PROCEDURA ADMITERII

CLASA a V-a, an școlar 2022-2023

 

Număr de locuri - 20 de locuri.

Admiterea se face la nivelul programei naționale, în două etape distincte.

 

EUROBEST – Etapa I

Procedura descrisă mai jos se aplică tuturor elevilor înscriși în clasa a IV-a la Școala Primară EuroEd în anul școlar 2022-2023. 

Elevii de clasa a IV-a vor susține Testul de absolvire al Școlii Primare EuroEd în anul școlar curent. Testarea are caracter obligatoriu.

Procedura constă în:

1. completarea Acordului de înscriere la procesul de selecție

2. interviu cu familia (probă eliminatorie)

3. rezultatul Testului de absolvire menționat mai sus

4. înscrierea la clasa a V-a a Școlii Gimnaziale EuroEd  

1. Înscrierea la procesul de selecție depunerea la Secretariat aAcordului  de înscriere la procesul de selecție - interval: 1 noiembrie - 11 noiembrie 2022

2. Interviul cu elevii și părinții, probă eliminatorie, începând cu 7 noiembrie 2022, după depunerea Acordului de înscriere la procesul de selecție.

3. Rezultatul Testului de absolvire al Școlii Primare EuroEd

testarea 1 limba română – 15 martie 2023
testarea 1 matematică – 16 martie 2023
testarea 2 limba română – 26 aprilie 2023
testarea 2 matematică – 27 aprilie 2023    

Probe scrise (50 min. pentru fiecare testare)

Rezultat academic eligibil:
Media aritmetică a punctajelor la cele 2 teste de limba română trebuie să fie de minimum 90 din totalul de 120 puncte.
Media aritmetică a celor 2 teste de matematică trebuie să fie de minimum 90 din totalul de 120 puncte.

testarea la limba engleză,probă scrisă eliminatorie, 50 minute - data: 4 mai 2023

Rezultat academic eligibil: minimum 90 din totalul de 120 puncte.

Susțin testarea la limba engleză doar candidații care nu dețin un certificat Cambridge. 

În locul acestei testări, se acceptă următoarele certificate:

Cambridge Young Learners, nivel Movers + adeverință de înscriere la nivelul Flyers pe anul în cursorice alt certificat peste nivelul menționat mai sus (ex. Flyers, KET, PET)
*Se acceptă doar certificatele Cambridge Movers/Flyers cu un total de minimum 12 scuturi, dar nu mai puțin de 3 scuturi la fiecare competență. 

4. Înscrierea la clasa a V-a a Școlii Gimnaziale EuroEd 

După parcurgerea etapelor procedurii detaliate anterior, elevii cu media aritmetică de minimum 90 din totalul de 120 puncte, obținută la matematică și la limba română, și cu punctaj minim de 90 din totalul de 120 puncte la limba engleză se pot înscrie în clasa a V-a la Școala Gimnazială EuroEd pentru anul școlar 2023-2024.

Înscrierea în clasa a V-a se face prin completarea și depunerea la Secretariat a fișei de înscriere și cu achitarea taxei de școlarizare pe luna septembrie 2023. Această taxă de școlarizare este nerambursabilă.

Data de 15 mai 2023.

 

EUROBEST – Etapa a II-a 

Această etapă este deschisă oricărui absolvent de clasa a IV-a, inclusiv elevilor care nu au fost admiși în urma etapei I, în limita locurilor disponibile.

Înscrierea la procesul de selecțiese face prin depunerea fișei de înscriere la Secretariat, începând cu data de 26 octombrie 2022.
Interviul cu elevul și familia (probă eliminatorie), planificat de comisia de admitere, începând cu data de 1 noiembrie 2022, dar nu mai târziu de data primei testări programată pentru aceasta etapă.
Testarea la limba engleză, probă eliminatorie– în intervalul mai-iunie 2023

Susțin testarea la limba engleză doar candidații care nu dețin un certificat Cambridge. 

În locul acestei evaluări, se acceptă următoarele certificate:
Cambridge Young Learners, nivel Movers + adeverință de înscriere la nivelul Flyers pe anul în curs*
Orice alt certificat peste nivelul menționat mai sus (ex. Flyers, KET, PET)

*Se acceptă doar certificatele Cambridge Movers/Flyers cu un total de minimum 12 scuturi, dar nu mai puțin de 3 scuturi la fiecare competență.

• Testarea la limba română - în intervalul mai-iunie 2023
• Testarea la matematică - în intervalul mai-iunie 2023

*Datele pentru testările din cadrul etapei a II-a vor fi comunicate pe site-ul școlii cu cel puțin o lună înaintea probelor.

•  Afișarea rezultatelor

Odată cu definitivarea situației la limba engleză și publicarea listei cu elevii calificabili, admiterea în clasa a V-a la Școala Gimnazială EuroEd se face în ordinea descrescătoare a mediei aritmetice obținute la testarea la limba română și la matematică, până la ocuparea locurilor disponibile.
Înscrierea în clasa a V-a se face prin completarea și depunerea la Secretariat a fișei de înscriere și cu achitarea taxei de școlarizare pe luna septembrie 2023. Această taxă de școlarizare este nerambursabilă.

Termen pentru înscriere – 15 iunie 2023.

 

Cerere inscriere - aici 

Acord parental - aici

Model subiect Limba Română - aici

Model subiect Limba Engleză - aici

Model subiect Matematică - aici

Model subiect Matematică - aici

Model subiect Limba Română - aici

Model subiect Limba Engleză - aici

Model subiect Matematică - aici

Model subiect Limba Română - aici

Model subiect Limba Engleză - aici

Donate
Donate

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE