Cursuri Iasi

Cursurile EuroEd Sunt cursuri adaptate cerințelor crescânde ale pieței muncii din România și străinătate.

Cursuri Calificare Iasi

Cursurile EuroEd Reprezintă standardul de calitate după care s-au orientat ulterior toate celelalte instituţii din domeniu.

Cursuri Lb straine Iasi

Cursurile EuroEd Cuprind cursuri de limbi străine, comunicare, competențe informatice, perfecționarea cadrelor didactice.

CURS DE COMPETENȚE INFORMATICE IAȘI

Denumire program:  COMPETENȚE INFORMATICE

Obiective:

Programul are ca scop dezvoltarea de abilităţi, transmiterea de cunoştințe şi îmbunătăţirea competenţelor cursanţilor.

Acreditare:

Autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări

Durata programului/nr ore: 40 ore: 15 ore pregătire teoretică şi 25 ore pregătire practică.
Nr. cursanţi/grupă: 20/grupă

Fundatia EuroEd Iasi
Fundatia EuroEd Iasi

ȘTIRI ȘI EVENIMENTE