 19 țări participante, inclusiv EUNIC, Rețeaua Uniunii Europene a Institutelor Naționale ale Culturii.
Sanse egale si respect pentru femeile din Regiunile Nord Est si Centru - POSDRU
SANSE EGALE SI RESPECT PENTRU FEMEILE DIN REGIUNILE NORD EST SI CENTRU - POSDRU
Programul Operational Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
 I am not scared
I AM NOT SCARED
In-CLASS: Comunicare Internaţională şi Evaluarea Competenţelor Lingvistice
IN-CLASS: COMUNICARE INTERNAŢIONALĂ ŞI EVALUAREA COMPETENŢELOR LINGVISTICE
Sectorul IMM-urilor (SMEs) este, în mod tradiţional, sectorul care s-a confruntat cu cele mai multe dificultăţi în ceea ce priveşte barierele lingvistice (vezi raportul Elan 2007), dificultăţi care au condus la scăderea cu până la 11% a procentului de tranzacţii din cadrul SME-urilor Europene.
ESEDI
ESEDI
ESCENARIO EUROPEO DE IDIOMAS

2009

TOOL TIPLS
TOOL TIPLS
Scopul proiectului este acela de a dezvolta un instrument pentru îmbunătăţirea transparenţei competenţelor profesionale de limba engleză (ca lingua franca), în cadrul grupurilor ţintă selectate din sectorul industriei serviciilor de turism şi alimentaţie publică.
aPLaNet
APLANET
Autonomous “Personal Learning Networks” for Language Teachers
Art Common Language
ART COMMON LANGUAGE
Arta privită ca identitatea unei ţări şi ca un model universal, pe care toate ţările europene îl pot împărtăşi
Ligu@net Worldwide
LIGU@NET WORLDWIDE
Proiectul Lingu@net Worldwide este continuarea proiectului Lingu@net EU.

2008

LIS
LIS
LIS: “Languages & Integration through Singing”
Office InterActors
OFFICE INTERACTORS
Office InterActors este un proiect Leonardo da Vinci Transfer de Inovaţie coordonat de Fundaţia EuroEd, cu parteneri şi colaboratori din Spania, Franţa, Lituania, Bulgaria, Marea Britanie, Norvegia şi România, în intervalul 2008-2010.
LaProf
LAPROF
Language Learning for Professionals in ICT and Agriculture

2007

Eating Abroad Together
EATING ABROAD TOGETHER
EAT este un proiect european nou care a început în noiembrie 2007 şi durează timp de 2 ani. Proiectul implică 20 de şcoli primare din 5 țări europene – România, Bulgaria, Olanda, Italia şi Marea Britanie.
No Child Left Behind
NO CHILD LEFT BEHIND
No Child Left Behind investighează furnizarea şi abordarea studiilor de sprijin şi evaluează avantajele şi dezavantajele pentru a stabili o serie de practici care să poată fi împărtăşite la nivel internaţional.
Aventurile lui Hocus şi Lotus
AVENTURILE LUI HOCUS ŞI LOTUS
Proiectul vine să întâmpine următoarea problemă: Cum învaţă copiii să comunice eficient într-o limbă străină?
CCN / CLIL Cascade Network
CCN / CLIL CASCADE NETWORK
CCN este o reţea internaţională şi o resursă gratuită pentru toţi profesorii interesaţi sau implicaţi în folosirea metodologiei CLIL – Content and Language Integrated Learning la diferite nivele ale sistemului de educaţie şi în predarea diferitelor limbi.

2006

TOOL – Instrumente online şi offline pentru învăţarea limbilor
TOOL – INSTRUMENTE ONLINE ŞI OFFLINE PENTRU ÎNVĂŢAREA LIMBILOR
Proiectul TOOL ( nr. ref. 230285-CP-1-2006-1-RO-LINGUA-L2), finanţat de Uniunea Europeană, elaborează cursuri in format mixt (online combinat cu activităţi în clasă) pentru învăţarea a cinci limbi europene: estoniană, maghiară, malteză, olandeză şi slovenă.
European Family Learning Network
EUROPEAN FAMILY LEARNING NETWORK
Acest proiect este co-finanţat de Uniunea Europeană şi este implementat de instituţii cu profil educaţional din 11 ţări europene.
Chainstories
CHAINSTORIES
Acest proiect dezvolta un cadru international in care copii pot sa afle ce anume inseamna multilingvismul, ce inseamna pentru contextul lor si cum anume il pot utiliza pentru a-si atinge obiectivele.
VIVACE
VIVACE
VIVACE este un proiect din categoria Socrates – Lingua 1 al cărui scop este să ajute pesoanele dezavantajate în procesul de învăţare a unei limbi străine.
FACE IT!
FACE IT!
FACE IT! oferă o abordare practică şi resurse didactice pentru a stimula cetăţenia activă în familii şi comunităţi prin educaţie non-formală şi informală intergeneraţională.
ALL
ALL
Proiectul ALL (Autonomous Language Learning) a creat cursuri pentru învățarea a patru limbi străine de circulație restrânsă: română, turcă, lituaniană și bulgară. Cursurile sunt create la nivelul A2 conform Cadrului European Comun de Referință (CEFR).

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE

 • EuroEd parteneriat in ChinaEuroEd parteneriat in China
  ... citește mai mult
 • Limbă și cultură coreeanăLimbă și cultură coreeană
  ... citește mai mult
 • Lansăm sesiunea de toamnă pentru înscrierea la cursurile de limbi străine Lansăm sesiunea de toamnă pentru înscrierea la cursurile de limbi străine
  Înscrieri cursuri limbi străine ... citește mai mult
 • Duminica, 4 decembrie, 2016, EuroEd a gazduit pentru prima dataDuminica, 4 decembrie, 2016, EuroEd a gazduit pentru prima data
  sustinerea testului international de limba chineza HSK, nivelele ... citește mai mult
 • Sărbătoarea Vacanței - Gata școala! Sărbătoarea Vacanței - Gata școala!
  Avem deosebita plăcere să vă invităm sâmbătă, 11.06.2016, începând cu orele 09.00, la cea de a patra ... citește mai mult