Înscriere Școala Gimnazială EuroEd

Înscrierea la Școala Gimnazială EuroEd se face în două etape. Prima etapă este rezervată elevilor Școlii Primare EuroEd. Aceștia vor urma procedura internă de examinare.
Pentru ceilalți elevi, perioada de înscriere este 1 Martie – 11 Apriliecompletarea fișei de înscriere de la secretariat sau depunerea ei la secretariat.

Înscrierea Şcoala Gimnazială EuroEd - paşi:
1. Interviu cu elevul și familia – 12 – 17 aprilie 2019
2. Testarea la Limba Engleză – probă eliminatorie (60 min. oral și scris) – 13 aprilie 2019
3. Testarea la Limba Română și la Matematică (60 min. fiecare cu 30 min. pauză între probe) – 19 Aprilie 2019 ora 09:00

Admiterea în clasa a V-a la Școala Gimnazială EuroEd se face în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice la testarea la limba română și la matematică, până la ocuparea locurilor disponibile și până la data 15 iunie 2019.                                                                                                                                                                                                                         

Înscrierea la Școala Gimnazială EuroEd se face odată cu achitarea taxei de școlarizare pe luna Septembrie. Această primă taxa de școlarizare este nerambursabilă.

Actele necesare la înscriere sunt:

-       Fișa de înscriere tip

-       Copie certificat de naștere elev

-       Copii acte de identitate părinți

-       Copie certificat căsătorie părinți/copie hotărâre de divorț

-       Aviz epidemiologic de la medicul de familie

Calendarul admiterii – aici

Model subiect Matematică - aici

Model subiect Limba Română - aici

Model subiect Limba Engleză - proba scrisă – aici

Tematici testate Limba Engleză - proba orală – aici

Subiecte EUROBEST 2019 - etapa a II-a

Subiect Limba și Literatura Română

Barem Limba și Literatura Română

Subiect Matematică

Barem Matematică

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE